|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ สุโขทัย : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ สุโขทัย โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ สุโขทัย(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด สุโขทัย
 
ร้านดอกไม้ สุโขทัย(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด สุโขทัย :
อ.เมืองสุโขทัย อ.คีรีมาศ อ.บ้านด่านลานหอย อ.ศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก
อ.กงไกรลาศ อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.ศรีนคร อ.ศรีสำโรง
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ สุโขทัย (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F31   ช่อดอกไม้ F32   ช่อดอกไม้ F33
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
พวงหรีด WR31   พวงหรีด WR32   พวงหรีด WR33
พวงหรีด WR34   พวงหรีด WR35   พวงหรีด WR36
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด สุโขทัย     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดโซกเป็ด(ต.เมืองเก่า) : ม.8 โซกเป็ด ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดตระพังทอง(ต.เมืองเก่า) : ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดปากคลอง(ต.เมืองเก่า) : ม.5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดพระพายหลวง(ต.เมืองเก่า) : ม.3 เมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดวังตะคร้อ(ต.เมืองเก่า) : ม.4 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดวิเวกวนาราม(ต.เมืองเก่า) : ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดศรีชุม(ต.เมืองเก่า) : ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดขุนช้าง(ต.ตาลเตี้ย) : ม.2 ขุนช้าง ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดขุนช้าง(ร้าง)(ต.ตาลเตี้ย) : ม.2 ขุนช้าง ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดตาลเตี้ย(ต.ตาลเตี้ย) : ม.2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดยางเอน(ต.ตาลเตี้ย) : ม.3 ยางเอน ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดไทยชุมพล(ต.ธานี) : ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดคูหาสุวรรณ(ต.ธานี) : ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดราชธานี(ต.ธานี) : ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดศรีเสวตวนาราม(ต.ธานี) : ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดกำแพงงาม(ต.บ้านกล้วย) : ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดบ้านขวาง(ต.บ้านกล้วย) : ม.3 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดบ้านนา(ต.บ้านกล้วย) : ม.1 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดศรีโพธิ์งาม(ต.บ้านกล้วย) : ม.1 คลองแค ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดคลองตะเคียน(ต.บ้านสวน) : ม.6 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดคุ้งยางใหญ่(ต.บ้านสวน) : ม.3 สวน ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดฉุน(ต.บ้านสวน) : ม.5 คลองด่าน ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดบึง(ต.บ้านสวน) : ม.4 วัดบึง ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดป่าเรไร(ต.บ้านสวน) : ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม(ต.บ้านสวน) : ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดหนองทอง(ต.บ้านสวน) : ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดหัวฝาย(ต.บ้านสวน) : ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดกระชงคาราม(ต.บ้านหลุม) : ม.4 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดราชพฤกษ์(ต.บ้านหลุม) : ม.2 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดวังแดง(ต.บ้านหลุม) : ม.3 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดศรีมหาโพธิ์(ต.บ้านหลุม) : ม.1 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดบางคลอง(ต.ปากแคว) : ม.3 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(ต.ปากแคว) : ม.4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดคงคามาลัย(ต.ปากพระ) : ม.1 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดลัดทรายมูล(ต.ปากพระ) : ม.2 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดยางซ้าย(ต.ยางซ้าย) : ม.1 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดวังสวรรค์(ต.ยางซ้าย) : ม.2 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดไสยาศน์(ต.วังทองแดง) : ม.2 ไสยาศน์ ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดวังทองแดง(ต.วังทองแดง) : ม.1 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดสำนัก(ต.วังทองแดง) : ม.5 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
วัดหนองตาโชติ(ต.วังทองแดง) : ม.5 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย


ร้านดอกไม้ สุโขทัย (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×