|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ตาก : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ตาก โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ตาก(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ตาก
 
ร้านดอกไม้ ตาก(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ตาก :
อ.เมืองตาก อ.แม่สอด อ.บ้านตาก อ.วังเจ้า อ.อุ้มผาง
อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง อ.พบพระ อ.สามเงา
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ตาก (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ตาก     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดชัยชนะสงคราม(ต.เชียงเงิน) : ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดกลางสวนดอกไม้(ต.แม่ท้อ) : ม.2 แม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดลานสาง(ต.แม่ท้อ) : ม.4 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดหนองแขม(ต.แม่ท้อ) : ม.8 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดโป่งแดง(ต.โป่งแดง) : ม.2 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดลานห้วยเดื่อ(ต.โป่งแดง) : ม.1 ลานห้วยเดื่อ ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดหนองนกปีกกา(ต.โป่งแดง) : ม.3 หนองนกปีกกา ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดเกาะตาเถียร(ต.ไม้งาม) : ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดเขาถ้ำ(ต.ไม้งาม) : ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดไม้งามหลวง(ต.ไม้งาม) : ม.2 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดท่าช้าง(ต.ไม้งาม) : ม.4 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดวังม่วง(ต.ไม้งาม) : ม.5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดไผ่สีซอ(ต.ตลุกกลางทุ่ง) : ม.12 เนินมะลื่น ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดตลุกกลางทุ่ง(ต.ตลุกกลางทุ่ง) : ม.5 ตลุกกลางทุ่ง ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดคลองสัก(ต.น้ำรึม) : ม.1 คลองสัก ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดอรัญญาวาส(ต.น้ำรึม) : ม.9 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดโคกเจดีย์(ต.ป่ามะม่วง) : ม.5 ชะลาด ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดส้มเกลี้ยง(ต.ป่ามะม่วง) : ม.3 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดอัมพวัน(ต.ป่ามะม่วง) : ม.2 ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดเชียงทอง(ต.ระแหง) : ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดโพธาราม(ต.ระแหง) : ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดไผ่ล้อม(ต.ระแหง) : ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดมณีบรรพต(ต.ระแหง) : ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดมะเขือแจ้(ต.ระแหง) : ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดสีตลาราม(ต.ระแหง) : ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดแก่งหิน(ต.วังประจบ) : ม.2 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดลานเต็ง(ต.วังประจบ) : ม.9 ลานเต็ง ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดลานสอ(ต.วังประจบ) : ม.4 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดวังประจบ(ต.วังประจบ) : ม.1 วังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดสะแกเครือ(ต.วังประจบ) : ม.3 สะแกเครือ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดท่าไม้แดง(ต.วังหิน) : ม.3 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดทุ่งพระชัย(ต.วังหิน) : ม.1 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดวังศิลาราม(ต.วังหิน) : ม.5 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดบ้านเด่น(ต.หนองบัวเหนือ) : ม.2 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดปากห้วยไม้งาม(ต.หนองบัวเหนือ) : ม.3 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดหนองบัวเหนือ(ต.หนองบัวเหนือ) : ม.4 ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดดงปู(ต.หนองบัวใต้) : ม.4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดท่านา(ต.หนองบัวใต้) : ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดหนองปรือ(ต.หนองบัวใต้) : ม.1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดห้วยทรายสอง(ต.หนองบัวใต้) : ม.6 ห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดโคกพลู(ต.หนองหลวง) : ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง(ต.หนองหลวง) : ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดดอนแก้ว(ต.หนองหลวง) : ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดปทุมคีรี(ต.หนองหลวง) : ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดพร้าว(ต.หนองหลวง) : ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดดอนมูลชัย(ต.หัวเดียด) : ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดดอยคีรี(ต.หัวเดียด) : ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก
วัดสันป่าพง(ต.หัวเดียด) : ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก


ร้านดอกไม้ ตาก (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×