ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ตราด : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ตราด โทร. 061-378-9211

ร้านดอกไม้ ตราด(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ตราด
 
ร้านดอกไม้ ตราด(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ตราด :
อ.เกาะกูด อ.เขาสมิง อ.แหลมงอบ อ.คลองใหญ่ อ.บ่อไร่
อ.เกาะช้าง อ.เมืองตราด
 
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ตราด (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
พวงหรีด WR37   พวงหรีด WR38   พวงหรีด WR39
พวงหรีด WR40   พวงหรีด WR41   พวงหรีด WR42
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ตราด     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเนินทราย(ต.เนินทราย) : ม.1 แหลมยาง ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดธรรมาภิมุข(ต.เนินทราย) : ม.3 ไร่ป่า ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดวิเวกวราราม(ต.เนินทราย) : ม.6 หนองโพรง ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดแหลมกลัด(ต.แหลมกลัด) : ม.1 แหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดท่าเส้น(ต.แหลมกลัด) : ม.8 ท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดประทุน(ต.แหลมกลัด) : ม.4 คลองประทุน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดสะพานหิน(ต.แหลมกลัด) : ม.5 สะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดคิรีวิหาร(ต.ชำราก) : ม.5 ท่าเลื่อน ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดชำราก(ต.ชำราก) : ม.4 ชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดมณีกาญจนาราม(ต.ชำราก) : ม.2 นาเกลือ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองรี(ต.ชำราก) : ม.3 หนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดเนินสูง(ต.ตะกาง) : ม.4 เนินสูง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดตะกาง(ต.ตะกาง) : ม.3 ตะกาง ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดทุ่งไก่ดัก(ต.ท่ากุ่ม) : ม.4 ทุ่งไก่ดัก ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดวรุณดิตถาราม(ต.ท่ากุ่ม) : ม.1 จันทิ ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดท่าพริก(ต.ท่าพริก) : ม.2 ท่าพริก ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดไผ่ล้อม(ต.บางพระ) : ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดกลาง(ต.บางพระ) : บางพระ ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดโยธานิมิต(โบสถ์)(ต.วังกระแจะ) : ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดคลองเพชร(ต.วังกระแจะ) : ม.1 คลองเพชร ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดท่าประดู่(ต.วังกระแจะ) : ม.7 ท่าประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดบุปผาราม(ต.วังกระแจะ) : ม.3 ปลายคลอง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดวรดิตถาราม(ต.วังกระแจะ) : ม.1 เกาะตะเคียน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดวังกระแจะ(ต.วังกระแจะ) : ม.6 บ้านวัง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดศรีบุรพาราม(ต.วังกระแจะ) : ม.1 เกาะตะเคียน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดสวนใน(ต.วังกระแจะ) : ม.9 สวนใน ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองบัว(ต.วังกระแจะ) : ม.2 หนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดโคก(ต.หนองเสม็ด) : ม.6 โคก ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดลำดวน(ต.หนองเสม็ด) : ม.5 เกาะกันเกรา ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดสุวรรณมงคล(ต.หนองเสม็ด) : ม.2 ท่าตะเภา ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองเสม็ด(ต.หนองเสม็ด) : ม.3 หนองเสม็ด ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดไทรทอง(ต.หนองโสน) : ม.2 หนองโสน ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองโสน(ต.หนองโสน) : ม.6 หนองโพรง ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดแหลมหิน(ต.หนองคันทรง) : ม.2 แหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดหนองคันทรง(ต.หนองคันทรง) : ม.4 หนองคันทรง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดห้วงน้ำขาว(ต.ห้วงน้ำขาว) : ม.4 ห้วงน้ำขาว ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดเนินยาง(ต.ห้วยแร้ง) : ม.4 เนินยาง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดคลองขุด(ต.ห้วยแร้ง) : ม.2 คลองขุด ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดบางปรือ(ต.ห้วยแร้ง) : ม.8 บางปรือ ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดอ่าวใหญ่(ต.อ่าวใหญ่) : ม.1 อ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
วัดอ่าวช่อ(ต.อ่าวใหญ่) : ม.2 อ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด


ร้านดอกไม้ ตราด (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....