|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ หนองบัวแดง ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด หนองบัวแดง ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ หนองบัวแดง  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ หนองบัวแดง  
วัดเขต (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดพรไตรรัตน์ (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง)
วัดเลิศประดิษฐ์ (ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง) วัดพวงสว่างอรุณ (ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง)
วัดเวฬุวัน (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง) วัดภูผาทอง (ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง)
วัดโชคอำนวย (ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง) วัดรัตนคงคาราม (ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง)
วัดโนนเก่าใหญ่ (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดราษฎร์ดำเนิน (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง)
วัดโนนพยอม (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง) วัดราษฎร์บูรพาราม (ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง)
วัดโนนศรีทอง (ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง) วัดลุมพินี (ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง)
วัดโนนศรีสง่า (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง) วัดศรีชมพู (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง)
วัดโพธิ์ทองประทุมวนาราม (ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง) วัดศรีธงชัย (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง)
วัดโพนทอง (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดศรีมงคล (ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง)
วัดโสกรัง (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดศรีสกุณาราม (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง)
วัดใหม่เจริญธรรม (ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดศรีสมพร (ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง)
วัดใหม่ชัยมงคล (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดศรีสวรรค์ (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง)
วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์ (ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง) วัดศาลาลอย (ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง)
วัดใหม่สามัคคีธรรม (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดศาลาวรรณ (ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง)
วัดใหม่สำราญ (ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดศิริมงคล (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง)
วัดไผ่เงินวนาราม (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง) วัดศิลาธรรม (ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง)
วัดคลองเตย (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง) วัดศิลามหาธาตุ (ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง)
วัดคำศิลาวนาราม (ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดสง่าศรีมงคล (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง)
วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง) วัดสนามชัย (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง)
วัดชิโนรสวิศยาราม (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง) วัดสมสะอาด (ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง)
วัดดาวเรือง (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดสว่างธรรมาราม (ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง)
วัดท่าแขกวนาราม (ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง) วัดสว่างอัมพร (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง)
วัดท่าช้าง (ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง) วัดสะพุงเหนือ (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง)
วัดนาเจริญ (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง) วัดสามัคคี (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง)
วัดนาคสุวรรณ (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง) วัดสุขสันต์กัญญาวนาราม (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง)
วัดนาทุ่งใหญ่ (ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง) วัดหนองแห้ว (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง)
วัดบ้านโนนศรีสง่า (ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง) วัดหนองไห (ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง)
วัดบ้านโนนสะอาด (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง) วัดหนองไฮเหนือ (ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง)
วัดบ้านโหลนสามัคคีธรรม (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง) วัดหนองกุง (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง)
วัดบุญธรรม (ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง) วัดหนองบัวแดง (ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง)
วัดประชารังสรรค์ (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง) วัดห้วยกุ่ม (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง)
วัดป่าไทรงาม (ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง) วัดห้วยม่วง (ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง)
วัดป่าสุริย์วงศ์ (ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง) วัดอรัญญวิเวก (ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง)
วัดพนังโสภาราม (ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง) วัดอุดรนพพาลัย (ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง)
วัดพนังม่วงวนาราม (ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง) วัดอุดรพร (ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×