ไลน์แอด @nameflower
เพิ่มเพื่อน สั่งซื้อ

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ ยางตลาด กาฬสินธุ์,ร้านพวงหรีด ยางตลาด กาฬสินธุ์ โทร. 092-5633-884

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ ยางตลาด  จังหวัด กาฬสินธุ์  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 092-5633-884
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณาแชท "เลขที่อ้างอิง" ที่ท่านได้รับ ไว้ใน [email protected] ให้กับเรา

Line Id: @nameflower หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน ด้านล่างนี้
เพิ่มเพื่อน
เพื่อที่ทางร้านของเราจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่านได้

** หลังจาก เพิ่มเพื่อนใน [email protected] แล้ว กรุณาแจ้งเลขที่อ้างอิง ไว้ใน Line ให้กับทีมงานด้วยนะคะ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


 
 
วัดในอำเภอ ยางตลาด  
วัดเจริญธรรม (ต.หัวงัว อ.ยางตลาด) วัดผลาผล (ต.เว่อ อ.ยางตลาด)
วัดโคกคันจ้อง (ต.หัวงัว อ.ยางตลาด) วัดพิกุลเจริญ (ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด)
วัดโคกคันจ้องบุญมี (ต.หัวงัว อ.ยางตลาด) วัดมณีสมบูรณ์ (ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด)
วัดโนนตาล (ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด) วัดยางน้อยสามัคคี (ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด)
วัดโนนสะอาดวารี (ต.นาดี อ.ยางตลาด) วัดราษฎร์บำรุงหนองกาว (ต.นาเชือก อ.ยางตลาด)
วัดโนนสูงใต้ (ต.โนนสูง อ.ยางตลาด) วัดวารีราษฎร์หนองกุง (ต.เว่อ อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ชัยเชียงงาม (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด) วัดศรีธาตุกุดสังข์ (ต.หัวงัว อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด) วัดศรีนวลหัวงัว (ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ (ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด) วัดศรีวิริยสัมมาราม (ต.เว่อ อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ชัยโคกศรี (ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด) วัดศรีสว่างอารมณ์ (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ชัยคำม่วง (ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด) วัดสระทองดอนดู่ (ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อ (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด) วัดสระบัวเชียงสา (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ชัยบ้านตูม (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด) วัดสระบัวโพนสิม (ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ (ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด) วัดสระบัวบ้านสา (ต.คลองขาม อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ศรีดงน้อย (ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด) วัดสร้างหิน (ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ศรีท่างาม (ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด) วัดสวนพร้าวดงบัง (ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ศรีบ้านแก (ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด) วัดสว่างโนนชาติ (ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ศรียางคำ (ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด) วัดสว่างโนนทัน (ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง (ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด) วัดสว่างโนนสูง (ต.โนนสูง อ.ยางตลาด)
วัดโพธิ์หนองจาน (ต.โนนสูง อ.ยางตลาด) วัดสว่างโพธิ์ทอง(ดอนยานาง) (ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด)
วัดกลางโคกค้อ (ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด) วัดสว่างโพธิ์ศรี(สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี) (ต.คลองขาม อ.ยางตลาด)
วัดกลางสีมาราม (ต.นาดี อ.ยางตลาด) วัดสว่างคำแมด (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด)
วัดจอมทอง (ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด) วัดสว่างคำน้อย (ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด)
วัดชัยเจริญ (ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด) วัดสว่างชัยศรี (ต.นาดี อ.ยางตลาด)
วัดชุมทาง (ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด) วัดสว่างท่าไฮหนองโจด (ต.หัวงัว อ.ยางตลาด)
วัดดงเค็ง (ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด) วัดสว่างนิวรณ์ (ต.นาเชือก อ.ยางตลาด)
วัดดอนตาปู่ (ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด) วัดสว่างบ้านเหล่า (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด)
วัดดอนยานาง (ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด) วัดสว่างศรีบุญเรือง (ต.เว่อ อ.ยางตลาด)
วัดท่าพระงาม (ต.หัวงัว อ.ยางตลาด) วัดสว่างหัวนาคำ (ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด)
วัดทุ่งสว่างดอนกลาง (ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด) วัดสว่างอารมณ์ (ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด)
วัดบรมผาสุข (ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด) วัดสว่างอุทัย (ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด)
วัดบึงบ้านเสียว (ต.หัวงัว อ.ยางตลาด) วัดสว่างอุทัยดอนยูง (ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด)
วัดบุญเรืองศรี (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด) วัดสามัคคีดงบ่อ (ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด)
วัดบูรพาโคกเครือ (ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด) วัดสามัคคีบ้านขาม (ต.คลองขาม อ.ยางตลาด)
วัดบูรพาโคกสี (ต.คลองขาม อ.ยางตลาด) วัดสามัคคีพัฒนาบ้านแดง (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด)
วัดบูรพาสร้างมิ่ง (ต.โนนสูง อ.ยางตลาด) วัดสายทองโคกก่อง (ต.บัวบาน อ.ยางตลาด)
วัดปทุมคงคา (ต.คลองขาม อ.ยางตลาด) วัดสุธรรมาราม (ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด)
วัดป่าแดง (ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด) วัดหนองแวงใต้ (ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด)
วัดป่าดงบัง (ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด) วัดหนองแวงบ่อแก้ว (ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด)
วัดป่าบุญญาวาส (ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด) วัดหนองขาม (ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด)
วัดป่าสว่างอารมณ์ (ต.เว่อ อ.ยางตลาด) วัดอร่ามมงคล (ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด)
วัดป่าสันติวาสอินทาราม (ต.หัวงัว อ.ยางตลาด) วัดอัมพวันหนองม่วง (ต.นาดี อ.ยางตลาด)
วัดป่าห้วยเตย (ต.เว่อ อ.ยางตลาด) วัดอุดมคงคาท่าเรือ (ต.นาเชือก อ.ยางตลาด)
วัดป่าอัมพวัน (ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด) วัดอุดมผลหนองไผ่ (ต.โนนสูง อ.ยางตลาด)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F13   ช่อดอกไม้ F14   ช่อดอกไม้ F15
ช่อดอกไม้ F16   ช่อดอกไม้ F17   ช่อดอกไม้ F18
พวงหรีด WR13   พวงหรีด WR14   พวงหรีด WR15
พวงหรีด WR16   พวงหรีด WR17   พวงหรีด WR18
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ 
 
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....