|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ อุบลราชธานี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด อุบลราชธานี
 
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด อุบลราชธานี :
อ.เขมราฐ อ.โขงเจียม อ.ตาลสุม อ.น้ำขุ่น อ.วารินชำราบ
อ.เขื่องใน อ.โพธิ์ไทร อ.ทุ่งศรีอุดม อ.น้ำยืน อ.ศรีเมืองใหม่
อ.เดชอุดม อ.กุดข้าวปุ้น อ.นาเยีย อ.บุณฑริก อ.สว่างวีระวงศ์
อ.เมืองอุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง อ.นาจะหลวย อ.พิบูลมังสาหาร อ.สำโรง
อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ตระการพืชผล อ.นาตาล อ.ม่วงสามสิบ อ.สิรินธร
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F04   ช่อดอกไม้ F05   ช่อดอกไม้ F06
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
พวงหรีด WR37   พวงหรีด WR38   พวงหรีด WR39
พวงหรีด WR40   พวงหรีด WR41   พวงหรีด WR42
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด อุบลราชธานี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเกาะแก้วคูณดี(ต.แจระแม) : ม.7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดคูเดื่อ(ต.แจระแม) : ม.6 คูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดท่ากกแห่(ต.แจระแม) : ม.8 ท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านท่าบ่อ(ต.แจระแม) : ม.1 ท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดป่าแสนอุดม(ต.แจระแม) : ม.1 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดป่าดงปอ(ต.แจระแม) : ม.9 ทุ่งหว้า ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองแก(ต.แจระแม) : ม.3 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองแก(ต.แจระแม) : ม.3 หนองแก ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองแกใหม่(ต.แจระแม) : ม.13 หนองแกใหม่ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองจาน(ต.แจระแม) : ม.4 หนองจาน ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองช้างทอง(ต.แจระแม) : ม.5 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองบัว(ต.แจระแม) : ม.2 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดเลียบ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดแจ้ง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดใต้(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดไชยมงคล(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดกลาง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดกุดคูณ(ต.ในเมือง) : ถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดทองนพคุณ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดท่าวังหิน(ต.ในเมือง) : ท่าวังหิน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดทุ่งคำไผ่(ต.ในเมือง) : ม.6 ทุ่งคำไผ่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดทุ่งศรีเมือง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดนาควาย(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดปทุมมาลัย(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดพลแพน(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดมณีวนาราม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดมหาวนาราม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดศรีแสงทอง(ต.ในเมือง) : ม.5 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดศรีประดู่(ต.ในเมือง) : ม.5 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดศรีอุบลรัตนาราม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดสว่างอารมณ์(ต.ในเมือง) : ม. ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดสารพัดนึก(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดสุทัศน์(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดสุปัฏนาราม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองมะนาว(ต.ในเมือง) : ม.9 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหลวง(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดโนนหงษ์ทอง(ต.ไร่น้อย) : ม.12 โนนหงษ์ทอง(เขต2) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดไร่น้อย(ต.ไร่น้อย) : ม.8 (เขต1) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดดอนบาก(ต.ไร่น้อย) : ม.6 บาก(เขต1) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดตำแย(ต.ไร่น้อย) : ม.1 ตำแย(เขต2) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดทุ่งสว่าง(ต.ไร่น้อย) : ม.14 ทุ่งสว่าง(เขต2) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดนามึน(ต.ไร่น้อย) : ม.10 นามึน(เขต1) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดปลาดุก(ต.ไร่น้อย) : ม.8 (เขต1) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดยางเทิง(ต.ไร่น้อย) : ม.5 (เขต1) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดยางลุ่ม(ต.ไร่น้อย) : ม.4 (เขต1) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดสระประสานสุข(ต.ไร่น้อย) : (เขต2) ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดกระโสบ(ต.กระโสบ) : ม.4 กระโสบ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดนาใต้(ต.กระโสบ) : ม.9 นาใต้ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดนางิ้ว(ต.กระโสบ) : ม.2 นางิ้ว ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบ่อหวาย(ต.กระโสบ) : ม.7 บ่อหวาย ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านเค็ง(ต.กระโสบ) : ม.5 เค็ง ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านดอน(ต.กระโสบ) : ม.2 ดอน ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านดอนนกชุม(ต.กระโสบ) : ม.11 ทุ่งแสนสุข ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหมากมี่(ต.กระโสบ) : ม.1 หมากมี่ ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดกุดลาด(ต.กุดลาด) : ม.2 กุดลาด ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดนาคำ(ต.กุดลาด) : ม.6 นาคำ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดนิคมกิตติยาราม(ต.กุดลาด) : ม.10 ปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านค้อ(ต.กุดลาด) : ม.1 บ้านค้อ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดปากน้ำ(ต.กุดลาด) : ม.3 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดผาแก้วใหญ่(ต.กุดลาด) : ม.5 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดผาแก้วน้อย(ต.กุดลาด) : ม.7 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองมะนาว(ต.กุดลาด) : ม.6 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดก้านเหลือง(ต.ขามใหญ่) : ม.3 ก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดขามเทิง(ต.ขามใหญ่) : ม.1 ขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดขามใหญ่(ต.ขามใหญ่) : ม.1 ขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดดอนกลาง(ต.ขามใหญ่) : ม.4 ดอนกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดด้ามพร้า(ต.ขามใหญ่) : ม.4 ด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านนาคำ(ต.ขามใหญ่) : ม.15 นาคำ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านหนองหว้า(ต.ขามใหญ่) : ม.9 หนองหว้า ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดป่าแสงธรรม(ต.ขามใหญ่) : ม.7 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองเค็ง(ต.ขามใหญ่) : ม.2 หนองเค็ง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองปลาปาก(ต.ขามใหญ่) : ม.4 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหัวคำ(ต.ขามใหญ่) : ม.8 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดนาไหทอง(ต.ขี้เหล็ก) : ม.5 นาไหทอง ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดป่าประชาศรัทธาธรรม(ต.ขี้เหล็ก) : ม.3 สว่าง ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองตอแก้ว(ต.ขี้เหล็ก) : ม.4 หนองตอแก้ว ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม(ต.ปทุม) : ม.6 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทาราม(ต.ปทุม) : ม.1 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดเรียบปะอาวใต้(ปะอาวใต้)(ต.ปะอาว) : ม.11 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดข่าโคม(ต.ปะอาว) : ม.9 ข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดดอนชี(ต.ปะอาว) : ม.8 ดอนชี ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดปะอาวเหนือ(ต.ปะอาว) : ม.13 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองช้าง(ต.ปะอาว) : ม.7 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดทุ่งขุนใหญ่(ต.หนองขอน) : ม.3 ทุ่งขุนใหญ่ ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบ้านเชือก(ต.หนองขอน) : ม.5 เชือก ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบูรพาพิสัย(ต.หนองขอน) : ม.13 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดป่าโพนพระ(ต.หนองขอน) : ม.12 หนองไหล ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดสิริจันโท(ต.หนองขอน) : ม.1 หนองไหล ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองไหล(ต.หนองขอน) : ม.1 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองไฮ(ต.หนองขอน) : ม.15 หนองไฮ ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองขอน(ต.หนองขอน) : ม.6 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดโพนงาม(ต.หนองบ่อ) : ม.6 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดจานตะโนน(ต.หนองบ่อ) : ม.10 จานตะโนน ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดดงบัง(ต.หนองบ่อ) : ม.8 ดงบัง ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดท่าสนามชัย(ต.หนองบ่อ) : ม.13 ท่าสนามชัย ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดบูรพาพิสัย(ต.หนองบ่อ) : ม.1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดมะเขือ(ต.หนองบ่อ) : ม.5 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดสระบัว(ต.หนองบ่อ) : ม.2 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดสำลาก(ต.หนองบ่อ) : ม.12 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดทุ่งหนองพอก(ต.หัวเรือ) : ม.1 หัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดสำราญ(ต.หัวเรือ) : ม.7 สำราญ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองเม็ก(ต.หัวเรือ) : ม.6 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองแต้(ต.หัวเรือ) : ม.2 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองควายน้อย(ต.หัวเรือ) : ม.11 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองมุก(ต.หัวเรือ) : ม.12 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหนองยาง(ต.หัวเรือ) : ม.5 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหัวเรือ(ต.หัวเรือ) : ม.1 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


ร้านดอกไม้ อุบลราชธานี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×