|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ สงขลา : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ สงขลา โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ สงขลา(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด สงขลา
 
ร้านดอกไม้ สงขลา(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด สงขลา :
อ.เทพา อ.ควนเนียง อ.นาหม่อม อ.รัตภูมิ อ.สะบ้าย้อย
อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ อ.บางกล่ำ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร
อ.กระแสสินธุ์ อ.นาทวี อ.ระโนด อ.สะเดา อ.หาดใหญ่
อ.คลองหอยโข่ง
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ สงขลา (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด สงขลา     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดควนเจดีย์(ต.เกาะแต้ว) : ม.7 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดสามกอง(ต.เกาะแต้ว) : ม.2 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดเขาบ่อ(ต.เกาะยอ) : ม.1 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดแหลมพ้อ(ต.เกาะยอ) : ม.4 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดโคกเปี้ยว(ต.เกาะยอ) : ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดท้ายยอ(ต.เกาะยอ) : ม.8 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดเกาะถ้ำ(ต.เขารูปช้าง) : ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดเขาแก้ว(ต.เขารูปช้าง) : ม.2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดแช่มอุทิศ(ต.เขารูปช้าง) : ม.6 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดเขาราม(ต.ทุ่งหวัง) : ม.5 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดทรายขาว(ต.ทุ่งหวัง) : ม.6 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดทุ่งหวังใน(ต.ทุ่งหวัง) : ม.5 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดทุ่งหวังนอก(ต.ทุ่งหวัง) : ม.3 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดอ่างทอง(ต.ทุ่งหวัง) : ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดเพชรมงคล(ต.บ่อยาง) : ม.5 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดเลียบ(ต.บ่อยาง) : ม.7 บ่อยาง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดแจ้ง(ต.บ่อยาง) : ม.3 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดแหลมทราย(ต.บ่อยาง) : ม.1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดโพธิ์ปฐมาวาส(ต.บ่อยาง) : ม.12 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดโรงวาส(ต.บ่อยาง) : ม.5 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดไทรงาม(ต.บ่อยาง) : ม.3 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดชัยมงคล(ต.บ่อยาง) : ม.5 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดดอนแย้(ต.บ่อยาง) : ม.7 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดดอนรัก(ต.บ่อยาง) : ม.4 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดตีนเมรุศรีสุดาราม(ต.บ่อยาง) : ม.1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดมัชฌิมาวาส(ต.บ่อยาง) : ม.11 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดยางทอง(ต.บ่อยาง) : ม.7 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดศาลาหัวยาง(ต.บ่อยาง) : ม.15 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดสระเกษ(ต.บ่อยาง) : ม.5 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดหัวป้อมใน(ต.บ่อยาง) : ม.14 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดหัวป้อมนอก(ต.บ่อยาง) : ม.14 บ่อยาง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดอุทัย(ต.บ่อยาง) : ม.14 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดน้ำกระจาย(ต.พะวง) : ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดบ่อระกำ(ต.พะวง) : ม.6 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วัดบางดาน(ต.พะวง) : ม.1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา


ร้านดอกไม้ สงขลา (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×