|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ,ร้านพวงหรีด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ หนองบัวระเหว  จังหวัด ชัยภูมิ  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ หนองบัวระเหว  
วัดเขาจอมทอง (ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว) วัดบ้านวังอ้ายจีด (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว)
วัดเขาตาเงาะ (ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว) วัดบ้านหนองคลอง (ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว)
วัดโคกสะอาด (ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว) วัดบ้านหนองบัวน้อย (ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว)
วัดโนนสำราญ (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว) วัดบ้านหนองบัวระเหว (ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว)
วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว) วัดบ้านหนองม่วง (ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว)
วัดโพธิ์ชัยศรี (ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว) วัดบ้านห้วยทับนาย (ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว)
วัดโสกปลาดุก (ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว) วัดบ้านหัวสะพาน (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว)
วัดถ้ำวังทองคุณาราม (ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว) วัดป่าภูเขาทอง (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว)
วัดท่าบอน (ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว) วัดป่าวังกะทะ (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านโนนม่วง (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว) วัดระเหวประชาสรรค์ (ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านใหม่เจริญผล (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว) วัดละหานค่าย (ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม (ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว) วัดวังกะทะ (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านกระจวน (ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว) วัดวังตะเฆ่ (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านคลองงูเหลือม (ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว) วัดวังอุดม (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านซับหวาย (ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว) วัดศรีประเสริฐแจ้งวังทอง (ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านดอนกอก (ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว) วัดสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ (ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านตะลอมไผ่ (ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว) วัดสามัคคีธรรม (ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านท่าช้าง (ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว) วัดหนองโจด (ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว)
วัดบ้านภูเขาทอง (ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว) วัดหนองจาน (ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F31   ช่อดอกไม้ F32   ช่อดอกไม้ F33
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
พวงหรีด WR31   พวงหรีด WR32   พวงหรีด WR33
พวงหรีด WR34   พวงหรีด WR35   พวงหรีด WR36
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชัยภูมิ 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×