|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ บ้านแท่น ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด บ้านแท่น ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ บ้านแท่น  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ บ้านแท่น  
วัดเดิมพันธ์ (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดธาตุ(ธาตุเจดีย์) (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
วัดเสนาถไพบูลย์ (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น) วัดบัลลังก์ (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น)
วัดโคกก่อง (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดป่าบ้านก่าน (ต.หนองคู อ.บ้านแท่น)
วัดโคกขาม (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น) วัดป่ามุจลินทร์ (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
วัดโคกรัง (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดวิเชียรธรรมาราม (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น)
วัดโนนสะอาด (ต.หนองคู อ.บ้านแท่น) วัดศรีมงคล (ต.หนองคู อ.บ้านแท่น)
วัดโพธิ์ทอง (ต.หนองคู อ.บ้านแท่น) วัดศรีสง่า (ต.สระพัง อ.บ้านแท่น)
วัดคงคาสีมาเดิม (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น) วัดศรีสะอาด (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
วัดจุมแพง (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น) วัดศิลาดาด (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
วัดจูมทอง (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น) วัดสง่า (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น)
วัดจูมพร (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น) วัดสมอ (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น)
วัดชัยแสวง (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดสมุนไพร (ต.สระพัง อ.บ้านแท่น)
วัดชัยชนะ (ต.หนองคู อ.บ้านแท่น) วัดสระแก้ว (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
วัดชัยชนะสงคราม (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น) วัดสวรรค์คงคา (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
วัดชัยชมภู (ต.หนองคู อ.บ้านแท่น) วัดสว่าง (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น)
วัดชัยชุมพร (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดสัมพันธ์ (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
วัดชัยชุมพล (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดสายทอง (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
วัดชัยบาล (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดสำเนาว์ (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น)
วัดชัยมงคล (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดสำเภา (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น)
วัดชัยมาลา (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น) วัดหงส์ทอง (ต.สระพัง อ.บ้านแท่น)
วัดชัยยางคำ (ต.หนองคู อ.บ้านแท่น) วัดอรัญญาวาส (ต.หนองคู อ.บ้านแท่น)
วัดชัยศิลาอาสน์ (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดอรุณ (ต.สระพัง อ.บ้านแท่น)
วัดชัยสว่าง (ต.หนองคู อ.บ้านแท่น) วัดอรุณราษฎร์ (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
วัดชุมพร (ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น) วัดอารมณ์ (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น)
วัดทรงศิลา (ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น) วัดอำภา (ต.สระพัง อ.บ้านแท่น)
วัดท่าสามัคคี (ต.สามสวน อ.บ้านแท่น)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×