ไลน์แอด @535qujrc
เพิ่มเพื่อน สั่งซื้อ

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.น่าน

ร้านดอกไม้ น่าน โทร.สั่งซื้อทางไลน์ @535qujrc

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณาแชท "เลขที่อ้างอิง" ที่ท่านได้รับ ไว้ใน Line@ ให้กับเรา

Line Id: @535qujrc หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน ด้านล่างนี้
เพิ่มเพื่อน
เพื่อที่ทางร้านของเราจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่านได้

** หลังจาก เพิ่มเพื่อนใน Line@ แล้ว กรุณาแจ้งเลขที่อ้างอิง ไว้ใน Line ให้กับทีมงานด้วยนะคะ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ร้านดอกไม้ เฉลิมพระเกียรติ ร้านดอกไม้ แม่จริม ร้านดอกไม้ นาหมื่น ร้านดอกไม้ ภูเพียง
ร้านดอกไม้ เชียงกลาง ร้านดอกไม้ ท่าวังผา ร้านดอกไม้ บ่อเกลือ ร้านดอกไม้ สองแคว
ร้านดอกไม้ เมืองน่าน ร้านดอกไม้ ทุ่งช้าง ร้านดอกไม้ บ้านหลวง ร้านดอกไม้ สันติสุข
ร้านดอกไม้ เวียงสา ร้านดอกไม้ นาน้อย ร้านดอกไม้ ปัว
 

รายชื่อวัดในจังหวัด น่าน

วัดเจดีย์(คาว) วัดอรุณศรี วัดส้าน
วัดเชียงโคม วัดน้ำมวบ วัดนาคา
วัดม่วงสุม วัดสาลี้ วัดน้ำอูน
วัดศรีบุญเรือง วัดเหนือฝาย วัดป่าซาง
วัดศรีอุดม วัดปงสนุก วัดดอนมูล
วัดใหม่วังเคียน วัดฝายแก้ว วัดนาทะนุง
วัดดอนแท่น วัดภูเพียง วัดคำเรือง
วัดนาหนุน วัดวัวแดง วัดชัยมงคล
วัดน้ำอ้อ วัดป่าหุ่ง วัดนาหวาย
วัดประดิษฐ์ วัดสะเลียม วัดบ่อแก้ว
วัดรัชดา วัดห้วยหลอด วัดพงษ์
วัดศรีชุม วัดโปร่ง วัดต้นต้อง
วัดหนองแดง วัดไผ่งาม วัดน้ำเคิม
วัดหนองผุก วัดคือเวียง วัดน้ำแพะ
วัดคันนา วัดทรายมูล วัดปิงใน
วัดน้ำคา วัดนาส้าน วัดปิงหลวง
วัดกลาง วัดบ้านใหม่ วัดบ่อหยวก
วัดดอนแก้ว วัดผาเวียง วัดสะปัน
วัดพร้าว วัดพระเนตร วัดสะว้า
วัดสร้อยพร้าว วัดหาดไร่ วัดนาเปลื่อง(นาเปลื้อง)
วัดหัวน้ำ วัดใหม่เจริญราษฎร์ วัดนากลุ่ม
วัดไชยสถาน วัดจะเข้ภูหอม วัดนาคอก
วัดไทรหลวง วัดจันชมพู วัดบ่อหลวง
วัดชัยมงคล วัดนาไลย วัดพี้ใต้
วัดซาววา วัดปางมอญ วัดดอนชัย
วัดพรมเมืองสวรรค์ วัดฝั่งหมิ่น วัดฟ้า(ฟ้าสวรรค์)
วัดวังทอง วัดพะเยา วัดบำเพ็ญบุญ
วัดศรี วัดวิถีบรรพต วัดพี้เหนือ
วัดอ้อใต้ วัดสาคร วัดหลวง
วัดดอนเฟือง วัดอ่าย วัดดอนแก้ว
วัดศรีนาเรือง วัดก้อ วัดทุ่งชัย
วัดศรีนาป่าน วัดตอง วัดนาก้อ
วัดเชียงแข็ง วัดน้ำปาย วัดนาวงค์
วัดเมืองเล็น วัดน้ำพาง วัดปง
วัดไผ่เหลือง วัดแคว้ง วัดวังม่วง
วัดกู่คำ วัดนาคา วัดศาลา
วัดช้างเผือก วัดพรหม วัดดอนมูล
วัดดอนแก้ว วัดพระธาตุยอยหงส์(พระธาตุดอยหงส์) วัดท่าล้อ
วัดท่าช้าง วัดหนองแดง วัดทุ่งกว้าง
วัดน้ำล้อม วัดนาเซีย วัดพาน
วัดพญาภู วัดน้ำลาน วัดสบปัว
วัดพระเกิด วัดหมอเมือง วัดหนองเงือก
วัดพระเนตร วัดห้วยซ้อ วัดหัวเมือง
วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดไพรสณฑ์ วัดเสี้ยว
วัดพวงพยอม วัดชนะไพรี วัดต้นแหลง
วัดภูมินทร์ วัดนาทราย วัดนางิ้ว
วัดมงคล วัดนาหนุน วัดหนาด
วัดมณเฑียร วัดปิตุราษฎร์ วัดดอนแก้ว
วัดมหาโพธิ์ วัดใหม่ วัดนิมิตรมงคล
วัดมิ่งเมือง วัดนาเผือก วัดเบ็งสกัด(พระธาตุเบ็งสกัด)
วัดศรีพันต้น วัดนาฝ่า วัดปรางค์
วัดสถารศ วัดน้ำฮาว วัดป่าลาน
วัดสวนตาล วัดพิกุลทอง วัดป่าหัด
วัดหัวเวียงใต้ วัดยู้ วัดภูเก็ต
วัดหัวข่วง วัดจักรวรรณ วัดร้อง
วัดอภัย วัดดอนแก่ง วัดร้องแง
วัดอรัญญาวาส วัดดอนชัย(สบสาย) วัดรังษี
วัดไชยสถาน วัดตาลชุม วัดราชสีมา
วัดต้นแก้ว วัดสบหนอง วัดสวนดอก
วัดตาแก้ว วัดสุคันธาราม(ปง) วัดดอนแก้ว
วัดปางค่า วัดห้วยแขม วัดดอนมูล
วัดฝาง วัดมังคลาราม วัดนาคำ
วัดศรีเกิด วัดศิลามงคล วัดบุญยืน
วัดคอวัง วัดสุทธาราม วัดป่าตอง
วัดธงหลวง วัดอุทัยราษฎร์ วัดเฮี้ย
วัดนาผา วัดดอนแก้ว วัดดอนไชย
วัดน้ำครกเก่า วัดนิโครธาราม(ต้นฮ่าง) วัดป่าเหมือด
วัดพุฒิมาราม วัดฝ่ายมูล วัดศาลา
วัดเขาน้อยเทสรังสี วัดสบย่าง วัดดอนสถาน
วัดเจดีย์ วัดหนองบัว วัดนาป่าน
วัดเชียงราย วัดหนองม่วง วัดนาฝาง
วัดดอนมูล วัดแหน วัดป่าเหียง
วัดดู่ใต้ วัดราษฎร์อุดม วัดส้าน
วัดพญาวัด วัดวังทอง วัดห้วยล้า
วัดพระธาตุเขาน้อย วัดเชียงยืน วัดไร่
วัดสมุน วัดโพธิ์ไทร วัดทุ่งกลาง
วัดเขื่อนแก้ว วัดทุ่งฆ้อง วัดน้ำยาว
วัดดอนถืมตอง วัดน้ำไคร้ วัดศรีรัตนาราม
วัดถืมตอง วัดพระธาตุจอมพริก วัดเมืองจังใต้
วัดนวราษฎร์ วัดศรีมงคล วัดทุ่งเม็ง
วัดนาซาว วัดเชียงแล วัดหาดเค็ดบน
วัดบ้านต้าม วัดป่าไคร้ วัดหาดเค็ดล่าง
วัดสะไมย์ วัดปูคา วัดหาดผาคำ
วัดผาขวาง วัดศิริธาดา วัดแซ่พลาง
วัดภูเวียง วัดสุวรรณาวาส วัดกอก
วัดสาระ วัดโพธิวราราม วัดท่าน้าว
วัดห้วยยื่น วัดดอนตัน วัดนาข่อย
วัดผาตูบ วัดดอนมูล วัดหนองรัง
วัดผาสิงห์ วัดพุ่มมาลา วัดหัวนา
วัดสวนหอม วัดอัมพวัน วัดก้อดแก้ว
วัดเชียงยืน วัดเฟือยลุง วัดนาปัง
วัดซาวหลวง วัดไชยคำ วัดน้ำลัด
วัดบ่อสวก วัดดวงคำ วัดม่วงใหม่
วัดป่าคา วัดดอนชัย วัดโป่งคำ
วัดม่วง(ม่วงเจริญราษฎร์) วัดวังผา วัดนาเหลืองม่วงขวา
วัดป่าศรีถาวรวังตาว วัดสันกลาง วัดน้ำแก่นเหนือ
วัดสุรธาดาราม วัดทุ่งสุน วัดน้ำแก่นใต้
วัดป่าแพะ วัดศรีดอนชัย วัดสว่างอรุณ
วัดท่าเลอ วัดทุ่งผึ้ง วัดแสงดาว
วัดไหล่น่าน วัดราษฎร์บำรุง วัดไชยภูมิ
วัดท่าข้าม วัดสุขศรี วัดท่าล้อ
วัดนาสา วัดดอนชัย วัดทุ่งน้อย
วัดบุญเรือง วัดเชียงของ วัดบุปผาราม
วัดห้วยเม่น วัดนาเกลือ วัดปัวชัย
วัดห้วยสอน วัดน้ำหิน วัดฝายแก้ว
วัดดอนไชย วัดดอนไชย วัดหัวเวียงเหนือ
วัดต้นหนุน วัดนาน้อย วัดป่าหัด
วัดบุญยืน วัดนาราบ วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดร้องเย็น วัดนาหลวง วัดม่วงตึ๊ด
วัดศรีกลางเวียง วัดบุ้ง วัดร้องตอง
วัดศรีดอนแท่น วัดหัวทุ่ง วัดศรีบุญเรือง
วัดขึ่งเจริญ วัดเปา วัดปางปุก
วัดงิ้วงาม วัดนาแหน วัดสองแคว
วัดท่าลี่ วัดนาไค้ วัดหางทุ่ง
วัดศรีมงคล วัดสบหลม วัดปางส้าน
วัดครกคำ วัดอ้อย วัดผาสิงห์
วัดจอมจันทร์ วัดใหม่ วัดผาหลัก
วัดตาลชุม วัดนาเตา วัดยอด
วัดนาเคียน วัดป่าค่า วัดสะเกิน
วัดนากอก วัดศรีบุญเรือง วัดโป่งคำ
วัดป่าสัก วัดศรีษะเกษ วัดดอนมงคล
วัดหลับมืนไตย วัดหนองบัว วัดดู่พงษ์
วัดหลับมืนพรวน วัดหนองห้า วัดน้ำโซ้ง
วัดเชียงบาล วัดหัวเมือง วัดภูแยง
วัดเมืองราม วัดน้ำลัด วัดดอนไชย(ดอนชัย)
วัดดอนไชยพระบาท วัดบง วัดป่าแลว
วัดนาเหลืองใน วัดป่ากล้วย วัดป่าอ้อย
วัดนาเหลืองนอก วัดร้อง วัดสบยาง
วัดห้วยม่วง วัดศาลา วัดอภัยคีรี
วัดน้ำปั้ว วัดสถาน วัดดอนใหม่
วัดบัวทอง วัดเชตวัน วัดธาตุ(พระธาตุป่าแดด)
วัดวังคีรี วัดนาแดง วัดพงษ์
วัดศรีนาชื่น วัดสันทะ วัดศรีบุญเรือง

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....