ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี,ร้านพวงหรีด กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ กบินทร์บุรี  จังหวัด ปราจีนบุรี  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
วัดในอำเภอ กบินทร์บุรี  
วัดเขาลูกช้าง (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดป่าประดู่ (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี)
วัดเขาวงศ์ (ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี) วัดป่าภาวนาธรรม (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี)
วัดเจริญราษฎร์รังสรรค์ (ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี) วัดป่าหาดนางแก้ว (ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี)
วัดเนาวรัตนาราม (ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี) วัดป่าหาดนางแก้ว (ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี)
วัดเนินแสงทอง (ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี) วัดพระยาทำ (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี)
วัดเนินสูง (ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดมหาไชย (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี)
วัดเวฬุวนาราม (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี) วัดมุ่งประสิทธิ์ (ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดเหลืองทองรังษี (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี) วัดย่านรี (ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดแก้วฟ้ารังษี (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี) วัดรัตนโชติการาม (ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี)
วัดโคกขี้เหล็ก (ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี) วัดรัตนชมภู (ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี)
วัดโคกป่าแพง (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี) วัดราษฎร์รังษี (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี)
วัดโคกมะม่วง (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดลาดไพรจิตร (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี)
วัดโคกลาน (ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี) วัดวังกวาง (ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี)
วัดโคกสว่าง (ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี) วัดวังดินสอ (ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี)
วัดโคกอุดม (ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี) วัดวังบัวทอง (ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี)
วัดโนนสะอาด (ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี) วัดวังมะกรูด (ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี)
วัดโนนสูง (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี) วัดวัฒนารังษี (ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี)
วัดโพธิ์ศรีถาวร (ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดวาปีรัตนาราม (ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดโสมสุทธาวาส (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี) วัดศรีกบินทร์ (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี)
วัดใหม่พรหมสุวรรณ (ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี) วัดศรีบุญเรือง (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี)
วัดใหม่สระบุรี (ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดศรีวนาลัย (ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี)
วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ (ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี) วัดศรีษะเมือง (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี)
วัดกรุงราษฎร์บำรุง (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี) วัดศรีสวัสดิ์ (ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี)
วัดกลางเมืองเก่า (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี) วัดศรีสุวรรณาราม (ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดคชรัตน์ (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี) วัดสมศรีราษฎร์ (ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี)
วัดคลองกลาง (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี) วัดสระขุด (ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดคลองตามั่น (ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี) วัดสระดู่(สระดู่ศรัทธาทำ) (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี)
วัดคลองมะเลา (ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี) วัดสว่างอารมณ์ (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี)
วัดคลองร่วมพัฒนา (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดสามัคคีสโมสร (ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี)
วัดคลองระกำ (ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดสำโรงวนาราม (ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี)
วัดจันทรังษี (ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดสิกขวัฒนาราม (ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดชามีพุทโธวาท (ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองโดน (ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี)
วัดตรอกปลาไหล (ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองไผ่ล้อม (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี)
วัดตันทาราม (ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองคล้า (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี)
วัดท่าข่อย (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองคล้า (ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี)
วัดท่าพาณิชย์ (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองจรเข้ (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี)
วัดท่าอุดมสมบูรณาราม (ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองตลาด (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี)
วัดทุ่งแฝก (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองนมหนู (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี)
วัดนครกบินทร์ (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองนาใน (ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี)
วัดนาคำ (ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองบัว (ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดนางเลง (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองศรีวิชัย (ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี)
วัดนูประสาทวราวาส (ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองสังข์ (ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี)
วัดบรรพตเขมาราม (ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี) วัดหนองหอย (ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี)
วัดบรรพตรัตนาราม (ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี) วัดหลวงบดินทร์เดชา (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี)
วัดบ่อทองรังสรรค์ (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี) วัดหาดสูง (ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี)
วัดบ้านแก่ง (ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดอัมพวัน (ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี)
วัดบุญเกิด (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดอินทร์ประชาราษฎร์ (ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี)
วัดปทุมสราราม (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) วัดอุดมสันติ (ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี)
วัดปากแพรก (ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ปราจีนบุรี 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....