|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ สิงห์บุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด สิงห์บุรี
 
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด สิงห์บุรี :
อ.เมืองสิงห์บุรี อ.ท่าช้าง อ.บางระจัน อ.พรหมบุรี อ.อินทร์บุรี
อ.ค่ายบางระจัน
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด สิงห์บุรี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดโคกพระ(ต.โพกรวม) : ม.4 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดโพกรวม(ต.โพกรวม) : ม.3 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดดาวดึงษ์(ต.โพกรวม) : ม.1 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดราษฎร์ประสิทธิ์(ต.โพกรวม) : ม.2 ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดแค(ต.จักรสีห์) : ม.6 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดจักรสีห์(ต.จักรสีห์) : ม.5 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดพระนอนจักรสีห์(ต.จักรสีห์) : ม.2 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดแจ้งพรหมนคร(ต.ต้นโพธิ์) : ม.1 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดกลางพรหมนคร(ต.ต้นโพธิ์) : ม.9 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดคลองสามแยก(ต.ต้นโพธิ์) : ม.7 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดยวด(ต.ต้นโพธิ์) : ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดศรีสาคร(ต.ต้นโพธิ์) : ม.8 บ้านต้นโพธิ์ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดสว่างอารมณ์(ต.ต้นโพธิ์) : ม.5 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ลังกา(ต.บางกระบือ) : ม.1 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดกระดังงาบุปผาราม(ต.บางกระบือ) : ม.6 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดประโชติการาม(ต.บางกระบือ) : ม.3 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดสถิตย์วัฒนาราม(ต.บางกระบือ) : ม.2 บ้านบางกระบือเหนือ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดสอาดราษฎร์บำรุง(ต.บางกระบือ) : ม.4 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดโพธิ์แก้วนพคุณ(ต.บางพุทรา) : ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดพรหมสาคร(ต.บางพุทรา) : ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดเสาธงทอง(ต.บางมัญ) : ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดโพธิ์เงิน(ต.บางมัญ) : ม.7 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ข้าวผอก(ต.บางมัญ) : ม.3 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดสังฆราชาวาส(ต.บางมัญ) : ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดหัวว่าว(ต.บางมัญ) : ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์(ต.ม่วงหมู่) : ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดตึกราชา(ต.ม่วงหมู่) : ม.5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดพระปรางค์มุนี(ต.ม่วงหมู่) : ม.1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดศรัทธาภิรม(ต.ม่วงหมู่) : ม.3 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ชัย(ต.หัวไผ่) : ม.10 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดข่อยสังฆาราม(ต.หัวไผ่) : ม.13 วัดข่อย ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดตะโหนด(ต.หัวไผ่) : ม.4 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดธรรมสังเวช(ต.หัวไผ่) : ม.8 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดธัมมจักร(สามเกรียว)(ต.หัวไผ่) : ม.10 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี


ร้านดอกไม้ สิงห์บุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×