|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ยโสธร : บริการ ส่งพวงหรีด - ส่งดอกไม้ ยโสธร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ ยโสธร(ร้านดอกไม้.name) บริการจัดส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ในจังหวัด ยโสธร
 
ร้านดอกไม้ ยโสธร(ร้านดอกไม้.name)บริการจัดส่งดอกไม้ และพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัด ยโสธร :
อ.เมืองยโสธร อ.ไทยเจริญ อ.ค้อวัง อ.ทรายมูล อ.มหาชนะชัย
อ.เลิงนกทา อ.กุดชุม อ.คำเขื่อนแก้ว อ.ป่าติ้ว
 
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ร้านดอกไม้ ยโสธร (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
ช่อดอกไม้ F31   ช่อดอกไม้ F32   ช่อดอกไม้ F33
ช่อดอกไม้ F01   ช่อดอกไม้ F02   ช่อดอกไม้ F03
พวงหรีด WR31   พวงหรีด WR32   พวงหรีด WR33
พวงหรีด WR34   พวงหรีด WR35   พวงหรีด WR36
         
 
 
รายชื่อวัดต่างๆในจังหวัด ยโสธร     
กรุณาเลือกอำเภอที่ท่านต้องการค้นหารายชื่อวัด :  อ.
     
วัดดอนแก้ว(ต.เขื่องคำ) : ม.7 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดท่าเยี่ยม(ต.เขื่องคำ) : ม.6 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านเขื่องคำ(ต.เขื่องคำ) : ม.5 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านกว้าง(ต.เขื่องคำ) : ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบูรพา(ต.เขื่องคำ) : ม.5 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดปัจฉิมาวาส(ต.เขื่องคำ) : ม.10 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดศรีบุญเรือง(ต.เขื่องคำ) : ม.5 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสว่างอารมณ์(ต.เขื่องคำ) : ม.10 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดอรรถสดมมณฑา(ต.เขื่องคำ) : ม.4 กุดกง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดแสนพัน(ต.เดิด) : ม.6 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดใหม่ชุมพร(ต.เดิด) : ม.11 ใหม่ชุมพร ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดคำแดง(ต.เดิด) : ม.7 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดธรรมนิมิต(ต.เดิด) : ม.7 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดนาคำ(ต.เดิด) : ม.8 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดน้ำโผ่(ต.เดิด) : ม.3 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านเชือก(ต.เดิด) : ม.5 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านเดิด(ต.เดิด) : ม.1 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านบาก(ต.เดิด) : ม.4 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดใต้ศรีมงคล(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดมหาธาตุ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดศรีไตรภูมิ(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดศรีธรรมาราม(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสิงห์ท่า(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดอัมพวัน(ต.ในเมือง) : ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดเชือกน้อย(ต.ขั้นไดใหญ่) : ม.8 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดโคกมนัส(ต.ขั้นไดใหญ่) : ม.9 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดโพนขวาว(ต.ขั้นไดใหญ่) : ม.6 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดขั้นไดใหญ่(ต.ขั้นไดใหญ่) : ม.1 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดคำฮี(ต.ขั้นไดใหญ่) : ม.3 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองบั่ว(ต.ขั้นไดใหญ่) : ม.7 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดจันทรังษี(จันทรังศรี)(ต.ขุมเงิน) : ม.4 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดท่าค้อ(ต.ขุมเงิน) : ม.6 ท่าค้อ ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดท่าหว้า(ต.ขุมเงิน) : ม.5 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านเหลื่อม(ต.ขุมเงิน) : ม.3 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบึงขุมเงิน(ต.ขุมเงิน) : ม.1 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดป่าท่าค้อหนองบัว(ต.ขุมเงิน) : ม.4 ท่าค้อ ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสากลสะแนน(ต.ขุมเงิน) : ม.2 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดเหมือดแอ่(ต.ค้อเหนือ) : ม.7 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดค้อเหนือ(ต.ค้อเหนือ) : ม.1 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดคำน้ำสร้าง(ต.ค้อเหนือ) : ม.11 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดอนกลอย(ต.ค้อเหนือ) : ม.8 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดอนกลาง(ต.ค้อเหนือ) : ม.4 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดอนยาง(ต.ค้อเหนือ) : ม.6 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านกล้วย(ต.ค้อเหนือ) : ม.5 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดพระธาตุเก่า(ต.ค้อเหนือ) : ม.4 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดมงคลวนาราม(ต.ค้อเหนือ) : ม.4 ดอนกลาง ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสำโรง(ต.ค้อเหนือ) : ม.3 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดคำบอน(ต.ดู่ทุ่ง) : ม.6 คำบอน ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดู่ทุ่ง(ต.ดู่ทุ่ง) : ม.2 ดู่ทุ่ง ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านผือ(ศิริมงคล)(ต.ดู่ทุ่ง) : ม.5 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านพลับ(ต.ดู่ทุ่ง) : ม.3 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดป่าศรีสุนทร(ต.ดู่ทุ่ง) : ม.4 พลับ ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดม่วงอ่อนท่าวารี(ต.ดู่ทุ่ง) : ม.8 ม่วงอ่อน ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสามเพีย(ต.ดู่ทุ่ง) : ม.7 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองคำ(ต.ดู่ทุ่ง) : ม.3 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดโพธิ์ศรีมงคล(ต.ตาดทอง) : ม.1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดคอนสาย(ต.ตาดทอง) : ม.2 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดอนแรด(ต.ตาดทอง) : ม.7 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดอนมะยาง(ต.ตาดทอง) : ม.3 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดทุ่งสะเดา(ต.ตาดทอง) : ม.6 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดป่าคำม่วง(ต.ตาดทอง) : ม.5 สะเดา ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดป่าสะเดา(ต.ตาดทอง) : ม.5 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดวิโสธนาราม(ต.ตาดทอง) : ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดศรีสว่างมงคล(ต.ตาดทอง) : ม.8 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองแฝก(ต.ตาดทอง) : ม.4 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดอัมพวันเหนือ(ต.ตาดทอง) : ม.9 ตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดคำเม็ก(ต.ทุ่งแต้) : ม.5 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดคำน้ำเกลี้ยง(ต.ทุ่งแต้) : ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านหนองเม็ก(ต.ทุ่งแต้) : ม.6 หนองเม็ก ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบูรพา(ต.ทุ่งแต้) : ม.1 ทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดป่าลัฎฐิวัน(ต.ทุ่งแต้) : ม.12 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองพาลโลน(ต.ทุ่งแต้) : ม.4 หนองพาลโลน ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดอนกระยอม(ต.ทุ่งนางโอก) : ม.5 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดทุ่งอีโอก(ต.ทุ่งนางโอก) : ม.1 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองเป้า(ต.ทุ่งนางโอก) : ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองไม้ตาย(ต.ทุ่งนางโอก) : ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองซองแมว(ต.ทุ่งนางโอก) : ม.10 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดนาจาน(ต.นาสะไมย์) : ม.4 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดนาดีน้อย(ต.นาสะไมย์) : ม.9 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านชาด(ต.นาสะไมย์) : ม.7 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดป่าผือฮี(ต.นาสะไมย์) : ม.6 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดผือฮี(ต.นาสะไมย์) : ม.6 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสิงห์ทอง(ต.นาสะไมย์) : ม.1 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองศาลา(ต.นาสะไมย์) : ม.8 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดโนนขี้เหล็ก(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.4 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดโพธิ์ศรีทอง(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.3 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดกุดจอก(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.5 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดตับเต่า(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.12 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดตับเต่าเก่า(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.11 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดน้ำคำใหญ่(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.1 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดน้ำคำน้อย(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.2 น้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านหนองแวง(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.9 หนองแวง ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดป่าน้ำคำน้อย(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.2 น้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดวังแคน(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.10 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสมสะอาด(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.8 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองเสือตาย(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.7 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดห้องข่า(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.3 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดห้องพอก(ต.น้ำคำใหญ่) : ม.6 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดเชียงหวาง(ต.สำราญ) : ม.9 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดชัยมงคล(ต.สำราญ) : ม.2 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดอนพระเจ้า(ต.สำราญ) : ม.3 บ่อ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านบ่อ(ต.สำราญ) : ม.3 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดบ้านบาก(ศรีสว่าง)(ต.สำราญ) : ม.8 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสว่าง(ต.สำราญ) : ม.7 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองอีตุ้ม(ต.สำราญ) : ม.6 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหัวคำ(ต.สำราญ) : ม.4 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดโพนสิม(ต.สิงห์) : ม.10 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดกุดระหวี่(ต.สิงห์) : ม.8 กุดระหวี่ ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดจันทร์เกษม(ต.สิงห์) : ม.7 จันทร์เกษม ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดจำปานาคำ(ต.สิงห์) : ม.9 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดศรีธาตุ(ต.สิงห์) : ม.1 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสว่างหนองขอน(บ้านหนองขอน)(ต.สิงห์) : ม.2 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองแสง(ต.สิงห์) : ม.6 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดอรัญญิกาวาส(อรัญญาวาส)(ต.สิงห์) : ม.9 ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดอนกลอง(บ้านควนกลอง)(ต.หนองเรือ) : ม.7 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดนาสีนวล(ต.หนองเรือ) : ม.5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดสว่างโพธาราม(ต.หนองเรือ) : ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองสรวง(ต.หนองเรือ) : ม.4 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดโนนทรายงาม(ต.หนองคู) : ม.4 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดดงบัง(ต.หนองคู) : ม.8 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดศรีธงทอง(ต.หนองคู) : ม.2 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดโต่งโต้น(ต.หนองหิน) : ม.8 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดยางเดี่ยว(ต.หนองหิน) : ม.5 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดศิริมังคลาราม(ต.หนองหิน) : ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองเป็ด(ต.หนองหิน) : ม.4 หนองเป็ด ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองไคร้(ต.หนองหิน) : ม.10 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองบก(ต.หนองหิน) : ม.9 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองบ่อ(ต.หนองหิน) : ม.11 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองหงอก(ต.หนองหิน) : ม.6 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วัดหนองหิน(ต.หนองหิน) : ม.13 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร


ร้านดอกไม้ ยโสธร (ร้านดอกไม้.name) โทร.061-378-9211 , 083-940-8255
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×