|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ สมุทรสงคราม โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด สมุทรสงคราม
 
ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด สมุทรสงคราม :
อ.เมืองสมุทรสงคราม อ.บางคนที อ.อัมพวา
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
พวงหรีด WR01   พวงหรีด WR02   พวงหรีด WR03
พวงหรีด WR04   พวงหรีด WR05   พวงหรีด WR06
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด สมุทรสงคราม     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเพชรสมุทร(ต.แม่กลอง) : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดใหญ่(ต.แม่กลอง) : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดธรรมนิมิต(ต.แม่กลอง) : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดประทุมคณาวาส(ต.แม่กลอง) : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดป้อมแก้ว(ต.แม่กลอง) : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดพวงมาลัย(ต.แม่กลอง) : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดปากสมุทร(ต.แหลมใหญ่) : ม. ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดดาวโด่ง(ต.คลองเขิน) : ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดนางตะเคียน(ต.คลองเขิน) : ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดปากลัด(ต.คลองเขิน) : ม.2 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดศรีศรัทธาธรรม(ต.คลองเขิน) : ม.9 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดคลองโคน(ต.คลองโคน) : ม.3 ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดธรรมประดิษฐ์(ต.คลองโคน) : ม.2 คลองโดน ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดธรรมประสิทธิ์(ต.คลองโคน) : ม.5 ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดท้ายหาด(ต.ท้ายหาด) : ม.3 ท้ายหาด ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดวชิรคาม(ต.ท้ายหาด) : ม.4 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดลาดเป้ง(ต.นางตะเคียน) : ม.3 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดเจริญสุนทราราม(ต.บางแก้ว) : ม.5 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดบางแก้ว(ต.บางแก้ว) : ม.7 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดแม่น้ำ(บางนางจีนนอก)(ต.บางขันแตก) : ม.1 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดโพงพาง(ต.บางขันแตก) : ม.2 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดธรรมสถิตติ์วราราม(ต.บางขันแตก) : ม.4 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดนางพิมพ์(ต.บางขันแตก) : ม.3 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดบางขันแตก(ต.บางขันแตก) : ม.1 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดบางนางจีนกลาง(ต.บางขันแตก) : ม.1 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ต.บางขันแตก) : ม.6 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดบางจะเกร็ง(ต.บางจะเกร็ง) : ม.2 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดศรัทธาธรรม(ต.บางจะเกร็ง) : ม.1 รามัญ ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดแก้วฟ้า(ต.บ้านปรก) : ม.10 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดโรงธรรม(ต.บ้านปรก) : ม.5 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดคู้สนามจันทร์(ต.บ้านปรก) : ม.3 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดจันทร์เจริญสุข(ต.บ้านปรก) : ม.9 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดช่องลม(ต.บ้านปรก) : ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดพักตราราม(ต.บ้านปรก) : ม.4 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดน้อยแสงจันทร์(ต.ลาดใหญ่) : ม.4 บางกระบูน ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดบางประจัน(ต.ลาดใหญ่) : ม.1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดลาดใหญ่(ต.ลาดใหญ่) : ม.5 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดสวนแก้วอุทยาน(ต.ลาดใหญ่) : ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม


ร้านดอกไม้ สมุทรสงคราม (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×