|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ราชบุรี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ราชบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ราชบุรี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ราชบุรี
 
ร้านดอกไม้ ราชบุรี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ราชบุรี :
อ.เมืองราชบุรี อ.จอมบึง อ.บางแพ อ.บ้านคา อ.วัดเพลง
อ.โพธาราม อ.ดำเนินสะดวก อ.บ้านโป่ง อ.ปากท่อ อ.สวนผึ้ง
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ราชบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ราชบุรี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเกาะลอย(ต.เกาะพลับพลา) : ม.8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขากรวด(ต.เกาะพลับพลา) : ม.15 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดดอนตลุง(ต.เกาะพลับพลา) : ม.2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดราชสิงขร(ต.เกาะพลับพลา) : ม.2 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดห้วยตะแคง(ต.เกาะพลับพลา) : ม.5 ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขาถ้ำกรวย(ต.เขาแร้ง) : ม.7 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขาวังสดึงษ์(ต.เขาแร้ง) : ม.1 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดโสดาประดิษฐาราม(ต.เขาแร้ง) : ม.3 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดหนองหอย(ต.เขาแร้ง) : ม.2 ต.เขาแร้ง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขางู(ต.เจดีย์หัก) : ม.6 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเจติยาราม(เจดีย์หัก)(ต.เจดีย์หัก) : ม.3 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดทุ่งตาล(ต.เจดีย์หัก) : ม.8 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดห้วยหมู(ต.เจดีย์หัก) : ม.9 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดอรัญญิกาวาส(ต.เจดีย์หัก) : ม.4 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดบางลี่เจริญธรรม(ต.โคกหม้อ) : ม.4 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดพญาไม้(ต.โคกหม้อ) : ม.2 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดศิริเจริญเนินหม้อ(ต.โคกหม้อ) : ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดอมรินทราราม(ต.โคกหม้อ) : ม.1 โคกหม้อ ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเกตุน้อยอัมพวัน(ต.คุ้งกระถิน) : ม.9 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม(ต.คุ้งกระถิน) : ม.7 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดบางศรีเพ็ชร(ต.คุ้งกระถิน) : ม.4 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดศาลเจ้า(ต.คุ้งกระถิน) : ม.2 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเหนือวน(ต.คุ้งน้ำวน) : ม.2 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดโคกพิกุลเรียง(ต.คุ้งน้ำวน) : ม.3 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดคุ้งกระถิน(ต.คุ้งน้ำวน) : ม.1 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดจันทคาม(ต.คุ้งน้ำวน) : ม.6 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดท่าสุวรรณ(ต.คุ้งน้ำวน) : ม.2 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดราชคาม(ต.คุ้งน้ำวน) : ม.4 ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดแคทราย(ต.คูบัว) : ม.13 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดโขงสุวรรณคีรี(ต.คูบัว) : ม.6 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดคูบัว(ต.คูบัว) : ม.3 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดท่าช้าง(ต.คูบัว) : ม.10 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดบ้านโพธิ์(ต.คูบัว) : ม.11 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม(ตากแดด)(ต.คูบัว) : ม.1 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดหนองพุงดอ(ต.คูบัว) : ม.14 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดทุ่งหญ้าคมบาง(ต.ดอนแร่) : ม.10 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดนาหนอง(ต.ดอนแร่) : ม.2 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขาลอย(ต.ดอนตะโก) : ม.7 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดใหม่นครบาล(ต.ดอนตะโก) : ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดดอนแจง(ต.ดอนตะโก) : ม.4 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดดอนตะโก(ต.ดอนตะโก) : ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดคลองโพธิ์เจริญ(ต.ท่าราบ) : ม.4 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดบ้านกล้วย(ต.ท่าราบ) : ม.3 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดบ้านซ่อง(ต.ท่าราบ) : ม.7 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขานกกระจิบ(ต.น้ำพุ) : ม.12 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดถ้ำเขาชุมดง(ต.น้ำพุ) : ม.4 เขาชุมดง ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดน้ำพุไชยสิทธิ์(ต.น้ำพุ) : ม.2 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดมณีมงคล(ต.น้ำพุ) : ม.14 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดหนองแช่เสา(ต.น้ำพุ) : ม.5 หนองแช่เสา ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดหนองนางแพรว(ต.น้ำพุ) : ม.8 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดห้วยไม้เต็ง(ต.น้ำพุ) : ม.2 หนองโรงเลื่อย ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดห้วยไม้เต็ง(ต.น้ำพุ) : ม.2 หนองโรงเลื่อย ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม(ต.บางป่า) : ม.10 ชุกมะดัน ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดไผ่ล้อม(ต.บางป่า) : ม.8 ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดต้นมะม่วง(อัมพวัน)(ต.บางป่า) : ม.4 ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดพเนินพลู(ต.บางป่า) : ม.1 ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดลาดเมธังกร(ลาด)(ต.บางป่า) : ม.6 ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม(ต.บ้านไร่) : ม.6 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดบ้านไร่(ต.บ้านไร่) : ม.2 บ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ(ต.พงสวาย) : ม.3 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดตรีญาติ(ต.พงสวาย) : ม.6 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดท้ายเมือง(ต.พงสวาย) : ม.2 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดธรรมวิโรจน์(ต.พงสวาย) : ม.5 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดพิกุลทอง(ต.พิกุลทอง) : ม.3 ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเกาะเจริญธรรม(ต.สามเรือน) : ม.6 ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม(ต.สามเรือน) : ม.2 ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดบางกระ(ต.หนองกลางนา) : ม.1 ต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์(ต.หนองกลางนา) : ม.6 ต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม(ต.หน้าเมือง) : ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขาเหลือ(ต.หน้าเมือง) : ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขาวัง(ต.หน้าเมือง) : เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเทพอาวาส(ต.หน้าเมือง) : ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดโรงช้าง(ต.หน้าเมือง) : ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดช่องลม(ต.หน้าเมือง) : ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดมหาธาตุ(ต.หน้าเมือง) : ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดศรีชมภู(ต.หน้าเมือง) : ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดศรีสุริยวงศาราม(ศรีสุริยวงศ์)(ต.หน้าเมือง) : ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดสัตตนารถปริวัตร(ต.หน้าเมือง) : ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดท่าโขลง(ต.หลุมดิน) : ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดบางสองร้อย(ต.หลุมดิน) : ม.4 บางสองร้อย ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดสุรชายาราม(ต.หลุมดิน) : ม.1 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขาถ้ำกุญชร(ต.ห้วยไผ่) : ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดหนองหลวง(ต.ห้วยไผ่) : ม.6 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดห้วยไผ่(ต.ห้วยไผ่) : ม.4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดอรุณรัตนคีรี(ต.ห้วยไผ่) : ม.3 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดทุ่งน้อย(ต.หินกอง) : ม.11 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดหนองกระทุ่ม(ต.หินกอง) : ม.10 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดหนองตาหลวง(ต.หินกอง) : ม.3 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดห้วยปลาดุก(ต.หินกอง) : ม.7 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดหินกอง(ต.หินกอง) : ม.1 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดเขาน้อย(ต.อ่างทอง) : ม.4 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดโพธิ์ดก(ต.อ่างทอง) : ม.8 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดใหญ่อ่างทอง(ต.อ่างทอง) : ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดท่ามะเฟือง(ต.อ่างทอง) : ม.3 ท่ามะเฟือง ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดห้วยชินสีห์(ต.อ่างทอง) : ม.7 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี


ร้านดอกไม้ ราชบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×