|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ตรัง : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ตรัง โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ตรัง(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ตรัง
 
ร้านดอกไม้ ตรัง(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ตรัง :
อ.เมืองตรัง อ.นาโยง อ.ย่านตาขาว อ.วังวิเศษ อ.ห้วยยอด
อ.กันตัง อ.ปะเหลียน อ.รัษฎา อ.สิเกา อ.หาดสำราญ
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ตรัง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F31   ช่อดอกไม้ F32   ช่อดอกไม้ F33
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
พวงหรีด WR31   พวงหรีด WR32   พวงหรีด WR33
พวงหรีด WR34   พวงหรีด WR35   พวงหรีด WR36
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ตรัง     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดทุ่งหวัง(ต.โคกหล่อ) : ม.12 ทุ่งหวัง ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดนิคมประทีป(โคกหล่อ)(ต.โคกหล่อ) : ม.6 โคกหล่อ ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดสาริการาม(ต.โคกหล่อ) : ม.9 โคกพลา ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดโคกมะม่วง(ต.ควนปริง) : ม.2 โคกสะท้อน ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดกุฎยาราม(ต.ทับเที่ยง) : ม.2 ถนนเพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดคลองน้ำเจ็ด(ต.ทับเที่ยง) : คลองน้ำเจ็ด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดควนขัน(ต.ทับเที่ยง) : ควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดควนวิเศษ(ต.ทับเที่ยง) : ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดตันตยาภิรม(ต.ทับเที่ยง) : ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดนิโครธาราม(ต.ทับเที่ยง) : สวนจันทร ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดประสิทธิชัย(ต.ทับเที่ยง) : ท่าจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดมัชฌิมภูมิ(ต.ทับเที่ยง) : หนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดนาเมืองเพชร(ต.นาโต๊ะหมิง) : ม.2 โคกว่าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดศรัทธาธรรม(ต.นาโต๊ะหมิง) : ม.5 นาโต๊ะหมิง ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดโคกพิกุล(ต.นาโยงใต้) : ม.1 นาคะ ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดไทรงาม(ต.นาตาล่วง) : ม.2 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดไพรสณฑ์(ต.นาตาล่วง) : ม.4 ป่าหมาก ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดน้ำผุดใต้(ต.นาตาล่วง) : ม.1 นาตาล่วง ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดราษฎร์รื่นรมย์(ต.นาท่ามเหนือ) : ม.9 บ่อสีเสียด ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดสิทธิชัยรังสรรค์(สิทธิไชยบำรุง)(ต.นาท่ามเหนือ) : ม.4 คลองเต็ง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดนานอน(ต.นาท่ามใต้) : ม.4 นานอน ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดศรีสุวรรณาราม(ต.นาท่ามใต้) : ม.1 นาท่าม ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดทุ่งหินผุด(ต.นาบินหลา) : ม.1 ทุ่งหินผุด ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดหัวถนน(ต.นาพละ) : ม.6 หัวถนน ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดไร่พรุ(ต.น้ำผุด) : ม.8 ไร่พรุ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดทุ่งนา(ต.น้ำผุด) : ม.2 ทุ่งนา ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดน้ำผุดเหนือ(ต.น้ำผุด) : ม.1 น้ำผุดเหนือ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดภูเขาทอง(ต.น้ำผุด) : ม.1 น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดแจ้ง(ต.บางรัก) : ม.5 ทุ่งแจ้ง ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดโพธาราม(ต.บ้านโพธิ์) : ม.4 โพธาราม ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดขุนสิทธิ์(ต.บ้านโพธิ์) : ม.2 ต้นเหรียง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดคงคาวดี(ต.บ้านโพธิ์) : ม.7 นางน้อย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดพระงาม(ต.บ้านโพธิ์) : ม.7 โพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดเกาะมะม่วง(ต.บ้านควน) : ม.1 เกาะมะม่วง ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดควน(ต.บ้านควน) : ม.5 ควน ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดเชี่ยวชาญกิจ(ต.หนองตรุด) : ม.7 น้ำฉ่า ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วัดต้นปีก(ต.หนองตรุด) : ม.6 ปากไพ ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง


ร้านดอกไม้ ตรัง (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×