ไลน์แอด @535qujrc
เพิ่มเพื่อน สั่งซื้อ

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.ยโสธร

ร้านดอกไม้ ยโสธร โทร.สั่งซื้อทางไลน์ @535qujrc

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณาแชท "เลขที่อ้างอิง" ที่ท่านได้รับ ไว้ใน Line@ ให้กับเรา

Line Id: @535qujrc หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน ด้านล่างนี้
เพิ่มเพื่อน
เพื่อที่ทางร้านของเราจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่านได้

** หลังจาก เพิ่มเพื่อนใน Line@ แล้ว กรุณาแจ้งเลขที่อ้างอิง ไว้ใน Line ให้กับทีมงานด้วยนะคะ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ร้านดอกไม้ เมืองยโสธร ร้านดอกไม้ กุดชุม ร้านดอกไม้ คำเขื่อนแก้ว ร้านดอกไม้ ป่าติ้ว
ร้านดอกไม้ เลิงนกทา ร้านดอกไม้ ค้อวัง ร้านดอกไม้ ทรายมูล ร้านดอกไม้ มหาชนะชัย
ร้านดอกไม้ ไทยเจริญ
 

รายชื่อวัดในจังหวัด ยโสธร

วัดดอนแก้ว วัดศรีบุญเรือง วัดผักบุ้ง
วัดท่าเยี่ยม วัดเกาะแก้ว วัดหนองแคน
วัดบ้านเขื่องคำ วัดเขมไชยาราม วัดโพนสิม
วัดบ้านกว้าง วัดคำสว่างสุขาราม วัดทุ่งมน
วัดบูรพา วัดบูรพาหนองสิม วัดบ้านโซง
วัดปัจฉิมาวาส วัดพรสวรรค์ วัดมะพริก
วัดศรีบุญเรือง วัดพิทักษ์วนาราม วัดนาหลู่
วัดสว่างอารมณ์ วัดสุมังคลาราม(บ้านด่าน) วัดบ้านนาแก
วัดอรรถสดมมณฑา วัดห้วยกอย วัดบ้านม่วง
วัดแสนพัน วัดโคกสว่าง วัดป่าสามัคคีธรรม
วัดใหม่ชุมพร วัดโชติการาม วัดนาแก
วัดคำแดง วัดคอนสาย วัดนาคำ
วัดธรรมนิมิต วัดนาเซ วัดนาส่อน
วัดนาคำ วัดนาจาน วัดนาห่อม
วัดน้ำโผ่ วัดสามัคคี(สามัคคีวนาราม) วัดปลาอีด
วัดบ้านเชือก วัดโคกใหญ่ วัดหนองเทา
วัดบ้านเดิด วัดโนนแดง วัดหัวขัว
วัดบ้านบาก วัดโพธาราม วัดโคกป่าจิก
วัดใต้ศรีมงคล วัดบ้านหนองบึง วัดคำม่วง
วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ วัดบุญเรือง วัดคำม่วง
วัดมหาธาตุ วัดประชาศิริธรรมาราม วัดบ้านหนองแสง
วัดศรีไตรภูมิ วัดป่าจันทวนาราม วัดย่อเหนือ
วัดศรีธรรมาราม วัดวิเวการาม วัดยางตลาด
วัดสิงห์ท่า วัดศรีบุญเรือง วัดสว่าง
วัดอัมพวัน วัดไทยเจริญ วัดเหล่าฝ้าย
วัดเชือกน้อย วัดพนอมตาว วัดแหล่งแป้น
วัดโคกมนัส วัดห้วยยาง วัดโคกกลาง
วัดโพนขวาว วัดสิงห์ทอง วัดโนนยาง
วัดขั้นไดใหญ่ วัดหนองซ่งแย้ วัดโพนแพง
วัดคำฮี วัดหนองลุมพุก วัดขี้เหล็กใหญ่
วัดหนองบั่ว วัดหนองสวรรค์ วัดขี้เหล็กน้อย
วัดจันทรังษี(จันทรังศรี) วัดโชติเขตตาราม วัดคำเขื่อนแก้ว
วัดท่าค้อ วัดโพธิ์ศรีตาราม วัดดอนเขือง
วัดท่าหว้า วัดโสกน้ำใส วัดบูรพาราม
วัดบ้านเหลื่อม วัดโสมนัสสยาราม วัดหนองแสง
วัดบึงขุมเงิน วัดคำไผ่เหนือ วัดหนองหาบแห
วัดป่าท่าค้อหนองบัว วัดท่าศรีใคร วัดกุดตากล้า
วัดสากลสะแนน วัดคำสร้างบ่อ วัดขะยอม(ดอนขะยอม)
วัดเหมือดแอ่ วัดลัฎฐิวัน วัดบุ่งหวาย
วัดค้อเหนือ วัดอัมพวัน วัดศิริราษฎร์พัฒนา
วัดคำน้ำสร้าง วัดเหล่าหันทราย วัดสงเปือย
วัดดอนกลอย วัดโนนแดง วัดโคกกลาง
วัดดอนกลาง วัดโพธิ์ศรี วัดดอนกลอง
วัดดอนยาง วัดนางาม วัดนาเรียง
วัดบ้านกล้วย วัดนาสาน วัดบ้านไผ่
วัดพระธาตุเก่า วัดโพธิ์ศรีสง่าพุฒาราม(เหล่าใหญ่) วัดบ้านค้อ(ศิริมงคล)
วัดมงคลวนาราม วัดกุดปลาดุก วัดสร้างช้าง
วัดสำโรง วัดชลประทาน วัดโคกก่อง
วัดคำบอน วัดดอนหวาย วัดกุดกว้าง
วัดดู่ทุ่ง วัดนาสะแบง วัดคำแขนศอก
วัดบ้านผือ(ศิริมงคล) วัดบูรพาโนนเปือย(บ้านโนนเปือย) วัดคำไผ่
วัดบ้านพลับ วัดผักกะย่า วัดคำครตา
วัดป่าศรีสุนทร วัดโคกศรี วัดดงมะไฟ
วัดม่วงอ่อนท่าวารี วัดโพธาราม(เกี้ยงใหม่) วัดดอนนกชุม(แสงอรุณโพธิ์ศรี)
วัดสามเพีย วัดคำเลา วัดสิริมงคล
วัดหนองคำ วัดฉายแสง วัดเสาเล้า
วัดโพธิ์ศรีมงคล วัดธาตุทอง(เกี้ยงเก่า) วัดโคกกลาง
วัดคอนสาย วัดนางาม(ศรีทองแสงสว่าง) วัดโสกผักหวาน(บ้านโศกผักหวาน)
วัดดอนแรด วัดม่วงใหญ่(อัมพวัน) วัดดู่ลาด(ปทุมธานี)
วัดดอนมะยาง วัดสร้างแต้(ศรีครสาย) วัดลาดเก่า
วัดทุ่งสะเดา วัดสิงห์ทอง วัดลาดเก่า
วัดป่าคำม่วง วัดหนองหว้า(สระบัว) วัดสีสุก
วัดป่าสะเดา วัดโนนยาง วัดหนองลาดควาย
วัดวิโสธนาราม วัดกำแมด(สุริโยกำแมด) วัดเหล่าเมย
วัดศรีสว่างมงคล วัดกุดหิน วัดโคกยาว
วัดหนองแฝก วัดศรีนวนบ้านโคกสวาท วัดดอนเขือง
วัดอัมพวันเหนือ วัดสว่างหัวงัว วัดดอนหวาย
วัดคำเม็ก วัดหนองเหี่ย(บ้านหนองเหี่ย) วัดทรายมูล
วัดคำน้ำเกลี้ยง วัดหนองตาไก้ วัดนาโป่ง
วัดบ้านหนองเม็ก วัดเหล่าตำแย วัดบูรพารามใต้
วัดบูรพา วัดกุดชุม วัดป่าธรรมวิเวการาม
วัดป่าลัฎฐิวัน วัดคำกลาง วัดป่าบ้านนาโป่ง
วัดหนองพาลโลน วัดประชาชุมพล วัดพระธาตุฝุ่น
วัดดอนกระยอม วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน วัดสิงห์ทองเหนือ
วัดทุ่งอีโอก วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้าย วัดหนองไก่ขาว
วัดหนองเป้า วัดป่าหนองเมืองกลาง วัดนาเวียง
วัดหนองไม้ตาย วัดพฤกษาวราราม วัดบะคอม
วัดหนองซองแมว วัดภูหมากพริก วัดบ้านโป่ง
วัดนาจาน วัดวินิจธรรมาราม วัดหนองแวง
วัดนาดีน้อย วัดสองคอน วัดเชียงเพ็ง
วัดบ้านชาด วัดสามัคคีวนาราม วัดท่าลาด
วัดป่าผือฮี วัดหนองเรือ วัดท่าวังหลวง(ท่าบางหลวง)
วัดผือฮี วัดหนองบอน วัดประชาสามัคคี
วัดสิงห์ทอง วัดหนองมาลา วัดป่าอุดมธรรมทักษิณาราม
วัดหนองศาลา วัดเที่ยงนาเรียง วัดโคกนาโก
วัดโนนขี้เหล็ก วัดคำหนองยาง วัดโพธาราษฎร์บำรุง
วัดโพธิ์ศรีทอง วัดดงสำราญ วัดโพธิสัตว์
วัดกุดจอก วัดบ้านพรเจริญ วัดดงสวาง
วัดตับเต่า วัดศรีบุญเรือง(คำน้ำสร้าง) วัดนาดี
วัดตับเต่าเก่า วัดศรีสุพรรณ วัดหนองแข้
วัดน้ำคำใหญ่ วัดโสกขุมปูน วัดหนองชุม
วัดน้ำคำน้อย วัดกุดแดง วัดโพธิ์ไทร
วัดบ้านหนองแวง วัดดงเย็น วัดโพธิญาณ
วัดป่าน้ำคำน้อย วัดนาโส่ วัดโพธิ์ศรี
วัดวังแคน วัดนาซึม วัดบ้านกลาง
วัดสมสะอาด วัดศรีวิลัย(ท่าลาด) วัดบูรพา
วัดหนองเสือตาย วัดหนองแคน วัดป่าตอง
วัดห้องข่า วัดหนองผือน้อย วัดป่าติ้ว
วัดห้องพอก วัดโนนประทาย วัดป่าสุริยาลัย
วัดเชียงหวาง วัดโพนดินแดง วัดเชียงเครือ
วัดชัยมงคล วัดคำผักกูด วัดโคกพระเจ้า
วัดดอนพระเจ้า วัดคำผักหนาม วัดกระจายใน
วัดบ้านบ่อ วัดภูทางเกวียน วัดกระจายนอก
วัดบ้านบาก(ศรีสว่าง) วัดภูผาขาว วัดคำเกิด
วัดสว่าง วัดหนองแหน วัดนิคมวนาราม
วัดหนองอีตุ้ม วัดกุดไกรสร วัดบึงสร้างโพธิ์
วัดหัวคำ วัดคำบอน วัดป่านิคมพัฒนาราม
วัดโพนสิม วัดจวงเจริญ วัดม่วงไข่
วัดกุดระหวี่ วัดจำปา วัดสุทธิมงคล
วัดจันทร์เกษม วัดป่าพุทธะนิกาย วัดหนองบาก
วัดจำปานาคำ วัดหนองแคน วัดเตาไห
วัดศรีธาตุ วัดหนองหมี วัดไชยวาสี
วัดสว่างหนองขอน(บ้านหนองขอน) วัดโนนใหญ่ วัดป่าศิลาเลข
วัดหนองแสง วัดโสกน้ำขาว วัดศรีฐานใน
วัดอรัญญิกาวาส(อรัญญาวาส) วัดคำก้าว วัดศรีฐานนอก
วัดดอนกลอง(บ้านควนกลอง) วัดบ้านบะนางเจิม วัดศรีพัฒนาราม
วัดนาสีนวล วัดสว่างอารมณ์ วัดโชติการาม
วัดสว่างโพธาราม วัดหนองบัวบาน วัดบ้านแดง
วัดหนองสรวง วัดหนองศาลา วัดยางกลาง
วัดโนนทรายงาม วัดห้วยแก้ง วัดศรีวีรวงศาราม
วัดดงบัง วัดหัวนา วัดสุรพาราม
วัดศรีธงทอง วัดโพธิ์สมโพธิ วัดหนามแท่ง
วัดโต่งโต้น วัดไชยมงคล วัดคูเมือง
วัดยางเดี่ยว วัดท่าสะอาด วัดบ้านขาม
วัดศิริมังคลาราม วัดบูรพา วัดบ้านคุ้ม
วัดหนองเป็ด วัดพระโต วัดพลไว
วัดหนองไคร้ วัดศรีสะอาด วัดสำโรง(สระบัวบาน)
วัดหนองบก วัดศรีอุทัย วัดดงยาง
วัดหนองบ่อ วัดสว่าง วัดดอนเรือ
วัดหนองหงอก วัดสังฆรักษ์ วัดดอนผึ้ง
วัดหนองหิน วัดสุจิตตะสังขะวนาราม วัดท่าช้าง
วัดเขมิยาราม วัดค้อวัง วัดบากเรือ
วัดโคกสำราญ วัดบ้านเปาะ วัดปอแดง
วัดกุดมงคล วัดบ้านเหล่าน้อย วัดป่าหอพระคุณ
วัดดอนศิลา วัดป่าลำดวน วัดโพธิกาญจนาราม
วัดบ้านหนองยาง วัดผิผ่วน วัดชัยชนะ
วัดป่าโพธิ์เฉลิมราช วัดมะมาย วัดบ้านบอน
วัดศรีวิลัย วัดชัยชนะ วัดบูรพาราม
วัดหินสิ่ว วัดศรีสว่าง วัดสระปทุมวนาราม
วัดอินทาวาส วัดศรีสำราญ วัดอุตตมังคลาราม
วัดชัยมงคล วัดศิริมงคลาราม วัดอุทยาราม
วัดท่ามงคล วัดสระแก้ว วัดเวินชัย
วัดศรีบุญเรือง วัดสิงห์ทอง วัดปุณณสิริวนาราม
วัดศรีมงคล วัดดงมะหรี่ วัดมหาธาตุ
วัดสวาสดิ์ วัดบ้านแข่ วัดศรีรัตนาราม
วัดห้วยยาง(ปฐมิการาม) วัดพลเมือง วัดหนองบัวบาน
วัดโพธิ์ไทร วัดฟ้าห่วนเหนือ วัดอรุณาราม
วัดโสภณาราม วัดฟ้าห่วนใต้ วัดโนนงิ้ว
วัดกุดมะฮง วัดเหล่าไฮ วัดโนนยาง
วัดดอนม่วง วัดเหล่าหุ่ง วัดขาทราย
วัดป่าสุนทราราม(บ้านกุดแห่) วัดกุดเป่ง วัดบ้านแดง
วัดลิขิตาราม(ลิขิตตาราม) วัดชาตะยานนท์ วัดปลาปึ่ง
วัดอ่างสร้างหินนาโพธิ์ วัดแคนน้อย วัดพระเสาร์
วัดโคกเจริญ วัดโนนเมืองน้อย วัดพระธาตุบุญตา
วัดโคกก่อง วัดดอนแก้ว วัดหัวดง
วัดช่องเม็ก วัดดอนมะยาง วัดฟ้าหยาด
วัดธรรมรังษีนิคมเขต วัดนาถ่ม วัดมัคคสัญจาราม
วัดบูรพา วัดหนองเลิง วัดสว่าง
วัดป่าหนองบก วัดแหล่งหนู วัดสิริวนาราม
วัดพันธุธรรมาราม วัดโพนทัน วัดหอก่อง
วัดศรีสมพร วัดคำแหลม วัดเหมือดขาว
วัดหนองแคนน้อย วัดบ้านดง วัดเหล่าใหญ่
วัดดวงมณี วัดป่าสันติธรรม วัดโพธาราม
วัดศรีแก้ว วัดสำโรง วัดท่าสมอ
วัดศรีแก้ว วัดเหล่ามะเขียว วัดบัวขาว
วัดเหล่าอาภรณ์ วัดโนนม่วง วัดบ้านโคกสมบูรณ์วนาราม
วัดแสนสำราญ วัดกุดกุง วัดบ้านม่วง
วัดโนนชาด วัดทรายงาม วัดบ้านอาจ
วัดคึมยาว วัดนาโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์
วัดบูรพาโนนหาด(บูรพา) วัดป่าน้อยกุดกุง วัดดงขวาง
วัดศรีวิลัย วัดโคกสะอาด วัดตรีสุวรรณาราม
วัดศรีสำราญ วัดกู่จาน วัดธาตุทอง
วัดสร้างมิ่ง วัดนาเวียง วัดป่าดอนธาตุ
วัดสว่างวังไฮ วัดบ้านงิ้ว วัดสงยาง
วัดหินเหล็กไฟ วัดสมบูรณ์พัฒนา วัดกุดพันเขียว
วัดโพธิ์ศรีทอง วัดหนองเสียว วัดคูสองชั้น
วัดโสมนัสสถาน(บ้านดอนฮี) วัดหนองกบ วัดนาดี
วัดทองวิลัย วัดดงพยอม วัดพระพุทธบาทยโสธร
วัดท่าประชุม วัดกลางนา(สว่างกลางนา) วัดหนองตุ
วัดนาจาน วัดดงแคนใหญ่ วัดหนองบัว(บ้านหนองบัว)
วัดพรหมนิยม วัดบกน้อย วัดหนองยาง
วัดพรหมวิหาร วัดประชาเฉลิมเกียรติ วัดหัวเมือง
วัดมิสสกวัน

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....