|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ สุพรรณบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด สุพรรณบุรี
 
ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด สุพรรณบุรี :
อ.เดิมบางนางบวช อ.ดอนเจดีย์ อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.หนองหญ้าไซ
อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อ.ศรีประจันต์ อ.สามชุก อ.อู่ทอง
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
พวงหรีด WR37   พวงหรีด WR38   พวงหรีด WR39
พวงหรีด WR40   พวงหรีด WR41   พวงหรีด WR42
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด สุพรรณบุรี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดโคกโคเฒ่า(ต.โคกโคเฒ่า) : ม.1 โคกโคเฒ่า ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดนิเวศน์ปวราราม(ต.โพธิ์พระยา) : ม.4 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดพร้าว(ต.โพธิ์พระยา) : ม.1 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดวรจันทร์(ต.โพธิ์พระยา) : ม.3 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดไผ่ขวาง(ต.ไผ่ขวาง) : ม.3 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดธรรมมงคล(ต.ไผ่ขวาง) : ม.5 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดใหม่รัตนเจดีย์(ต.ดอนโพธิ์ทอง) : ม.3 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดไตรรัตนาราม(ต.ดอนโพธิ์ทอง) : ม.4 สามเหลี่ยม ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดดอนโพธิ์ทอง(ต.ดอนโพธิ์ทอง) : ม.1 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดอุทุมพราราม(ต.ดอนโพธิ์ทอง) : ม.5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดดอนกุ่มทิพย์(ต.ดอนกำยาน) : ม.7 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดนิเวศน์ธรรมาราม(ต.ดอนกำยาน) : ม.5 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดบางปลาหมอ(ต.ดอนกำยาน) : ม.2 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดพันตำลึง(ต.ดอนกำยาน) : ม.6 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดวังพระนอน(ต.ดอนกำยาน) : ม.4 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดอู่ยา(ต.ดอนกำยาน) : ม.1 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม(ต.ดอนตาล) : ม.4 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดดอนตาล(ต.ดอนตาล) : ม.1 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดไทรงามธรรมธราราม(ต.ดอนมะสังข์) : ม.1 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดดอนเจดีย์(ต.ดอนมะสังข์) : ม.4 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสองเขตสามัคคี(ลาดตาล)(ต.ดอนมะสังข์) : ม.3 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดจำปา(ต.ตลิ่งชัน) : ม.1 จำปา ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดดอนกระรอก(ต.ตลิ่งชัน) : ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสมอลม(ต.ตลิ่งชัน) : ม.2 สมอลม ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสระปทุม(ต.ตลิ่งชัน) : ม.7 หนองบัว ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสามทอง(ต.ตลิ่งชัน) : ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสุวรรณนาดี(ปากคลองงูเหลือม)(ต.ตลิ่งชัน) : ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดอินทร์เกษม(ต.ตลิ่งชัน) : ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดแก้ว(ต.ทับตีเหล็ก) : ม.2 ทับตีเหล็ก ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดบำรุงราษฎร์(ต.ทับตีเหล็ก) : ม.4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดประสพสุข(ต.ทับตีเหล็ก) : ม.2 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดมะนาว(ต.ทับตีเหล็ก) : ม.1 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดราษฎร์สามัคคี(ต.ทับตีเหล็ก) : ม.3 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์คลาน(ต.ท่าพี่เลี้ยง) : ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดไชนาวาส(ต.ท่าพี่เลี้ยง) : ชุมชนย่อยวัดไชนาวาส ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดไทรย์(ต.ท่าพี่เลี้ยง) : ม.5 วัดไทรย์ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดประตูสาร(ต.ท่าพี่เลี้ยง) : วัดประตูสาร ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดปราสาททอง(ต.ท่าพี่เลี้ยง) : ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดพระรูป(ต.ท่าพี่เลี้ยง) : พระรูป ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสุวรรณภูมิ(ต.ท่าพี่เลี้ยง) : ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์คอย(ต.ท่าระหัด) : ม.2 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์นางเทรา(ต.ท่าระหัด) : ม.3 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดใหม่(ต.ท่าระหัด) : ม.2 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดคันทด(ต.ท่าระหัด) : ม.4 คันทด ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดชายทุ่ง(ทุ่ง)(ต.ท่าระหัด) : ม.5 โคกหม้อ ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดท่าโขลง(ต.ท่าระหัด) : ม.3 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดมเหยงคณ์(ต.ท่าระหัด) : ม.1 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดบางกุ้ง(ต.บางกุ้ง) : ม.4 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดอัมพวนาราม(ต.บางกุ้ง) : ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์ท่าทราย(ต.บ้านโพธิ์) : ม.1 โพธิ์ท่าทราย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก(ต.บ้านโพธิ์) : ม.2 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก(ต.บ้านโพธิ์) : ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดประชุมชน(ต.บ้านโพธิ์) : ม.5 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดลุ่มบัว(ต.บ้านโพธิ์) : ม.4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดศรีษะเกษ(ต.บ้านโพธิ์) : ม.4 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดเจ้าพระยาธรรมาราม(ต.พิหารแดง) : ม.2 ดอนจันทร์ ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดชีสุขเกษม(ต.พิหารแดง) : ม.3 ธรรมกุล ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดพระนอน(ต.พิหารแดง) : ม.1 พลูหลวง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดพิหารแดง(ต.พิหารแดง) : ม.5 พระนอน ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสว่างอารมณ์(ต.พิหารแดง) : ม.4 ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดหน่อพุทธางกูร(ต.พิหารแดง) : ม.1 ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดแค(ต.รั้วใหญ่) : ม.1 ค่ายเก่า ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดกงจักร(ต.รั้วใหญ่) : ม.3 กงจักร ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดกฎีทอง(ต.รั้วใหญ่) : ม.3 กุฎีทอง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดป่าเลไลยก์(ป่าเลไลย์)(ต.รั้วใหญ่) : ม.2 รั้วใหญ่ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดพระลอย(ต.รั้วใหญ่) : ม.2 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(ต.รั้วใหญ่) : ม.1 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดศรีบัวบาน(ต.รั้วใหญ่) : ม.3 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสารภี(ต.รั้วใหญ่) : ม.2 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดโรงช้าง(ต.ศาลาขาว) : ม.2 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดขวาง(ต.ศาลาขาว) : ม.4 ศาลาขาว ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดพระธาตุ(ต.ศาลาขาว) : ม.1 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(ต.ศาลาขาว) : ม.5 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดลาดกระจับ(ต.ศาลาขาว) : ม.4 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดจำปี(ต.สนามคลี) : ม.2 ท่าหว้าเหนือ ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์(ต.สนามคลี) : ม.4 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสกุณปักษี(ต.สนามคลี) : ม.1 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสมอลม(ต.สนามคลี) : ม.2 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสองเขต(ต.สนามคลี) : ม.5 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสังฆมงคล(ต.สนามคลี) : ม.3 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดหนองโสน(ต.สนามคลี) : ม.5 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดโพธิ์เจริญ(ต.สนามชัย) : ม.1 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดดอนกลาง(ต.สนามชัย) : ม.1 ดอนกลาง ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดถ้ำสุทธาวาส(ต.สนามชัย) : ม.5 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดปู่บัว(ต.สนามชัย) : ม.1 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดลาวทอง(ต.สนามชัย) : ม.4 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสำปะซิว(ต.สนามชัย) : ม.3 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดพุทธมงคล(ต.สระแก้ว) : ม.7 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดภูเขาดิน(ต.สระแก้ว) : ม.1 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสามัคคีธรรม(ต.สระแก้ว) : ม.4 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสารภี(ต.สระแก้ว) : ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดไผ่ลูกนก(ต.สวนแตง) : ม.6 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดการ้อง(ต.สวนแตง) : ม.1 การ้อง ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดม่วง(ต.สวนแตง) : ม.1 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดศรีสันต์มณฑาราม(ไผ่แปลกแม่)(ต.สวนแตง) : ม.2 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสวนแตง(ต.สวนแตง) : ม.4 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดสังฆจายเถร(ต.สวนแตง) : ม.8 สังฆจายเถร ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี


ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×