|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ระยอง : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ระยอง โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ระยอง(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ระยอง
 
ร้านดอกไม้ ระยอง(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ระยอง :
อ.เขาชะเมา อ.แกลง อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง อ.วังจันทร์
อ.เมืองระยอง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านฉาง
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ระยอง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24   ช่อดอกไม้ F25
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ระยอง     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเกาะกลอย(ต.เชิงเนิน) : ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเนินพุทรา(ต.เชิงเนิน) : ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดตรีรัตนาราม(ต.เชิงเนิน) : ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดน้ำคอก(เก่า)(ต.เชิงเนิน) : ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดบ้านดอน(ต.เชิงเนิน) : ม.4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดปลวกเกตุ(ต.เชิงเนิน) : ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเนินพระ(ต.เนินพระ) : ม.2 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดโขดใต้(ต.เนินพระ) : ม.1 ทุ่งโตนด ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดโขดหิน(ต.เนินพระ) : ม.6 โขดหิน ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดกรอกยายชา(ต.เนินพระ) : ม.4 กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดหนองสนม(ต.เนินพระ) : ม.3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเขาสำเภาทอง(ต.เพ) : ม.7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเภตราสุขารมย์(ต.เพ) : ม.3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดในไร่(ต.เพ) : ม.1 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดบ้านเพ(ต.เพ) : ม.1 เพ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดมงคลสามัคคีธัมโมธัย(ต.เพ) : ม.1 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเขาแก้ว(ต.แกลง) : ม.5 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเขายายชุม(ต.แกลง) : ม.1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดตะเคียนทอง(ต.แกลง) : ม.6 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดท่าเรือ(ต.แกลง) : ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดปากทางแกลง(ต.แกลง) : ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดมาบจันทร์(ต.แกลง) : ม.7 มาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดศรีวโนภาส(ต.แกลง) : ม.1 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดแกลงบน(ต.กะเฉด) : ม.3 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดตะพุนทอง(ต.กะเฉด) : ม.6 ตะพุนทอง ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดธงหงษ์(ต.กะเฉด) : ม.1 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดสมานมิตร(ต.กะเฉด) : ม.2 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง(ต.ตะพง) : ม.5 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดตะพงใน(ต.ตะพง) : ม.1 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดตะพงนอก(ต.ตะพง) : ม.9 ตะพงนอก ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดยายดา(ต.ตะพง) : ม.3 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเขาโบสถ์(ต.ทับมา) : ม.1 เขาโบสถ์ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเขาไผ่(ต.ทับมา) : ม.4 เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดทับมา(ต.ทับมา) : ม.4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดโขด(ต.ท่าประดู่) : ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดป่าประดู่(ต.ท่าประดู่) : ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดลุ่ม(ต.ท่าประดู่) : ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเขาวังม่าน(ต.นาตาขวัญ) : ม.5 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดชะวึก(ต.นาตาขวัญ) : ม.3 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดนาตาขวัญ(ต.นาตาขวัญ) : ม.1 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดน้ำคอก(ดอนขุดทอง)(ต.น้ำคอก) : ม.1 ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเขาพระบาท(ต.บ้านแลง) : ม.6 เขาพระบาท ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดแลง(ต.บ้านแลง) : ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดจุฬามุนี(ต.บ้านแลง) : ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม(ต.บ้านแลง) : ม.4 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดปากน้ำ(ต.ปากน้ำ) : ม.3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดโสภณวนาราม(ต.มาบตาพุด) : ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดตากวน(ต.มาบตาพุด) : ม.3 ตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดมาบตาพุด(ต.มาบตาพุด) : ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดโอภาสี(ต.สำนักทอง) : ม.1 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดธรรมสถิต(ต.สำนักทอง) : ม.7 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดยายจั่น(ต.สำนักทอง) : ม.2 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดสำนักทอง(ต.สำนักทอง) : ม.1 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดชากลูกหญ้า(ต.ห้วยโป่ง) : ม.2 ชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดซอยคีรี(ต.ห้วยโป่ง) : ซอยคีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดมาบชลูด(ต.ห้วยโป่ง) : ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดหนองแฟบ(ต.ห้วยโป่ง) : ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดห้วยโป่ง(ต.ห้วยโป่ง) : ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


ร้านดอกไม้ ระยอง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×