ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน สั่งซื้อ

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ พะเยา โทร.092-5633-884

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณาแชท "เลขที่อ้างอิง" ที่ท่านได้รับ ไว้ใน [email protected] ให้กับเรา

Line Id: @nameflower หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน ด้านล่างนี้
เพิ่มเพื่อน
เพื่อที่ทางร้านของเราจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่านได้

** หลังจาก เพิ่มเพื่อนใน [email protected] แล้ว กรุณาแจ้งเลขที่อ้างอิง ไว้ใน Line ให้กับทีมงานด้วยนะคะ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ร้านดอกไม้ เชียงคำ ร้านดอกไม้ แม่ใจ ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้ ร้านดอกไม้ ภูกามยาว
ร้านดอกไม้ เชียงม่วน ร้านดอกไม้ จุน ร้านดอกไม้ ปง ร้านดอกไม้ ภูซาง
ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
 

รายชื่อวัดในจังหวัด พะเยา

วัดกว้าน วัดพระธาตุดอยน้อย วัดบ้านทุ่ง
วัดดอนเรือง วัดร่องเข็ม วัดบุญเรือง
วัดบ้านปุ(ปุ) วัดช้างหิน วัดเทพวราราม
วัดบุญยืน วัดต๊ำเหล่า วัดพระธาตุแจ่โห้ว
วัดปัวชัย วัดต๊ำนกกก วัดพระธาตุจอมศีล
วัดปิน วัดท่าจำปี วัดรัตนคูหาวนาราม
วัดร่องค้อม วัดทุ่มท่า วัดศรีปันต้น
วัดวังเค็มเก่า วัดห้วยเคียน วัดสุวรรณคูหา
วัดวังเค็มใหม่ วัดเจดีย์งาม วัดงิ้วหงก
วัดเชียงคาน วัดเชียงทอง วัดต้นต้อง
วัดเชียงบาน วัดดอกบัว วัดทุ่งกาไชย
วัดแวนวัฒนา วัดป่าแดงบุญนาค วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย
วัดทองแย้ม วัดป่าแดด วัดศรีดอนมูล
วัดทุ่งมอก วัดป่าหนองหวี วัดดอนตัน
วัดปางวัว วัดร่องป่าเปา วัดศรีเมืองมูล
วัดศรีบุญเรือง วัดรัตนวนาราม วัดบุญโยชน์
วัดไชยพรม วัดห้วยผาเกี๋ยง วัดศรีชุม
วัดดอนแก้ว วัดอารามป่าน้อย วัดสว่างอารมณ์
วัดดอนไชย วัดใหม่หลวง วัดจำไก่
วัดทราย วัดท่ากลอง วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล
วัดปี้ วัดบ้านเหยี่ยน วัดพระธาตุจำไก่
วัดพระแก้ว วัดบ้านโป่ง วัดร่องชมภู
วัดพระนั่งดิน วัดร่องไฮ วัดราษฎร์บำรุง
วัดล้า วัดแม่ต๋อมใน วัดศรีสำราญ
วัดกอก วัดต๋อมใต้ วัดห้วยทรายเลื่อน
วัดดอนมูล วัดต๋อมกลาง วัดแม่พริกเทพนิมิตร
วัดทุ่งเย็น วัดต๋อมดง วัดไชยมงคล
วัดน้ำมิน วัดร่องไผ่ วัดศรีล้อม
วัดบุบผาราม วัดร่องห้า วัดเนินสมบูรณ์วนาราม
วัดผาลาด วัดห้วยทรายคำ วัดแท่นคำ
วัดวังถ้ำ วัดขุนต๊ำ วัดทุ่งต้นศรี
วัดไร่แสนสุข วัดต๊ำกลาง วัดบุญชุม
วัดทุ่งควบ วัดต๊ำดอนมูล วัดป่ากล้วยงาม
วัดผาฮาว วัดต๊ำน้ำล้อม วัดพระธาตุจอมไคร้
วัดหัวทุ่ง วัดต๊ำป่าลาน วัดสถิตย์ธัมมาราม
วัดเกษมสันติวนาราม วัดต๊ำพระแล วัดนาอ้อม
วัดแม่ต๋ำ วัดต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน) วัดน้ำแป้งพนาราม
วัดใคร้ป่าคา วัดพระธาตุโป่งขาม วัดน้ำปุก
วัดกิ่วชมภู วัดห้วยเคียนเหนือ วัดผาตั้ง
วัดผาลาด วัดดอกบัว วัดสุจิตธรรม(สุจริตธรรม)
วัดศรีกู่เอี้ยง วัดตุ่นใต้ วัดแสะ
วัดศรีชุม วัดตุ่นกลาง วัดใหม่ดอนมูล
วัดศรีมงคล วัดทุ่งกิ่ว วัดควรดง
วัดแวนโค้ง วัดสันกว๊าน วัดป่าคา
วัดทุ่งหล่ม วัดห้วยลึก วัดป่าคาใหม่
วัดปัวแหลง วัดห้วยหม้อ วัดวังบง
วัดปัวใหม่ วัดบ้านงิ้ว วัดสีพรม
วัดฝายกวาง วัดศรีบุญเรือง วัดห้วยขุ่น
วัดพระธาตุขุนห้วยสวด วัดสันเวียงใหม่ วัดเก้าเงา
วัดศรีพรมบัวนาค วัดสันบัวบก วัดแบ่ง
วัดสลาบ วัดสางเหนือ วัดใหม่น้ำเงิน
วัดหนอง วัดผาช้างมูบ วัดควร
วัดคุ้ม วัดสันป่าม่วง วัดดอนไชย
วัดดอนมูล วัดสันปูเลย วัดทุ่งแต
วัดทุ่งรวงทอง วัดอนาลโยทิพยาราม วัดนาดอ
วัดปางถ้ำ วัดป่าม่วง วัดน้ำฮาก
วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุมุงเมือง วัดบ้านเลี้ยว
วัดร้อง วัดศรีเกิด วัดบ้านแฮะ
วัดร้องใหม่ วัดสันดอนแก้ว วัดบ้านตุ่น
วัดร่องส้าน วัดสันสลี วัดปัว
วัดสบสา วัดศรีดอนแก้ว วัดปัวดอย
วัดหนองร่มเย็น(หนอง) วัดศรีบังวัน วัดป่าแดง
วัดห้วยสา วัดศรีสุพรรณ วัดปางผักหม
วัดเปื๋อยเปียง วัดสีมา วัดสันกลาง
วัดแช่แห้ง วัดแม่สุก วัดหนองบัว
วัดแดนเมือง วัดแม่สุกธาตุ วัดดอนแก้ว
วัดแสนเมืองมา วัดตาลถ้อย วัดนาปรัง
วัดดอนไชย วัดปันเจิง วัดบุญยืน
วัดนันตาราม(นันทาราม) วัดเหล่าธาตุ วัดสงเคราะห์ราษฎร์
วัดบุญเรือง วัดดงบุญนาค วัดสังคหะราษฎร์
วัดบุญนาค วัดดงอินตา วัดแม่จั๊วะ
วัดพระธาตุสบแวน วัดปทุมทอง วัดใหม่บ้านบอน
วัดศรีบุญยืน วัดพระธาตุจำม่วง วัดค่าไพบูลย์
วัดหย่วน วัดศรีดอนตัน วัดดอนมูล
วัดเนินสามัคคี วัดศรีดอนมูล วัดดู่
วัดจำบอน วัดสันกำแพง วัดทัศนาราม
วัดดอยอิสาน วัดแม่เย็นใต้ วัดบุญเรือง
วัดนาเจริญ วัดป่าแฝกเหนือ วัดพระธาตุดอยหยวก
วัดปางมดแดง วัดป่าแฝกใต้ วัดม่วง
วัดสันปูเลย วัดป่าแฝกกลาง วัดศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย)
วัดหนองบัวเงิน วัดหนองสระ วัดห้วยสิงห์
วัดหล่ายพัฒนา วัดโพธาราม วัดแม่ทาย
วัดไชยสถาน วัดฝายหิน วัดใหม่ต้นฝาง
วัดไทยสุภาพ วัดศรีบุญเรือง วัดไชยพฤกษ์
วัดบ้านปิน วัดศรีบุญชุม วัดดอนเงิน
วัดปงสนุก วัดค้างหงษ์ วัดดอนแก้ว
วัดหลวง วัดจนหลวง วัดดอนไชย
วัดหล่ายทุ่ง วัดดอนไชย วัดบ้านหลวง
วัดทุ่งมอก วัดบุญเกิด วัดฝายแก้ว
วัดบ่อเบี้ย วัดร่องดู่ วัดพระธาตุกู่ตั้ง
วัดป่าแขม วัดสร้อยศรี วัดหนองขวง
วัดศรีเมืองมาง วัดประชาสามัคคี(พญาลอ) วัดหล่าย
วัดท่าฟ้าเหนือ วัดสันหลวง วัดเมืองอิงหลวง
วัดท่าฟ้าใต้ วัดห้วยไคร้ วัดสันต้นผึ้ง
วัดทุ่งหนอง วัดห้วยงิ้ว วัดสั่นป่างิ้วงาม
วัดสระ วัดแม่ทะลาย วัดสันป่าพาด
วัดสระใต้ วัดแม่วังช้าง วัดเกษศรี
วัดไชยอาวาส วัดบ้านธาตุ วัดเชียงหมั้น
วัดบุญยืน วัดพระธาตุขิงแกง วัดปุปอ(ปูปอ)
วัดภูมินทร์ วัดเชียงยืน วัดร่องปอ
วัดราชคฤห์ วัดน้ำจุน วัดศรีดอนชัย
วัดลี วัดปางป้อม วัดสันป่าเหียง
วัดศรีโคมคำ วัดร่องย้าง วัดกาดถี
วัดศรีจอมเรือง วัดศรีเมืองชุม วัดป่าฝาง
วัดศรีอุโมงค์ดำ วัดศรีปิงเมือง วัดพระธาตุภูขวาง
วัดหลวงราชสันฐาน วัดใหม่พัฒนา(สันกำแพง) วัดมงคลคีรี
วัดหัวข่วงแก้ว วัดปัจฉิมวาส วัดม่วงคำ
วัดแม่ใส วัดพระธาตุบุญนาค วัดสันต้นแหน
วัดบ่อแฮ้ว วัดพวงพยอม วัดหนองลาว
วัดร่องไฮ วัดศรีจอมแจ้ง วัดห้วยแก้วหลวง
วัดสันช้างหิน วัดสักลอ วัดห้วยทรายขาว
วัดสันป่าถ่อน วัดสักสัน วัดหาดแฟน
วัดแม่กาโทกหวาก วัดสันทราย วัดอิงโค้ง(ดงยา)
วัดแม่กาไร่ วัดหงส์หิน วัดดอนแก้ว
วัดแม่กาหลวง วัดกิ่วแก้ว วัดดอนไชย
วัดแม่กาห้วยเคียน วัดกู่ผางลาง วัดดอนมูล
วัดบ้านบัว วัดดอยกู่ไก่แก้ว(ดอยกู่ไก่) วัดร้องเชียงแรง
วัดบุญโยง วัดสันป่าก้าว วัดศรีไฮคำ
วัดหม้อแกงทอง วัดสันป่าสัก วัดก๊อซาว
วัดเมืองชุม วัดห้วยข้าวก่ำ วัดก๊อน้อย
วัดป่าลานคำ วัดแผ่นดินทอง วัดงุ้นพัฒนา
วัดอินทร์ฐาน วัดบุญเรือง วัดทุ่งกล้วย
วัดแม่นาเรือ วัดปงสนุก วัดทุ่งกว๋าว
วัดบ้านโซ้ วัดฝั่งหมิ่น วัดปงใหม่
วัดบ้านไร่ วัดศรีบุญชุม วัดสา
วัดบ้านซ่อน วัดห้วยเกี๋ยง วัดหัวนา
วัดพระธาตุภูขวาง วัดห้วยยางขาม วัดป่าสัก
วัดร่องคำ วัดกองแล วัดม่วงชุม
วัดโป่งเกลือ วัดดงสุวรรณ วัดแก
วัดกำแพงหิน วัดปงสนุก วัดทุ่งแขม
วัดบ้านแม่ปืม วัดศรีบุญยืน วัดทุ่งติ้ว
วัดป่าคา วัดสันป่าสัก วัดผาลาด
วัดป่าตุ้ม วัดสุขเกษม วัดพระธาตุภูซาง
วัดภูเงิน วัดดอนไชย วัดสถาน
วัดร่องคือ วัดทุ่งหลวง วัดหนองเลา
วัดศรีบุญเรือง วัดบุญเกิด วัดฮวก
วัดสันต้นหวีด วัดบุญฮอม วัดดอนตัน
วัดสันทราย วัดสะพานดำ วัดบัวหล่าย(ปัว)
วัดสันหมื่นแก้ว วัดสันกลาง วัดปง
วัดห้วยบง วัดสันช้างหิน วัดสบบง
วัดดอนมูล วัดอนุมัติวงศ์ วัดหล่าย
วัดดาวเรือง วัดจำปาหลวง วัดหัวขัว
วัดบุญเรือง วัดดอนเหล็ก

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....