ไลน์แอด @535qujrc
เพิ่มเพื่อน สั่งซื้อ

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ พะเยา โทร.สั่งซื้อทางไลน์ @535qujrc

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณาแชท "เลขที่อ้างอิง" ที่ท่านได้รับ ไว้ใน Line@ ให้กับเรา

Line Id: @535qujrc หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน ด้านล่างนี้
เพิ่มเพื่อน
เพื่อที่ทางร้านของเราจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่านได้

** หลังจาก เพิ่มเพื่อนใน Line@ แล้ว กรุณาแจ้งเลขที่อ้างอิง ไว้ใน Line ให้กับทีมงานด้วยนะคะ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ร้านดอกไม้ เชียงคำ ร้านดอกไม้ แม่ใจ ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้ ร้านดอกไม้ ภูกามยาว
ร้านดอกไม้ เชียงม่วน ร้านดอกไม้ จุน ร้านดอกไม้ ปง ร้านดอกไม้ ภูซาง
ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
 

รายชื่อวัดในจังหวัด พะเยา

วัดกว้าน วัดร่องเข็ม วัดบ้านทุ่ง
วัดดอนเรือง วัดช้างหิน วัดบุญเรือง
วัดบ้านปุ(ปุ) วัดต๊ำเหล่า วัดเทพวราราม
วัดบุญยืน วัดต๊ำนกกก วัดพระธาตุแจ่โห้ว
วัดปัวชัย วัดท่าจำปี วัดพระธาตุจอมศีล
วัดปิน วัดทุ่มท่า วัดรัตนคูหาวนาราม
วัดร่องค้อม วัดห้วยเคียน วัดศรีปันต้น
วัดวังเค็มใหม่ วัดเจดีย์งาม วัดสุวรรณคูหา
วัดเชียงคาน วัดเชียงทอง วัดงิ้วหงก
วัดเชียงบาน วัดดอกบัว วัดต้นต้อง
วัดแวนวัฒนา วัดป่าแดงบุญนาค วัดทุ่งกาไชย
วัดทองแย้ม วัดป่าแดด วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย
วัดทุ่งมอก วัดป่าหนองหวี วัดศรีดอนมูล
วัดปางวัว วัดร่องป่าเปา วัดดอนตัน
วัดศรีบุญเรือง วัดรัตนวนาราม วัดศรีเมืองมูล
วัดไชยพรม วัดห้วยผาเกี๋ยง วัดบุญโยชน์
วัดดอนแก้ว วัดอารามป่าน้อย วัดศรีชุม
วัดดอนไชย วัดใหม่หลวง วัดสว่างอารมณ์
วัดทราย วัดท่ากลอง วัดจำไก่
วัดปี้ วัดบ้านเหยี่ยน วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล
วัดพระแก้ว วัดบ้านโป่ง วัดพระธาตุจำไก่
วัดพระนั่งดิน วัดร่องไฮ วัดร่องชมภู
วัดล้า วัดแม่ต๋อมใน วัดราษฎร์บำรุง
วัดกอก วัดต๋อมใต้ วัดศรีสำราญ
วัดดอนมูล วัดต๋อมกลาง วัดห้วยทรายเลื่อน
วัดทุ่งเย็น วัดต๋อมดง วัดแม่พริกเทพนิมิตร
วัดน้ำมิน วัดร่องไผ่ วัดไชยมงคล
วัดบุบผาราม วัดร่องห้า วัดศรีล้อม
วัดผาลาด วัดห้วยทรายคำ วัดเนินสมบูรณ์วนาราม
วัดวังถ้ำ วัดขุนต๊ำ วัดแท่นคำ
วัดไร่แสนสุข วัดต๊ำกลาง วัดทุ่งต้นศรี
วัดทุ่งควบ วัดต๊ำดอนมูล วัดบุญชุม
วัดผาฮาว วัดต๊ำน้ำล้อม วัดป่ากล้วยงาม
วัดหัวทุ่ง วัดต๊ำป่าลาน วัดพระธาตุจอมไคร้
วัดเกษมสันติวนาราม วัดต๊ำพระแล วัดสถิตย์ธัมมาราม
วัดแม่ต๋ำ วัดต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน) วัดนาอ้อม
วัดใคร้ป่าคา วัดพระธาตุโป่งขาม วัดน้ำแป้งพนาราม
วัดกิ่วชมภู วัดห้วยเคียนเหนือ วัดน้ำปุก
วัดผาลาด วัดดอกบัว วัดผาตั้ง
วัดศรีกู่เอี้ยง วัดตุ่นใต้ วัดสุจิตธรรม(สุจริตธรรม)
วัดศรีชุม วัดตุ่นกลาง วัดแสะ
วัดศรีมงคล วัดทุ่งกิ่ว วัดใหม่ดอนมูล
วัดแวนโค้ง วัดสันกว๊าน วัดควรดง
วัดทุ่งหล่ม วัดห้วยลึก วัดป่าคา
วัดปัวแหลง วัดห้วยหม้อ วัดป่าคาใหม่
วัดปัวใหม่ วัดบ้านงิ้ว วัดวังบง
วัดฝายกวาง วัดศรีบุญเรือง วัดสีพรม
วัดพระธาตุขุนห้วยสวด วัดสันเวียงใหม่ วัดห้วยขุ่น
วัดศรีพรมบัวนาค วัดสันบัวบก วัดเก้าเงา
วัดสลาบ วัดสางเหนือ วัดแบ่ง
วัดหนอง วัดผาช้างมูบ วัดใหม่น้ำเงิน
วัดคุ้ม วัดสันป่าม่วง วัดควร
วัดดอนมูล วัดสันปูเลย วัดดอนไชย
วัดทุ่งรวงทอง วัดอนาลโยทิพยาราม วัดทุ่งแต
วัดปางถ้ำ วัดป่าม่วง วัดนาดอ
วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุมุงเมือง วัดน้ำฮาก
วัดร้อง วัดศรีเกิด วัดบ้านเลี้ยว
วัดร้องใหม่ วัดสันดอนแก้ว วัดบ้านแฮะ
วัดร่องส้าน วัดสันสลี วัดบ้านตุ่น
วัดสบสา วัดศรีดอนแก้ว วัดปัว
วัดหนองร่มเย็น(หนอง) วัดศรีบังวัน วัดปัวดอย
วัดห้วยสา วัดศรีสุพรรณ วัดป่าแดง
วัดเปื๋อยเปียง วัดสีมา วัดปางผักหม
วัดแช่แห้ง วัดแม่สุก วัดสันกลาง
วัดแดนเมือง วัดแม่สุกธาตุ วัดหนองบัว
วัดแสนเมืองมา วัดตาลถ้อย วัดดอนแก้ว
วัดดอนไชย วัดปันเจิง วัดนาปรัง
วัดนันตาราม(นันทาราม) วัดเหล่าธาตุ วัดบุญยืน
วัดบุญเรือง วัดดงบุญนาค วัดสงเคราะห์ราษฎร์
วัดบุญนาค วัดดงอินตา วัดสังคหะราษฎร์
วัดพระธาตุสบแวน วัดปทุมทอง วัดแม่จั๊วะ
วัดศรีบุญยืน วัดพระธาตุจำม่วง วัดใหม่บ้านบอน
วัดหย่วน วัดศรีดอนตัน วัดค่าไพบูลย์
วัดเนินสามัคคี วัดศรีดอนมูล วัดดอนมูล
วัดจำบอน วัดสันกำแพง วัดดู่
วัดดอยอิสาน วัดแม่เย็นใต้ วัดทัศนาราม
วัดนาเจริญ วัดป่าแฝกเหนือ วัดบุญเรือง
วัดปางมดแดง วัดป่าแฝกใต้ วัดพระธาตุดอยหยวก
วัดสันปูเลย วัดป่าแฝกกลาง วัดม่วง
วัดหนองบัวเงิน วัดหนองสระ วัดศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย)
วัดหล่ายพัฒนา วัดโพธาราม วัดห้วยสิงห์
วัดไชยสถาน วัดฝายหิน วัดแม่ทาย
วัดไทยสุภาพ วัดศรีบุญเรือง วัดใหม่ต้นฝาง
วัดบ้านปิน วัดศรีบุญชุม วัดไชยพฤกษ์
วัดปงสนุก วัดค้างหงษ์ วัดดอนเงิน
วัดหลวง วัดจนหลวง วัดดอนแก้ว
วัดหล่ายทุ่ง วัดดอนไชย วัดดอนไชย
วัดทุ่งมอก วัดบุญเกิด วัดบ้านหลวง
วัดบ่อเบี้ย วัดร่องดู่ วัดฝายแก้ว
วัดป่าแขม วัดสร้อยศรี วัดพระธาตุกู่ตั้ง
วัดศรีเมืองมาง วัดประชาสามัคคี(พญาลอ) วัดหนองขวง
วัดท่าฟ้าเหนือ วัดสันหลวง วัดหล่าย
วัดท่าฟ้าใต้ วัดห้วยไคร้ วัดเมืองอิงหลวง
วัดทุ่งหนอง วัดห้วยงิ้ว วัดสันต้นผึ้ง
วัดสระ วัดแม่ทะลาย วัดสั่นป่างิ้วงาม
วัดสระใต้ วัดแม่วังช้าง วัดสันป่าพาด
วัดไชยอาวาส วัดบ้านธาตุ วัดเกษศรี
วัดบุญยืน วัดพระธาตุขิงแกง วัดเชียงหมั้น
วัดภูมินทร์ วัดเชียงยืน วัดปุปอ(ปูปอ)
วัดราชคฤห์ วัดน้ำจุน วัดร่องปอ
วัดลี วัดปางป้อม วัดศรีดอนชัย
วัดศรีโคมคำ วัดร่องย้าง วัดสันป่าเหียง
วัดศรีจอมเรือง วัดศรีเมืองชุม วัดกาดถี
วัดศรีอุโมงค์ดำ วัดศรีปิงเมือง วัดป่าฝาง
วัดหลวงราชสันฐาน วัดใหม่พัฒนา(สันกำแพง) วัดพระธาตุภูขวาง
วัดหัวข่วงแก้ว วัดปัจฉิมวาส วัดมงคลคีรี
วัดแม่ใส วัดพระธาตุบุญนาค วัดม่วงคำ
วัดบ่อแฮ้ว วัดพวงพยอม วัดสันต้นแหน
วัดร่องไฮ วัดศรีจอมแจ้ง วัดหนองลาว
วัดสันช้างหิน วัดสักลอ วัดห้วยแก้วหลวง
วัดสันป่าถ่อน วัดสักสัน วัดห้วยทรายขาว
วัดแม่กาโทกหวาก วัดสันทราย วัดหาดแฟน
วัดแม่กาไร่ วัดหงส์หิน วัดอิงโค้ง(ดงยา)
วัดแม่กาหลวง วัดกิ่วแก้ว วัดดอนแก้ว
วัดแม่กาห้วยเคียน วัดกู่ผางลาง วัดดอนไชย
วัดบ้านบัว วัดดอยกู่ไก่แก้ว(ดอยกู่ไก่) วัดดอนมูล
วัดบุญโยง วัดสันป่าก้าว วัดร้องเชียงแรง
วัดหม้อแกงทอง วัดสันป่าสัก วัดศรีไฮคำ
วัดเมืองชุม วัดห้วยข้าวก่ำ วัดก๊อซาว
วัดป่าลานคำ วัดแผ่นดินทอง วัดก๊อน้อย
วัดอินทร์ฐาน วัดบุญเรือง วัดงุ้นพัฒนา
วัดแม่นาเรือ วัดปงสนุก วัดทุ่งกล้วย
วัดบ้านโซ้ วัดฝั่งหมิ่น วัดทุ่งกว๋าว
วัดบ้านไร่ วัดศรีบุญชุม วัดปงใหม่
วัดบ้านซ่อน วัดห้วยเกี๋ยง วัดสา
วัดพระธาตุภูขวาง วัดห้วยยางขาม วัดหัวนา
วัดร่องคำ วัดกองแล วัดป่าสัก
วัดโป่งเกลือ วัดดงสุวรรณ วัดม่วงชุม
วัดกำแพงหิน วัดปงสนุก วัดแก
วัดบ้านแม่ปืม วัดศรีบุญยืน วัดทุ่งแขม
วัดป่าคา วัดสันป่าสัก วัดทุ่งติ้ว
วัดป่าตุ้ม วัดสุขเกษม วัดผาลาด
วัดภูเงิน วัดดอนไชย วัดพระธาตุภูซาง
วัดร่องคือ วัดทุ่งหลวง วัดสถาน
วัดศรีบุญเรือง วัดบุญเกิด วัดหนองเลา
วัดสันต้นหวีด วัดบุญฮอม วัดฮวก
วัดสันทราย วัดสะพานดำ วัดดอนตัน
วัดสันหมื่นแก้ว วัดสันกลาง วัดบัวหล่าย(ปัว)
วัดห้วยบง วัดสันช้างหิน วัดปง
วัดดอนมูล วัดอนุมัติวงศ์ วัดสบบง
วัดดาวเรือง วัดจำปาหลวง วัดหล่าย
วัดบุญเรือง วัดดอนเหล็ก วัดหัวขัว
วัดพระธาตุดอยน้อย

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....