|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ตราด : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ตราด โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ตราด(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ตราด
 
ร้านดอกไม้ ตราด(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ตราด :
อ.เกาะกูด อ.เขาสมิง อ.แหลมงอบ อ.คลองใหญ่ อ.บ่อไร่
อ.เกาะช้าง อ.เมืองตราด
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ตราด (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
พวงหรีด WR37   พวงหรีด WR38   พวงหรีด WR39
พวงหรีด WR40   พวงหรีด WR41   พวงหรีด WR42
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ตราด     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเนินทราย(ต.เนินทราย) : ม.1 แหลมยาง ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดธรรมาภิมุข(ต.เนินทราย) : ม.3 ไร่ป่า ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดวิเวกวราราม(ต.เนินทราย) : ม.6 หนองโพรง ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดแหลมกลัด(ต.แหลมกลัด) : ม.1 แหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดท่าเส้น(ต.แหลมกลัด) : ม.8 ท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดประทุน(ต.แหลมกลัด) : ม.4 คลองประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดสะพานหิน(ต.แหลมกลัด) : ม.5 สะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดคิรีวิหาร(ต.ชำราก) : ม.5 ท่าเลื่อน ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดชำราก(ต.ชำราก) : ม.4 ชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดมณีกาญจนาราม(ต.ชำราก) : ม.2 นาเกลือ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองรี(ต.ชำราก) : ม.3 หนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดเนินสูง(ต.ตะกาง) : ม.4 เนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดตะกาง(ต.ตะกาง) : ม.3 ตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดทุ่งไก่ดัก(ต.ท่ากุ่ม) : ม.4 ทุ่งไก่ดัก ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดวรุณดิตถาราม(ต.ท่ากุ่ม) : ม.1 จันทิ ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดท่าพริก(ต.ท่าพริก) : ม.2 ท่าพริก ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดไผ่ล้อม(ต.บางพระ) : ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดกลาง(ต.บางพระ) : บางพระ ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดโยธานิมิต(โบสถ์)(ต.วังกระแจะ) : ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดคลองเพชร(ต.วังกระแจะ) : ม.1 คลองเพชร ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดท่าประดู่(ต.วังกระแจะ) : ม.7 ท่าประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดบุปผาราม(ต.วังกระแจะ) : ม.3 ปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดวรดิตถาราม(ต.วังกระแจะ) : ม.1 เกาะตะเคียน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดวังกระแจะ(ต.วังกระแจะ) : ม.6 บ้านวัง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดศรีบุรพาราม(ต.วังกระแจะ) : ม.1 เกาะตะเคียน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดสวนใน(ต.วังกระแจะ) : ม.9 สวนใน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองบัว(ต.วังกระแจะ) : ม.2 หนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดโคก(ต.หนองเสม็ด) : ม.6 โคก ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดลำดวน(ต.หนองเสม็ด) : ม.5 เกาะกันเกรา ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดสุวรรณมงคล(ต.หนองเสม็ด) : ม.2 ท่าตะเภา ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองเสม็ด(ต.หนองเสม็ด) : ม.3 หนองเสม็ด ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดไทรทอง(ต.หนองโสน) : ม.2 หนองโสน ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองโสน(ต.หนองโสน) : ม.6 หนองโพรง ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดแหลมหิน(ต.หนองคันทรง) : ม.2 แหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองคันทรง(ต.หนองคันทรง) : ม.4 หนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดห้วงน้ำขาว(ต.ห้วงน้ำขาว) : ม.4 ห้วงน้ำขาว ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดเนินยาง(ต.ห้วยแร้ง) : ม.4 เนินยาง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดคลองขุด(ต.ห้วยแร้ง) : ม.2 คลองขุด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดบางปรือ(ต.ห้วยแร้ง) : ม.8 บางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดอ่าวใหญ่(ต.อ่าวใหญ่) : ม.1 อ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดอ่าวช่อ(ต.อ่าวใหญ่) : ม.2 อ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด


ร้านดอกไม้ ตราด (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×