|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ สระแก้ว : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ สระแก้ว โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ สระแก้ว(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด สระแก้ว
 
ร้านดอกไม้ สระแก้ว(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด สระแก้ว :
อ.เขาฉกรรจ์ อ.โคกสูง อ.ตาพระยา อ.วังสมบูรณ์ อ.อรัญประเทศ
อ.เมืองสระแก้ว อ.คลองหาด อ.วังน้ำเย็น อ.วัฒนานคร
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ สระแก้ว (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด สระแก้ว     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเจ็ดหลังสามัคคี(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.13 เจ็ดหลัง ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเนินสง่า(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.7 เนินสง่า ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดโคกปี่ฆ้อง(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.9 โคกปี่ฆ้อง ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดโพธิ์ทอง(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.1 เนินยางแดง ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองเขาเทียน(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.12 คลองเขาเทียน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองน้ำใส(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.2 คลองน้ำใส ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดบะขมิ้นโคกสัมพันธ์(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.10 บะขมิ้น ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดบ้านด่าน(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.6 ด่าน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดลุงพลู(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.4 ลุงพลู ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดวังจั่น(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.5 วังจั่น ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดหนองขี้เห็น(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.8 หนองขี้เห็น ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดหนองมาตร(ต.โคกปี่ฆ้อง) : ม.4 หนองมาตร ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดท่าเกษม(ต.ท่าเกษม) : ม.2 ท่าเกษม ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดทุ่งพระ(ต.ท่าเกษม) : ม.4 ทุ่งพระ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดประชาสามัคคี(ต.ท่าเกษม) : ม.3 หนองนกเขา ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดสุขสำราญ(ต.ท่าเกษม) : ม.8 สุขสำราญ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดหนองนกกะเรียน(ต.ท่าเกษม) : ม.5 หนองนกกะเรียน ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดหัวกุญแจ(ต.ท่าเกษม) : ม.9 หัวกุญแจ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเนินสะอาด(ต.ท่าแยก) : ม.2 หอย ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดโคกเจริญสุข(ต.ท่าแยก) : ม.4 โคกเจริญสุข ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดกิโลสาม(ต.ท่าแยก) : ม.12 กิโลสาม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดกิโลสี่(ต.ท่าแยก) : ม.9 กิโลสี่ ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองน้ำเขียว(ต.ท่าแยก) : ม.7 คลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองปลาโด(ต.ท่าแยก) : ม.9 คลองปลาโด ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองผักขม(ต.ท่าแยก) : ม.8 คลองผักขม ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองศรีเมือง(ต.ท่าแยก) : ม.6 คลองศรีเมือง ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองหอย(ต.ท่าแยก) : ม.5 คลองหอย ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดท่ากระบาก(ต.ท่าแยก) : ม.10 ท่ากระบาก ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดป่าระกำ(ต.ท่าแยก) : ม.1 ป่าระกำ ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเขาสิงโต(ต.บ้านแก้ง) : ม.9 เขาสิงโต ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเนินดินแดง(ต.บ้านแก้ง) : ม.14 เนินดินแดง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดแสงจันทร์(ต.บ้านแก้ง) : ม.12 บ้านแสงจันทร์ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดใหม่เหล่ากกโก(ต.บ้านแก้ง) : ม.8 ใหม่เหล่ากกโก ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองหมากนัด(ต.บ้านแก้ง) : ม.11 คลองหมากนัด ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดรีนิมิตร(ต.บ้านแก้ง) : ม.5 โนน ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดหนองปัญหา(ต.บ้านแก้ง) : ม.1 หนองปัญหา ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเขามะกา(ต.ศาลาลำดวน) : ม.10 เขามะกา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเนินสวนอ้อย(ต.ศาลาลำดวน) : ม.11 เนินสวนอ้อย ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดท่าช้าง(ต.ศาลาลำดวน) : ม.6 ท่าช้าง ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดท่าระพา(ต.ศาลาลำดวน) : ม.5 ท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดวิหารธรรม(ต.ศาลาลำดวน) : ม.13 หนองผูกเต่า ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดศาลาลำดวน(ต.ศาลาลำดวน) : ม.1 ศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดสหกรณ์นิคมสระแก้ว(ต.ศาลาลำดวน) : ม.3 วังรี ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดหนองไทรราษฎร์บำรุง(ต.ศาลาลำดวน) : ม.4 โคกเจริญสุข ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดหนองสีซอ(ต.ศาลาลำดวน) : ม.12 หนองสีซอ ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดหนองหิน(ต.ศาลาลำดวน) : ม.9 คลองสำอางค์ใต้ ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดโคกนกขุนทอง(ต.สระแก้ว) : ม.1 โคกนกขุนทอง ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดโคกสัมพันธ์(ต.สระแก้ว) : ม.6 โคกสัมพันธ์ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองสมบัติ(ต.สระแก้ว) : ม.9 คลองสมบัติ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองหมี(ต.สระแก้ว) : ม.4 คลองหมี ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดป่าศรีบุญเรือง(ต.สระแก้ว) : ม.3 คลองบุหรี่ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดราษฎร์นิมิต(ต.สระแก้ว) : ม.13 เนินสะอาด ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดสระแก้ว(ต.สระแก้ว) : ม.15 เนินรัตนะ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดสี่แยก(ต.สระแก้ว) : ม.10 สี่แยก ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดหนองกะพ้อ(ต.สระแก้ว) : ม.12 หนองกะพ้อ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเขาข่า(ต.สระขวัญ) : ม.20 เขาข่า ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเนินไทร(ต.สระขวัญ) : ม.15 หนองไผ่ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเนินผาสุก(ต.สระขวัญ) : ม.6 เนินผาสุก ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดแก่งสีเสียด(ต.สระขวัญ) : ม.3 แก่งสีเสียด ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดโคกสำราญ(ต.สระขวัญ) : ม.11 โคกสำราญ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดใหม่ไพรวัลย์(ต.สระขวัญ) : ม.7 ใหม่ไพรวัลย์ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดใหม่ถาวร(ต.สระขวัญ) : ม.2 ใหม่ถาวร ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองคันฉอ(ต.สระขวัญ) : ม.10 คลองคันฉอ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดทุ่งพลวง(ต.สระขวัญ) : ม.4 ทุ่งพลวง ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดทุ่งหินโคน(ต.สระขวัญ) : ม.12 ทุ่งหินโคน ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดน้ำซับ(ต.สระขวัญ) : ม.1 น้ำซับ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดบ้านทัพพระ(ต.สระขวัญ) : ม.14 ทัพพระ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดเจริญสุข(ต.หนองบอน) : ม.8 หนองบอน ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดโคกมะตูม(ต.หนองบอน) : ม.10 โคกมะตูม ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองไทร(ต.หนองบอน) : ม.5 คลองไทร ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองบุหรี่(ต.หนองบอน) : ม.7 คลองบุหรี่ ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดคลองบุหรีเหนือ(ต.หนองบอน) : ม.6 คลองบุหรีเหนือ ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดท่าแยก(ต.หนองบอน) : ม.4 ท่าแยก ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วัดบ้านเนินเขาดิน(ต.หนองบอน) : ม.4 เนินเขาดิน ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว


ร้านดอกไม้ สระแก้ว (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×