ไลน์แอด @535qujrc
เพิ่มเพื่อน สั่งซื้อ

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.นครพนม

ร้านดอกไม้ นครพนม โทร.สั่งซื้อทางไลน์ @535qujrc

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณาแชท "เลขที่อ้างอิง" ที่ท่านได้รับ ไว้ใน Line@ ให้กับเรา

Line Id: @535qujrc หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน ด้านล่างนี้
เพิ่มเพื่อน
เพื่อที่ทางร้านของเราจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่านได้

** หลังจาก เพิ่มเพื่อนใน Line@ แล้ว กรุณาแจ้งเลขที่อ้างอิง ไว้ใน Line ให้กับทีมงานด้วยนะคะ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ร้านดอกไม้ เมืองนครพนม ร้านดอกไม้ ท่าอุเทน ร้านดอกไม้ นาทม ร้านดอกไม้ ปลาปาก
ร้านดอกไม้ เรณูนคร ร้านดอกไม้ ธาตุพนม ร้านดอกไม้ นาหว้า ร้านดอกไม้ วังยาง
ร้านดอกไม้ โพนสวรรค์ ร้านดอกไม้ นาแก ร้านดอกไม้ บ้านแพง ร้านดอกไม้ ศรีสงคราม
 

รายชื่อวัดในจังหวัด นครพนม

วัดโคกกุง วัดศรีมงคล วัดยอดแก้ว
วัดโพธิ์ศรี วัดอรัญญศรีชมชื่น วัดศรีบุญเรือง
วัดโอกาส วัดอัมพา วัดศรีบุญเรือง
วัดไตรรัตน์วนาราม วัดโนนสะอาด วัดศรีสุมังค์
วัดกกต้อง วัดกองมณี วัดโพธิ์ไทร
วัดกลาง วัดกุญชร วัดโพนสวรรค์
วัดน้อยโพธิ์คำ วัดคามวาสี วัดโพนสว่าง
วัดพระอินทร์แปลง วัดจอมแจ้ง วัดศรีบุญเรือง
วัดมหาธาตุ วัดฉิมพลี วัดศรีบุญสงฆ์
วัดศรีเทพประดิษฐาราม วัดธาตุ วัดแสงทอง
วัดศรีสมพร วัดธาตุสิมมา วัดโอภาสวิทยาราม
วัดศิริพุทธาราม วัดน้อยทวย วัดทุ่งสว่าง
วัดสว่างสุวรรณาราม วัดศรีบุญเรือง วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดสารภาณนิมิต วัดหัวบึง วัดจอมแจ้ง
วัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญมหาวัน วัดชนะสังวร
วัดโชคอำนวย วัดอรัญลัฎฐิวัน วัดชนะสังวร
วัดไทยสามัคคี วัดเรืองศรีสามัคคี วัดป่าหนองแสง
วัดคำสว่างสามัคคี วัดโพธิ์ไชย วัดศรีสว่าง
วัดนาโป่ง วัดโพธิ์ไทร วัดอัมพวัน
วัดบัวระพันทอง วัดโพธิ์ไทร วัดโนนกุง
วัดวังตามัว วัดไชยสำราญ วัดโนนสะอาด
วัดศรีมงคล วัดไตรภูมิ วัดโพธิ์ชัย
วัดหนองบัวทอง วัดดอนดู่ วัดนากระทืม
วัดหนองหญ้าไซ วัดป่านิเวศน์ วัดนาคอย
วัดเกาะแก้วธรรมาราม วัดศรีบุญเรือง วัดวิชัยพัฒนาราม
วัดเนินสะอาด วัดศรีสุมังค์ชมชื่น วัดศรีชมภู
วัดนันทวัน(ป่านันทวัน) วัดสว่างไชยศรี วัดศรีบุญเรือง
วัดบุญเวทอุทยาน วัดแจ้งสว่าง วัดศรีหนาถ
วัดปทุมธรรมาราม วัดจอมแจ้ง วัดสามัคคี
วัดประสาทโสภณาราม วัดท่าดอกแก้วเหนือ วัดสิริมงคล
วัดป่าสามัคคีธรรม วัดท่าดอกแก้วใต้ วัดอุ่มษาพล
วัดพุทธยาภิบาล วัดป่าท่าดอกแก้ว วัดอูนนา
วัดศรีคุณเมือง วัดศรีชมชื่น วัดแสงอุทัยสิริพัฒนาราม
วัดศรีชมชื่น วัดศรีบุญเรือง วัดโนนรัง
วัดโพนค้อ วัดศรีสวัสดิ์ วัดโพธิ์ชัย
วัดโพนป่าหว้าน(โนนป่าหว้าน) วัดสว่างอารมณ์ วัดตาลใหญ่
วัดไตรรัตนาราม วัดโพธิ์ไชย วัดธาตุประสิทธิ์
วัดจอมศรี วัดโพนแก้ว วัดศรีมงคล
วัดปราโมทย์อันธวัน วัดไตรภูมิ วัดสว่างบูรพาราม
วัดวังไฮ วัดกลาง วัดโคกสะอาด
วัดศรีคุณเมือง วัดป่าโพธิ์ศรี วัดโคกสะอาด
วัดศรีมงคล วัดพระธาตุท่าอุเทน วัดโพธิ์เครือ
วัดสามัคคีธรรม วัดศีรสะเกษ วัดโพนทอง
วัดหนองยาว วัดสว่างอารมณ์ วัดธาตุมงคลศรี
วัดโกมุทพุทธาราม วัดอุเทนธรรมนิมิต วัดสว่างแก้วนภาราม
วัดกกไฮ วัดโพธิ์ศรี วัดอรุณวนาราม
วัดประดิษฐ์บุปผาราม วัดโพนทอง วัดอัมพวนาราม
วัดมเหศรสุภาราม วัดพนอมทุ่ง วัดเหล่าพัฒนา
วัดมงคลรัตนาราม วัดศรีกาย วัดโพนสว่าง
วัดวาปีปุณฑริการาม วัดศรีชมชื่น วัดจำปา
วัดสมสะอาด วัดศรีมงคล วัดดอนปอ
วัดสระพังทอง วัดศรีสะอาด วัดนาน้อย
วัดเมืองเก่า วัดศรีสุข วัดศรีสมพร
วัดโนนสะอาด วัดโพนสว่าง วัดศิริมงคล
วัดโพธิ์ไทร วัดจอมแจ้ง วัดสว่างอารมณ์
วัดจิตตสาโรศรัทธาราม วัดทรายเพ วัดอัมพวัน
วัดชลธารบุญญาวาส วัดท่าสว่าง วัดเจริญชัย
วัดศรีจันทราวาส วัดปัชราช วัดเจริญศิลป์
วัดศรีบุญเรือง วัดป่าเทพสิทธาจารย์ วัดโคกพะธาย
วัดสว่างอารมณ์ วัดพะธาย วัดจอมแจ้ง
วัดอัมพวนาราม วัดศรีมงคล วัดดอนสะฝาง
วัดโคกเกลี้ยง วัดศรีสองคอน วัดธรรมประดิษฐ์
วัดโนนขาม วัดอุดมสุข วัดธำรงธรรม
วัดโพธิ์ชัยสว่างอารมณ์ วัดโพธิ์ไชย วัดปทุมาราม
วัดโพธิ์พฤกษ์คุณาราม วัดโพธิ์ศรี วัดป่าโพนทอง
วัดโพนแก้ว วัดโพธิ์ศรี วัดศรีสะอาด
วัดโพนข่าศรีคุณเมือง วัดโพนสิมมา วัดศรีสุมังค์
วัดโพนงาม วัดโพนหัวโสก วัดสว่างอารมณ์
วัดโพนทองศิริมงคล วัดจอมทอง วัดอรัญญิกาวาส
วัดศรีทัศน์ วัดบ้านบุ่ง วัดโพธิ์ไทร
วัดศรีบัวบาน วัดศรีมงคล วัดโพธิ์ชัย
วัดศรีสะอาด วัดศรีสะอาด วัดนันทสาร
วัดศรีสะอาด วัดศรีสะอาด วัดนาโพธิ์
วัดศิริโสภาพ วัดศรีสะอาด(โพนสิมมา) วัดสร้างแก้ว
วัดสระพังทอง วัดศรีสัตตนาค วัดโพนสว่าง
วัดเวินพระบาทภูกระแต วัดสระพังพร วัดนาเรียง
วัดนาคู วัดกุดฉิมน้อย วัดพืชมงคลธรรมรักษ์
วัดบุปผาราม วัดพันทคีรี วัดมาลัย
วัดศรีบัวบาน วัดพุทธสีมา วัดศรีวิชัย
วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง วัดศรีสุมังค์
วัดศิรยานุราชอุทิศ วัดศรีสะอาด วัดสว่างอารมณ์
วัดสระพังทอง วัดโนนสมบูรณ์วนาราม วัดโพธิ์ศรี
วัดสว่างศิลาวาส วัดโพนแพง วัดกลาง
วัดแก่งเมือง วัดตาลกุด วัดชัยมงคล
วัดโกศลมัชฌิมาวาส วัดยางเดี่ยว วัดนายาง
วัดจอมศรี วัดห้วยทราย วัดนายาง
วัดป่ามหาวัน วัดสร้างแห่ วัดป่าโนนแพง
วัดสุพรรณกมลาวาส วัดโคกสว่าง วัดศรีบุญเรือง
วัดอดิสัยวนาราม วัดดอนนางหงส์ วัดศรีบุญเรือง
วัดเทพนม วัดนาแก วัดสิงห์ทอง
วัดแจ้งนฤมิตร วัดบึงเหล็ก วัดโคกชาด
วัดดงสว่าง วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม วัดโพธิ์ไทร
วัดดอนม่วง วัดมรุกขนคร วัดโพธิ์ศรี
วัดนาโพธิ์ วัดหนองสะโน วัดดอนกลาง
วัดสันตยาภิรมย์ วัดเกาะแก้วอัมพวัน วัดมโนธรรมทาน
วัดหัวโพน วัดโคกสว่างพัฒนา วัดศรีมงคล
วัดเทพนมสุทธาวาส วัดโพธิญาณ วัดศรีสมพร
วัดเอนกธรรมคุณ วัดดงคราม วัดสว่างวัฒนา
วัดจอมแจ้ง วัดดอนแดง วัดอรัญญา
วัดดอนโมง วัดพระธาตุพนม วัดโคกสว่างวนาราม
วัดภูเขาทอง วัดราชกิจศิลาเหล็ก วัดจอมแจ้ง
วัดรังษีญาติการาม วัดราษฎร์สามัคคี วัดพนอมวัลลิการาม
วัดศรีชมชื่น วัดหัวเวียงรังษี วัดวังกะเบาน้อย
วัดศรีบุญเรือง วัดหัวดอน วัดศรีนวลบูรพาราม
วัดหนองญาติ วัดหัวบึงทุ่ง วัดสามัคคีธรรม
วัดหนองบัวคำ วัดดงก้อม วัดโพธิ์ชัยศรี
วัดโพธิ์ชัย วัดดงป่ายูง วัดโพนสวรรค์
วัดโพนสว่าง วัดดงยอ วัดดุษฎีคณิศรบวรศรัทธาราม
วัดจอมพล วัดศรีมงคล วัดสว่างสำราญ
วัดจอมพลาวาส วัดศรีสุมังค์ วัดอรุณศรีวนาราม
วัดทุ่งประชานารถ วัดสุนันทาวาส วัดโพนทา
วัดธรรมวิเวก วัดหนองหญ้าม้า วัดกุตาไก้เหนือ
วัดธาตุ วัดเทพนัดดา วัดนางาม
วัดนาสมดี วัดโพนทอง วัดบวรศรัทธาราม
วัดมงคลบุรีศักดาราม วัดขอนกอง วัดบุปผาราม
วัดศรัทธาราม วัดจอมแจ้ง วัดประดู่วีรธรรม
วัดอัมพวัน วัดศรีบุญเรือง วัดวังโพธิ์
วัดโคกสาย วัดโนนสัง วัดโพธิ์คำแหลมทอง
วัดโนนทอง วัดโพธิ์คำ วัดจอมศรี
วัดโนนสวรรค์ วัดโพธิ์ชัย วัดจันทิยาวาส
วัดธาตุเรณู วัดโพธิ์ชัย วัดปทุมวปยาราม
วัดปัจฉิมาวาส วัดโพธิ์ศรี วัดศรีบัวบาน
วัดป่าศิวิลัย วัดดอนข้าวหลาม วัดศรีสุมังคลาราม
วัดวุฒิวราราม วัดมุขะอุดม วัดโคกกลาง(นิมิตศรัทธาราม)
วัดศรีบุญเรือง วัดศรีสะอาด วัดโนนคูณ(โนนคูณวนาราม)
วัดสว่างอารมณ์ วัดสมสะอาด วัดโสมนัสไชยาวาส
วัดอภัยวงค์วนาราม วัดสระพังทอง วัดคณิศรธรรมิการาม
วัดโพธิ์แก้ว วัดสามัคคีธรรม วัดท่าจำปา
วัดทุ่งสว่าง วัดสุภารมณ์ วัดธรรมาราม
วัดนาบั่ว วัดกันตศิลาวาส วัดนารีศรีบัวบาน
วัดบ่อสะอาด วัดพุทธสีมา วัดปทุมถาวร
วัดประชาสามัคคี วัดศรีโคตรคีรี วัดวังยาง(ศรีลดาราม)
วัดม่วงไข่ วัดศรีบัวบาน วัดศรีสุมังค์
วัดมัชฌิมวัน วัดสีชมพู วัดอิสานภาลัย
วัดเนรัญชราราม วัดอุดรโพธิ์ทอง วัดดอนกลาง
วัดนาม่วง วัดโพนแพง วัดถาวร
วัดบัวขาว วัดดอนสวรรค์ วัดธนราษฎร์อุทิศ
วัดป่าภูหัวดิน วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง วัดธาตุมหาชัย
วัดป่ามุจจลินท์ วัดบุ่งฮี วัดป่ามหาชัย
วัดศรีธนนชัย วัดพระกลางท่า วัดวังม่วง(ศรีมงคล)
วัดสระแก้ว วัดพระกลางทุ่ง วัดหนองบัว(ศรีประทุม)
วัดสว่างอารมณ์ วัดมรุกขาราม วัดห้วยไหล่
วัดโนนสวัสดิการาม วัดศิลามงคล วัดโนนศรีบัวทอง
วัดบูรพาราม วัดหนองกุดแคน วัดโพธิ์ศรีสมภิบาล
วัดปทุมาราม วัดโคกสว่าง วัดไทยงาม
วัดประชาวุฒิวราราม วัดโพธิ์ชัยอุดม วัดโชติการาม
วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต วัดดอนสวรรค์ วัดโพธิ์ชัย
วัดศรีคูณเมือง วัดโพธิ์ชัย วัดโพนทันกลาง
วัดโนนสว่าง วัดโพธิ์ชัย วัดดำรงเมธยาราม
วัดท่าเรไร วัดโพธิ์ชัย วัดท่าชาลีลำพร
วัดราษฎร์สวัสดิ์ วัดจำปาทอง วัดป่าเมธาวิเวก
วัดสร้างเม็ก วัดถนนตาล วัดป่าหนองฮี
วัดหายโศก วัดประดิษฐถาวร วัดป่าอัมพวัน
วัดอัมพวัน วัดศรีสำราญจิต วัดมูลสารกิจ
วัดโพธิ์ศรี วัดสว่างแจ้ง วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดยอดโพธิ์ทอง วัดโพธิ์ศรี วัดสว่างภูมิกาวาส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม วัดไทรงาม วัดโนนหอม
วัดสว่างมุจรินทร์ วัดคำพี้น้อย วัดโพนสว่าง
วัดสว่างอารมณ์ วัดจอมแจ้ง วัดไตรมิตรประชาราม
วัดเกษตราราม วัดท้องสว่าง วัดบ้านหนองผักแว่น
วัดโนนคำ วัดม่วงไข่ วัดมิตรภาพ
วัดโนนสวรรค์ วัดโพธิ์เจริญ วัดวังโน
วัดโพธิ์สวรรค์ วัดโพนสวรรค์ วัดศรีแก้วดารา
วัดค่ายเสรี วัดคำภิณีวรรณ์ วัดศรีทรงวนาราม
วัดนายอน้อย วัดม่วงสุม วัดฮองไฮ
วัดนายอภิรมย์ วัดวิเวกจิตตะมาลัย วัดโพธิ์ศรี
วัดป่าบุญญาราม วัดโพธิ์ชัย วัดโพนสวรรค์
วัดป่าสุคนธรักษ์ วัดดานสาวคอยวนาราม วัดโพนสว่าง
วัดศรีสำโรง วัดธรรมบรรพต(ถ้ำพระเวส) วัดกิติพรพุทธาราม
วัดสร้างแป้น วัดธาตุศรีคุณ วัดศรีนวลแจ้ง
วัดสวรรค์ทอง วัดพิทักษ์ประชาสามัคคี วัดศรีสุวรรณ
วัดนาเจริญ วัดศรีจำปา วัดแสงสว่าง
วัดป่าโนนสะอาด วัดโพนสว่าง วัดโนนสอาด
วัดศรีบุญเรือง วัดฟ้าชื่นสุวรรณกุมภา วัดท่านาขาม
วัดสระพังทอง วัดศรีบรรทม วัดวังยาง
วัดสะพานสูง วัดศรีบุญเรือง วัดสุมงคล
วัดโนนสะอาด วัดศรีวิชัยมงคล วัดบางประสิทธิ์
วัดโพธิสมพร วัดกลาง วัดยางสูง
วัดโพนทราย วัดท่าสีลารมณ์ วัดศรีชมชื่น
วัดนาซอพัฒนา วัดธาตุโพธิ์ทอง วัดศรีมงคล
วัดศรีบุญเรือง วัดบ้านทางหลวง วัดศรีสวาสดิ์
วัดศรีสว่าง วัดภูถ้ำพระ วัดอรัญญานาโพธิ์
วัดศรีสว่างอารมณ์ วัดศรีไพวัลย์ วัดจอมแจ้ง
วัดสร้างพอก วัดศรีชมภูดาลัย วัดจำปา
วัดโพธิ์ตาก วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดศรีบุญเรือง
วัดไทยนิยม วัดสันติการาม วัดศรีสงคราม
วัดศรีพันดร วัดเหนือท่าจำปา วัดศรีสะอาด
วัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์ศรี วัดจำปา
วัดกองมณ๊ วัดโพนสว่าง วัดทรายศรี
วัดตาลชุม วัดจอมแจ้ง วัดนาเดื่อ
วัดธาตุจำปา วัดท่าโพธิ์ชัย วัดป่าจอมศรี
วัดบุญบัวทอง วัดทุ่งโพธิ์ศรี วัดวิชัยการาม
วัดประชาสามัคคี วัดพระซอง วัดศรีดาราม
วัดยอดลำธาร วัดสระโบกบัวทอง วัดอินทร์แปลง
วัดศรีทอง วัดสองคอน วัดโพธิ์ชัย
วัดสิมมา วัดเทพไพรวัลย์ วัดคำสะอาด
วัดราชสีมา วัดเหนือบัวรพา วัดจอมแจ้ง
วัดศรีมงคล วัดโพธิ์ชัยศรี วัดดาราราม
วัดโนนเจริญ วัดโพนสว่าง วัดดำดวน
วัดโพธิ์ศรี วัดศรีชมชื่น วัดยอดแก้ว
วัดโพธิ์ศรี วัดศรีบุญเรือง วัดศรีดาราม
วัดโพนแก้ว วัดอัมพวัน วัดสุวรรณบรรพต
วัดกองมณี วัดโนนจันทร์ วัดโนนสว่าง
วัดขามเตี้ยใหญ่ วัดโนนจันทร์ วัดโพธิ์ชัย
วัดดอนยาง วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ศรี
วัดประดู่ดงเย็น วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง
วัดศรีชมชื่น วัดทุ่งศรีมงคล วัดดงขวาง
วัดศรีชมชื่น วัดพระพุทธบาทจอมทอง วัดทรายคำ
วัดศรีพันดร วัดสว่างอารมณ์ วัดทรายศรี
วัดศิริมงคล วัดส้างพระอินทร์ วัดศรีโนนสูง
วัดโพนตูม วัดอุดมรักษี วัดศรีบุญเรือง
วัดโพนสว่าง วัดโพธิ์ชัย วัดจูมมณี
วัดนาหัวบ่อ วัดโพธิ์ศรี วัดทุ่งศรีสองเมือง
วัดศรีบัวบาน วัดโพธิ์สว่าง วัดทุ่งศรีสองเมือง
วัดศีรสะเกษ วัดกัณฑิศรีวราราม วัดปทุมวนาราม
วัดอารมณ์สมบูรณ์ วัดโพธิ์ชัย วัดศรีชมชื่น
วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ศรี วัดสมศรี
วัดโพธิ์ศรี วัดศรีเฉลียวนภาลัย วัดอรัญญวิเวก
วัดโพธิ์สุม วัดศรีจอมแจ้ง วัดโพธิ์ชัย
วัดไทยนิยม วัดศรีนครานุรักษ์ วัดบ้านปฏิรูป
วัดฉิมวาส วัดศรีบุญเรือง วัดวิชัย
วัดป่าร้อยอรัญญา วัดศรีสะอาด วัดศรีสมบูรณ์
วัดป่าสุทธาวาส วัดศรัทธาราม วัดสุภราราม
วัดศรีบุญเรือง วัดศรีเจริญสุข วัดโพธิ์ชัย
วัดศรีบุญเรือง วัดศรีจันทร์ วัดโพธิ์ชัย
วัดศรีบุญเรือง วัดศรีสะอาด วัดกัลยาราม
วัดศรีสมบูรณ์ วัดสระพังทอง วัดบุปผาราม
วัดศรีสว่าง วัดสิงห์ทอง วัดศรีวิชัย
วัดสว่าง วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์
วัดโพธิ์ชัย วัดสิงห์ทอง วัดโพธิ์ศรี
วัดโพนสว่าง วัดโพธิ์ชัยมงคล วัดโพนสิม
วัดใหม่ชัยภูมิ วัดโพธิ์ชัยศรี วัดศรีบุญเรือง
วัดพุทธนิมิต วัดท่าพันโฮง วัดศรีสวาท
วัดศรีบุญเรือง

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....