|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ บำเหน็จณรงค์  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ บำเหน็จณรงค์  
วัดเกาะมะนาว (ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์) วัดป่าสามัคคีมณีธรรม (ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดเขาดิน (ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์) วัดป่าสำราญจิต (ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดเพชรดอนยาง (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์) วัดภิรมยาวาส (ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์) วัดศรีสนามคงคา (ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดเพชรวิศยาราม (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์) วัดศาลาเขต (ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดโคกคึม (ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์) วัดศาลาทรง (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดโคกสว่าง (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์) วัดศิริผล (ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดโคกหินตั้ง (ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์) วัดศิลาเขต (ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดโพธิ์ตาล (ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์) วัดสว่างโพธิ์งาม (ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดโพธิ์ศรีธาราม (ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์) วัดสามัคคีอุทิศ (ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดกุดตาลาด (ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์) วัดสาริกา (ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดคลองสันติธรรม (ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์) วัดสำราญ (ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดทองคำพิง (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์) วัดสุนทรสราวาส (ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดท่าศาลา (ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์) วัดหนองแวง (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดบางอำพันธ์(บางอำพัน) (ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์) วัดหนองกก (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดบ้านโปร่งหนองนายอู (ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์) วัดหนองตะครอง (ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดบ้านกลอย (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์) วัดหนองประดู่ (ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดบึงชวน (ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์) วัดหนองผักแว่น (ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดบูรณ์ (ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์) วัดหนองยายบุตร (ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดปากจาบ (ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์) วัดหนองสองห้อง (ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดป่ารวก (ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์) วัดหนองอีหล่อ (ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์)
วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ (ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์) วัดหัวทะเล (ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×