|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ภูเขียว ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด ภูเขียว ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ ภูเขียว  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ ภูเขียว  
วัดเขาทองงาม (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว) วัดบัวลอย (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว)
วัดเจดีย์ (ต.กวางโจน อ.ภูเขียว) วัดบ้านแดง (ต.หนองตูม อ.ภูเขียว)
วัดเทพากร (ต.กุดยม อ.ภูเขียว) วัดบ้านนาหัวแรด (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว)
วัดเฝือแฝง (ต.กวางโจน อ.ภูเขียว) วัดบึงบาล (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว)
วัดเสาธง (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว) วัดบุญถนอมพัฒนาราม (ต.หนองตูม อ.ภูเขียว)
วัดเสาหงษ์ (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว) วัดบูรพา (ต.ผักปัง อ.ภูเขียว)
วัดแจ้ง (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว) วัดปรางกู่ (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว)
วัดแจ้งสว่าง (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว) วัดปัจฉิมานุการาม (ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว)
วัดแจ้งสว่าง (ต.กุดยม อ.ภูเขียว) วัดปัจฉิมานุการาม (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว)
วัดโคกสะอาด (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว) วัดป่าสมบูรณ์ (ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว)
วัดโนนจำปาทอง (ต.กวางโจน อ.ภูเขียว) วัดป่าสามัคคีธรรม (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว)
วัดโนนธาตุงาม (ต.ผักปัง อ.ภูเขียว) วัดป่าหนองดินดำ (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว)
วัดโนนมะเค็ง (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว) วัดพนมไพร (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว)
วัดโบราณ (ต.ผักปัง อ.ภูเขียว) วัดพรมใต้ (ต.ผักปัง อ.ภูเขียว)
วัดโพธาราม (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว) วัดพรหมอารีย์ (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว)
วัดโพธิ์ศรี (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว) วัดพระธาตุหนองสามหมื่น (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว)
วัดกลางตาล (ต.หนองตูม อ.ภูเขียว) วัดพร้าวทัศนียาวาส (ต.ผักปัง อ.ภูเขียว)
วัดกำแพง (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว) วัดพายัพ (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว)
วัดจอมศรี (ต.โอโล อ.ภูเขียว) วัดมัชฌิมาวาส (ต.กุดยม อ.ภูเขียว)
วัดจูมฆ้อง (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว) วัดมูลปักษี (ต.หนองตูม อ.ภูเขียว)
วัดฉิมพลีมา (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว) วัดวรญาติบำเพ็ญ (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว)
วัดช้างพัง (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว) วัดวรญาติบำรุง (ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว)
วัดชีลอง (ต.โอโล อ.ภูเขียว) วัดศรีชมพู (ต.ผักปัง อ.ภูเขียว)
วัดชุมพลอย (ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว) วัดศรีบุญเรือง (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว)
วัดดาวเรือง (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว) วัดศาลาลอย (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว)
วัดตะคลอง (ต.กุดยม อ.ภูเขียว) วัดศิริธรรมวนาราม (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว)
วัดตาแขก (ต.หนองตูม อ.ภูเขียว) วัดศิลาดาด (ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว)
วัดตาล (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว) วัดสง่าโนนรัง (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว)
วัดถาวรชัยศิริ (ต.ผักปัง อ.ภูเขียว) วัดสระเวียน (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว)
วัดทรงศิลา (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว) วัดสวรรค์นคร (ต.กวางโจน อ.ภูเขียว)
วัดทรายมูล (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว) วัดสะพาน (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว)
วัดท่าแจ้ง (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว) วัดสันติวิเวการาม (ต.กุดยม อ.ภูเขียว)
วัดทุ่งสว่าง (ต.กุดยม อ.ภูเขียว) วัดสามัคคี (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว)
วัดทุ่งสว่าง (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว) วัดสุนทริกา (ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว)
วัดธงทราย (ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว) วัดหนองไรไก่ (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว)
วัดธาตุ (ต.โอโล อ.ภูเขียว) วัดหรดี (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว)
วัดธาตุวนาราม (ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว) วัดหอไตร (ต.บ้านเก้ง อ.ภูเขียว)
วัดนครบาล (ต.ผักปัง อ.ภูเขียว) วัดอรุณรังษี (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว)
วัดน้ำอ้อม (ต.กวางโจน อ.ภูเขียว) วัดอรุณรังสี (ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว)
วัดบริบูรณ์ (ต.โอโล อ.ภูเขียว) วัดอิสาณ (ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว)
วัดบัวบาน (ต.กวางโจน อ.ภูเขียว) วัดอุดมประดิษฐาราม (ต.หนองตูม อ.ภูเขียว)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×