|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ สกลนคร : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ สกลนคร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ สกลนคร(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด สกลนคร
 
ร้านดอกไม้ สกลนคร(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด สกลนคร :
อ.เจริญศิลป์ อ.โพนนาแก้ว อ.นิคมน้ำอูน อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน
อ.เต่างอย อ.กุดบาก อ.บ้านม่วง อ.วานรนิวาส อ.ส่องดาว
อ.เมืองสกลนคร อ.กุสุมาลย์ อ.พรรณานิคม อ.วาริชภูมิ อ.อากาศอำนวย
อ.โคกศรีสุพรรณ อ.คำตากล้า อ.พังโคน
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ สกลนคร (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
พวงหรีด WR37   พวงหรีด WR38   พวงหรีด WR39
พวงหรีด WR40   พวงหรีด WR41   พวงหรีด WR42
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด สกลนคร     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดโนนแจ้ง(ต.เชียงเครือ) : ม.6 หนองสนม ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย(ต.เชียงเครือ) : ม.1 เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี(ต.เชียงเครือ) : ม.13 ดอนเชียงบาลใหญ่ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพธิสมพร(โพธิ์สมพร)(ต.เชียงเครือ) : ม.5 ดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบัวศรี(ต.เชียงเครือ) : ม.4 หนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดป่านภาพิทักษ์(ต.เชียงเครือ) : ม.3 ดอนเชียงบาล ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดพระพุทธไสยาราม(ต.เชียงเครือ) : ม.1 เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีวิทยาลัย(ต.เชียงเครือ) : ม.2 โพนสว่าง ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศิริทัศน์ดาราม(ต.เชียงเครือ) : ม.9 โคกสว่าง ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสะอาดสามัคคีธรรม(ต.เชียงเครือ) : ม.7 ป่าหว้าน ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดหนองหอย(ต.เชียงเครือ) : ม.4 หนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดเหล่าปอแดง(ต.เหล่าปอแดง) : ม.6 เหล่าปอแดง ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี(ต.เหล่าปอแดง) : ม.5 หนองสระ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดไชยศิริมงคล(ต.เหล่าปอแดง) : ม.1 หนองแคน ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดกกส้มโฮง(ต.เหล่าปอแดง) : ม.4 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดกลางศรีเชียงใหม่(ต.เหล่าปอแดง) : ม.9 ท่าวัดใต้ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านดอนยาง(ต.เหล่าปอแดง) : ม.8 ดอนยาง ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศิริพัฒนาราม(ศรีพัฒนาราม)(ต.เหล่าปอแดง) : ม.7 หนองปลาน้อย ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดหนองแดง(ต.เหล่าปอแดง) : ม.2 ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโคกก่อง(ต.โคกก่อง) : ม.2 โคกก่อง ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโคกสูง(ต.โคกก่อง) : ม.5 โคกสูง ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดดงแต้(ต.โคกก่อง) : ม.4 ดงแต้ ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดท่าช้างวัฒนาราม(ต.โคกก่อง) : ม.1 หนองฮูดัง ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดป่าวิริยาราม(ต.โคกก่อง) : ม.2 โคกก่อง ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดยางอาจ(ต.โคกก่อง) : ม.7 ยางอาจ ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศิริชมภูเรืองรัตนาราม(ต.โคกก่อง) : ม.1 หนองฮูดัง ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดหนองน้ำใส(ต.โคกก่อง) : ม.3 ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโนนหอม(ต.โนนหอม) : ม.2 โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพนยางคำ(ต.โนนหอม) : ม.10 โพนยางคำ ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดท่าเยี่ยม(ต.โนนหอม) : ม.1 ท่าเยี่ยม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านหนองไผ่ล้อม(ต.โนนหอม) : ม.3 ไผ่ล้อม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีจอมพล(ต.โนนหอม) : ม.9 คำผักแพว ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดห้วยปลาใย(ต.โนนหอม) : ม.4 ห้วยปลาใย ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโคกเลาะน้อยวนาราม(ต.ขมิ้น) : ม.5 ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย(ต.ขมิ้น) : ม.6 โพนบก ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพธิ์ศรี(ต.ขมิ้น) : ม.3 ผักขะย่า ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดดงมะไฟ(ต.ขมิ้น) : ม.1 ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดน้อยหัวคู(ต.ขมิ้น) : ม.7 น้อยหัวคู ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดลำห้วยนาคำ(ต.ขมิ้น) : ม.1 ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดวงค์ศรีดาราม(ต.ขมิ้น) : ม.1 ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีทัศน์(ต.ขมิ้น) : ม.1 ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง(ต.ขมิ้น) : ม.2 ขมิ้น ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสว่างสามัคคี(ต.ขมิ้น) : ม.11 นาเรือง ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสะพานศรี(ต.ขมิ้น) : ม.8 พาน ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดอัมพวัน(ต.ขมิ้น) : ม.4 โคกเลาะ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพนงาม(บูรพาภิรมย์)(ต.งิ้วด่อน) : ม.9 โพนงาม ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดกกกอก(ต.งิ้วด่อน) : ม.12 กกกอก ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดขามเฒ่า(ต.งิ้วด่อน) : ม.5 ดอนหมู ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดคูสนาม(ต.งิ้วด่อน) : ม.3 คูสนาม ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดฉิมพลี(ต.งิ้วด่อน) : ม.1 งิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านนายอ(นายอ)(ต.งิ้วด่อน) : ม.8 นายอ ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดพระธาตุดุม(ต.งิ้วด่อน) : ธาตุดุม ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดพังเม็ก(ต.งิ้วด่อน) : ม.4 พังเม็ก ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดเหล่ามะแงว(ต.ดงชน) : ม.1 เหล่ามะแงว ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพธิ์ศรีวราราม(ต.ดงชน) : ม.6 หนองมะเกลือ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดไทรทอง(ต.ดงชน) : ม.8 โพนปอหู ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดดงชน(ต.ดงชน) : ม.2 ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดดงชน(ป่าดงชน)(ต.ดงชน) : ม.2 ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านแมด(ต.ดงชน) : ม.3 แมด ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดป่าแพง(ต.ดงชน) : ม.9 ป่าแพง ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดวิสุทธิจินดา(ต.ดงชน) : ม.5 ทามไฮ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีทอง(ต.ดงชน) : ม.4 กุดแข้ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพนแดง(บ้านโพนแดง)(ต.ดงมะไฟ) : ม.8 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดดงมะไฟ(ต.ดงมะไฟ) : ม.1 บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดถ้ำผาแด่น(ต.ดงมะไฟ) : ม.9 ดงน้อย ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดป่าหนองไผ่(ต.ดงมะไฟ) : ม.7 หนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดพิกาญจนาราม(ต.ดงมะไฟ) : ม.10 โนนสมบูรณ์ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีชุมพล(ต.ดงมะไฟ) : ม.2 โนนก้างปลา ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีสะอาด(ต.ดงมะไฟ) : ม.1 ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสอนประชาราม(ต.ดงมะไฟ) : ม.4 นาแก ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสุปัฏชัยยาราม(ต.ดงมะไฟ) : ม.5 นากับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดหนองไผ่(ต.ดงมะไฟ) : ม.7 หนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดอุดมมงคล(ต.ดงมะไฟ) : ม.6 เหล่านกยูง ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดประดู่ธรรมาวาส(ต.ท่าแร่) : ม.2 บ้านพะโค ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดเหนือ(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.12 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดแจ้งแสงอรุณ(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.12 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย(ต.ธาตุเชิงชุม) : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดกกส้มโฮง(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.3 กกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดนาเวง(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.1 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านกกส้มโฮง(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.14 กกส้มโฮง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านนาอ้อย(นาอ้อย)(ต.ธาตุเชิงชุม) : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดป่าภูธรพิทักษ์(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.3 ธาตุ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)(ต.ธาตุเชิงชุม) : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร(พระธาตุเชิงชุม)(ต.ธาตุเชิงชุม) : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.3 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีโพนเมือง(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.3 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีชมพู(ต.ธาตุเชิงชุม) : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีสระเกษ(ต.ธาตุเชิงชุม) : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีสุมังค์(ต.ธาตุเชิงชุม) : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสว่างเต็กสมบูรณ์(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.13 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสะพานดำ(ต.ธาตุเชิงชุม) : ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดหนองทรายขาว(ต.ธาตุเชิงชุม) : ม.13 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านดงพัฒนา(ต.ธาตุนาเวง) : ม.4 ดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านดงพัฒนา(ต.ธาตุนาเวง) : ม.4 ดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดหนองบัวใหญ่(ต.ธาตุนาเวง) : ม.1 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโนนสวรรค์(ต.พังขว้าง) : ม.8 โนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดชัยศรี(ต.พังขว้าง) : ม.1 พังขว้าง ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดดอยด่านรัง(ต.พังขว้าง) : ม.9 หนองปลาดุก ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดประชานิยม(ต.พังขว้าง) : ม.10 ดงสมบูรณ์ ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดป่าสามัคคีธรรม(ต.พังขว้าง) : ม.11 หนองบัวสามัคคี ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดภูดานฮัง(ต.พังขว้าง) : ม.9 หนองปลาดุก ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศิริมงคล(ต.พังขว้าง) : ม.9 หนองปลาดุก ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสว่างรัตนาราม(ต.พังขว้าง) : ม.4 ห้วยทราย ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสามัคคีธรรม(ต.พังขว้าง) : ม.3 ดงขุมข้าว ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสุมังคลาราม(ต.พังขว้าง) : ม.12 กลาง ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดไตรมิตรวิทยาราม(ต.ม่วงลาย) : ม.1 นาลาย ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดกุดไผท(ต.ม่วงลาย) : ม.5 กุดจิก ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดกุดจิก(ต.ม่วงลาย) : ม.5 กุดจิก ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดม่วงลาย(ต.ม่วงลาย) : ม.7 ม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีประดิษฐาราม(ศรีประดิษฐ์ฐาราม)(ต.ม่วงลาย) : ม.8 ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสุพรรณหงษ์วนาราม(ต.ม่วงลาย) : ม.4 หนองห้าง ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสุวรรณสามัคคี(ต.ม่วงลาย) : ม.3 หนองนาเลิศ ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโนนสมบูรณ์(ต.หนองลาด) : ม.2 ท่าม่วง ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโพธิ์ชัยบ้านหนองลาด(ต.หนองลาด) : ม.7 ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีปัญญาราม(ต.หนองลาด) : ม.5 สายปลาหลาย ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสว่างอารมณ์(ต.หนองลาด) : ม.4 ดอนแคน ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโอภาสสกลธรรมาราม(ต.ห้วยยาง) : ม.11 หนองบัวทอง ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดนาคำ(ต.ห้วยยาง) : ม.4 นาคำ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านบอน(ต.ห้วยยาง) : ม.5 บอน ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดบ้านห้วยยาง(ต.ห้วยยาง) : ม.2 ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดพะเนาว์(บ้านพะเนาว์)(ต.ห้วยยาง) : ม.7 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีสระพังทอง(ต.ห้วยยาง) : ม.3 นาขาม ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดเทพกัญญาราม(ต.ฮางโฮง) : ม.4 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดแจ้งสว่าง(ต.ฮางโฮง) : ม.9 หนองศาลา ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดโอภาสธรรมรมนิมิตร(ต.ฮางโฮง) : ม.4 น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดน้อยจอมศรี(ต.ฮางโฮง) : ม.4 น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดพรหมหัวบึง(ต.ฮางโฮง) : ม.3 หนองกุง ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีษะทอง(ต.ฮางโฮง) : ม.7 ดอนตาลโง๊ะ ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดศรีสุขสำราญ(ต.ฮางโฮง) : ม.5 ฮางโฮง ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
วัดสว่างอารมณ์(ต.ฮางโฮง) : ม.8 ดอนกระเล็น ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร


ร้านดอกไม้ สกลนคร (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×