|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ สุราษฎร์ธานี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี
 
ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด สุราษฎร์ธานี :
อ.เกาะพะงัน อ.เวียงสระ อ.ชัยบุรี อ.บ้านตาขุน อ.พระแสง
อ.เกาะสมุย อ.ไชยา อ.ดอนสัก อ.บ้านนาเดิม อ.พุนพิน
อ.เคียนซา อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ท่าฉาง อ.บ้านนาสาร อ.วิภาวดี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม อ.ท่าชนะ อ.พนม
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด สุราษฎร์ธานี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดควนยูง(ต.ขุนทะเล) : ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดซอย10(ต.ขุนทะเล) : ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดท่าอู่(ต.ขุนทะเล) : ม.2 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดภูธรอุทิศสิทธาราม(ต.ขุนทะเล) : - นิคมซอย1 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดศานติไมตรี(ต.ขุนทะเล) : ม.4 บ้านซอยแปด ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดแหลมทอง(ต.คลองฉนาก) : ม.3 ต.คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดธาราวดี(ต.คลองน้อย) : ม.8 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดบุญบันเทิง(ต.คลองน้อย) : ม.2 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดโพธาวาส(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดไตรธรรมาราม(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดไทร(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดกลาง(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดธรรมบูชา(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดพระโยค(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดพัฒนาราม(ต.ตลาด) : ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดโชติการาม(ต.บางโพธิ์) : ม.1 ต.บางโพธิ์ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดบางใบไม้(ต.บางใบไม้) : ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดชลธาร(ต.บางไทร) : ม.2 ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดบางกล้วย(ต.บางไทร) : ม.3 ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดโพธิ์นิมิต(ต.บางกุ้ง) : ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดโพหวาย(ต.บางกุ้ง) : ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดท่าทองใหม่(ต.บางกุ้ง) : ม.4 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดบางขยาราม(ต.บางชนะ) : ม.1 ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดประสิทธาราม(ต.บางชนะ) : ม.2 ต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดกลางใหม่(ต.มะขามเตี้ย) : ม.2 แหลมทราย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดนิคมธรรมาราม(ต.มะขามเตี้ย) : ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดพุทธบูชา(ต.มะขามเตี้ย) : ม.7 คลองบางปลิง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดวิภาวดีกาญจนา(ต.มะขามเตี้ย) : ม.5 ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดสามัคคีผดุงพันธุ์(ต.มะขามเตี้ย) : ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดสารวนาราม(ต.มะขามเตี้ย) : ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดหน้าเมือง(ต.มะขามเตี้ย) : ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดโพธิ์ปักษ์(ต.วัดประดู่) : ม.6 บางด้วน ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดบ้านใหม่พัฒนา(ต.วัดประดู่) : ม.6 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดมะปริง(ต.วัดประดู่) : ม.4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดสมหวัง(ต.วัดประดู่) : ม.8 สมหวัง ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดสุนทรนิวาส(ต.วัดประดู่) : ม.3 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี


ร้านดอกไม้ สุราษฎร์ธานี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×