|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ อุตรดิตถ์ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด อุตรดิตถ์
 
ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด อุตรดิตถ์ :
อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน อ.น้ำปาด อ.พิชัย อ.ลับแล
อ.ตรอน อ.ท่าปลา อ.บ้านโคก อ.ฟากท่า
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F25   ช่อดอกไม้ F26   ช่อดอกไม้ F27
ช่อดอกไม้ F28   ช่อดอกไม้ F29   ช่อดอกไม้ F30
พวงหรีด WR25   พวงหรีด WR26   พวงหรีด WR27
พวงหรีด WR28   พวงหรีด WR29   พวงหรีด WR30
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด อุตรดิตถ์     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดเกาะเรไร(ต.แสนตอ) : ม.5 ทุ่ง ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดดอยแก้ว(ต.แสนตอ) : ม.4 ทุ่งแสนตอ ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดสิงห์ศรีสว่าง(ต.แสนตอ) : ม.7 ปากสิงห์ ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดเหล่าป่าสา(ต.ขุนฝาง) : ม.1 เหล่าป่าสา ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดขุนฝาง(ต.ขุนฝาง) : ม.5 ขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดใหม่เจริญธรรม(ต.คุ้งตะเภา) : ม.3 ป่าขนุน ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดคุ้งตะเภา(ต.คุ้งตะเภา) : ม.4 คุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดป่ากล้วย(ต.คุ้งตะเภา) : ม.2 ป่ากล้วย ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดป่าสักเรไร(ต.คุ้งตะเภา) : ม.5 หัวหาด ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดหนองปล้อง(ต.คุ้งตะเภา) : ม.7 หนองปล้อง ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดหาดเสือเต้น(ต.คุ้งตะเภา) : ม.6 หาดเสือเต้น ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดเขาแก้ว(ต.งิ้วงาม) : ม.4 งิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดใหม่ช่องลม(ต.งิ้วงาม) : ม.3 วังสีสูบเหนือ ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดงิ้วงาม(ต.งิ้วงาม) : ม.5 งิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดปากฝาง(ต.งิ้วงาม) : ม.9 ปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดวังขอน(ต.งิ้วงาม) : ม.7 วังขอน ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดศรีธาราม(ต.งิ้วงาม) : ม.1 วังสีสูบใต้ ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดแนวคีรี(ต.ท่าเสา) : ม.5 ม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดใหญ่ท่าเสา(ต.ท่าเสา) : ท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดดอยท่าเสา(ต.ท่าเสา) : ม.8 ท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดนาโป่ง(ต.ท่าเสา) : ม.3 นาโป่ง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดอรัญญิการาม(ต.ท่าเสา) : ม.4 หนองคำฮ้อย ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดเกษมจิตตาราม(ต.ท่าอิฐ) : ม.1 คลองโพธิ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดไผ่ล้อม(ต.ท่าอิฐ) : ท่าอิฐล่า ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดกลาง(ต.ท่าอิฐ) : ม.3 เกาะ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดคลองโพธิ์(ต.ท่าอิฐ) : เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดท่าถนน(ต.ท่าอิฐ) : สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดท้ายตลาด(ต.ท่าอิฐ) : ท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดธรรมาธิปไตย(ต.ท่าอิฐ) : สี่แยกวัดธรรมา ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดหนองผาสันติการาม(ต.ท่าอิฐ) : ม.3 หนองผา ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดจอมคีรี(ต.น้ำริด) : ม.4 ชายเขาใต้ ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดชายเขา(ต.น้ำริด) : ม.5 ชายเขา ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดน้ำริดเหนือ(ต.น้ำริด) : ม.2 น้ำริด ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดน้ำริดใต้(ต.น้ำริด) : ม.1 น้ำริด ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดคุ้งวารี(ต.บ้านเกาะ) : ม.6 คุ้งวารี ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดทองเหลือ(ต.บ้านเกาะ) : ม.4 แม่พร่อง ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดป่าเซ่า(ต.บ้านเกาะ) : ม.10 ป่าเซ่า ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดหนองคันธามาศ(ต.บ้านเกาะ) : ม.5 หนองคัน ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดเด่นด่าน(ต.บ้านด่าน) : ม.2 เด่นด่าน ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดกุมภีล์ทอง(ต.บ้านด่าน) : ม.5 ไร่ ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดคุ้งยาง(ต.บ้านด่าน) : ม.7 คุ้งยาง ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดประชาธรรม(ต.บ้านด่าน) : ม.3 ด่าน ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดสามัคยาราม(ต.บ้านด่าน) : ม.3 ด่านน้ำ ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดแม่เฉย(ต.บ้านด่านนาขาม) : ม.5 แม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดด่านนาขาม(ต.บ้านด่านนาขาม) : ม.2 ด่านนาขาม ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดปางต้นผึ้ง(ต.บ้านด่านนาขาม) : ม.8 ปางต้นผึ้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดหน้าฝาย(ต.บ้านด่านนาขาม) : ม.4 หน้าฝาย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดห้วยกั้ง(ต.บ้านด่านนาขาม) : ม.6 ห้วยกั้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดห้วยฮ้า(ต.บ้านด่านนาขาม) : ม.7 ห้วยฮ้า ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดทุ่งเศรษฐี(ต.ป่าเซ่า) : ม.7 ห้วยบง ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดบุ่งวังงิ้ว(ต.ป่าเซ่า) : ม.1 บุ่งวังงิ้ว ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดหนองกลาย(ต.ป่าเซ่า) : ม.6 หนองกลาย ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดหมอนไม้(ต.ป่าเซ่า) : ม.3 หมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดคลองนาพง(ต.ผาจุก) : ม.7 คลองนาพง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดผาจักร(ต.ผาจุก) : ม.8 ผาจักร ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดผาจุก(ต.ผาจุก) : ม.5 ผาจุก ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดพระฝางสว่างคบุรีมุนีนาถ(ต.ผาจุก) : ม.3 ฝาง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดสุวรรณคีรี(ต.ผาจุก) : ม.1 วังยาง ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดท่าทอง(ต.วังกะพี้) : ม.2 ท่าทอง ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดวังโป่ง(ต.วังกะพี้) : ม.8 วังโป่ง ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดวังกะพี้(ต.วังกะพี้) : ม.5 วังกะพี้ ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดเทพนิมิตรจอมคีรีธรรม(ต.วังดิน) : ม.8 ห้วยปอม ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดยางโทน(ต.วังดิน) : ม.4 ยางโทน ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดยางจุ้ม(ต.วังดิน) : ม.3 ยางจุ้ม ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดวังดิน(ต.วังดิน) : ม.1 วังดิน ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดหนองป่าไร่(ต.วังดิน) : ม.5 หนองป่าไร่ ต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดเนินโพธิ์(ต.หาดกรวด) : ม.6 ซ่าน ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดไผ่ใหญ่(ต.หาดกรวด) : ม.7 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดดงช้างดี(ต.หาดกรวด) : ม.3 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดทับใหม่(ต.หาดกรวด) : ม.1 ทับใหม่ ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดวังหมู(ต.หาดกรวด) : ม.4 วังหมู ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดช่องลม(ต.หาดงิ้ว) : ม.2 ช่องลม ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดนาน้อย(ต.หาดงิ้ว) : ม.6 นาน้อย ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดวังแดง(ต.หาดงิ้ว) : ม.5 วังแดง ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดห้วยโป่ง(ต.หาดงิ้ว) : ม.1 ห้วยโป่ง ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดห้วยโปร่ง(ต.หาดงิ้ว) : ม.1 ห้วยโปร่ง ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดหาดงิ้ว(ต.หาดงิ้ว) : ม.4 หาดงิ้ว ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์


ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์ (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×