|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ อุทัยธานี : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ อุทัยธานี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด อุทัยธานี
 
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด อุทัยธานี :
อ.เมืองอุทัยธานี อ.บ้านไร่ อ.สว่างอารมณ์ อ.หนองฉาง อ.ห้วยคต
อ.ทัพทัน อ.ลานสัก อ.หนองขาหย่าง
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ อุทัยธานี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F31   ช่อดอกไม้ F32   ช่อดอกไม้ F33
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
พวงหรีด WR31   พวงหรีด WR32   พวงหรีด WR33
พวงหรีด WR34   พวงหรีด WR35   พวงหรีด WR36
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด อุทัยธานี     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเกาะเทโพ(ต.เกาะเทโพ) : ม.4 เกาะเทโพ ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดเกาะสวรรค์(ต.เกาะเทโพ) : ม.6 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดอัมพวัน(ต.เกาะเทโพ) : ม.3 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดเขาพะแวง(ต.เนินแจง) : ม.7 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดตานาด(ต.เนินแจง) : ม.4 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดบุญลือ(ต.เนินแจง) : ม.1 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดเนินเหล็ก(ต.โนนเหล็ก) : ม.4 เหนือ ต.โนนเหล็ก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดกลางเขา(ต.ดอนขวาง) : ม.7 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดดอนขวาง(ต.ดอนขวาง) : ม.5 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหนองตางู(ต.ดอนขวาง) : ม.2 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหนองสลิด(ต.ดอนขวาง) : ม.6 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดเวฬุวนาราม(ยาง)(ต.ท่าซุง) : ม.2 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดคลองเคียน(ต.ท่าซุง) : ม.7 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดทองอร่ามรังษี(ต.ท่าซุง) : ม.1 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดปากคลองท่าซุง(ต.ท่าซุง) : ม.1 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ต.ท่าซุง) : ม.6 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดวังปลากด(ต.ทุ่งใหญ่) : ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดจันทาราม(ท่าซุง)(ต.น้ำซึม) : ม.1 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดท่าทอง(ต.น้ำซึม) : ม.4 ท่าทอง ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดสังกัสรัตนคีรี(ต.น้ำซึม) : ม.3 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดเนินตูม(ต.สะแกกรัง) : ม.2 เนินตูม ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดขุมทรัพย์(ต.สะแกกรัง) : ม.1 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดจักษาภัทราราม(ต.สะแกกรัง) : ม.8 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดบางกุ้ง(ต.สะแกกรัง) : ม.7 บางกุ้ง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดภูมิธรรม(ต.สะแกกรัง) : ม.3 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดอุโปสการาม(ต.สะแกกรัง) : ม.1 น้ำตก ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหนองเต่า(ต.หนองเต่า) : ม.5 ต.หนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหนองแก(ต.หนองแก) : ม.3 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดเนินซาก(ต.หนองไผ่แบน) : ม.2 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหนองโพธิ์(ต.หนองไผ่แบน) : ม.5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหนองไผ่แบน(ต.หนองไผ่แบน) : ม.1 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหนองหญ้านาง(ต.หนองไผ่แบน) : ม.5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดคลองหิน(ต.หนองพังค่า) : ม.4 คลองหิน ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดศรีประมุข(ต.หนองพังค่า) : ม.2 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหนองพังค่า(ต.หนองพังค่า) : ม.1 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดสะพานหิน(ต.หาดทนง) : ม.3 ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหาดทนง(ต.หาดทนง) : ม.5 ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดใหม่จันทราราม(ต.อุทัยใหม่) : ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดธรรมโฆษก(ต.อุทัยใหม่) : ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดธรรมโศภิต(ต.อุทัยใหม่) : ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดพิชัยปุรณาราม(ต.อุทัยใหม่) : ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม(ต.อุทัยใหม่) : ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดหลวงราชาวาส(ต.อุทัยใหม่) : ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วัดอมฤตวารี(ต.อุทัยใหม่) : ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี


ร้านดอกไม้ อุทัยธานี (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×