|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.ตาก

ร้านดอกไม้ ตาก โทร.061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้ เมืองตาก ร้านดอกไม้ ท่าสองยาง ร้านดอกไม้ พบพระ ร้านดอกไม้ สามเงา
ร้านดอกไม้ แม่ระมาด ร้านดอกไม้ บ้านตาก ร้านดอกไม้ วังเจ้า ร้านดอกไม้ อุ้มผาง
ร้านดอกไม้ แม่สอด
 

รายชื่อวัดในจังหวัด ตาก

วัดชัยชนะสงคราม วัดแม่กื๊ดสามท่า วัดท่านา
วัดกลางสวนดอกไม้ วัดไทยสามัคคี วัดทุ่งยั้ง
วัดลานสาง วัดน้ำดิบ วัดน้ำปุ
วัดหนองแขม วัดมาตานุสรณ์ วัดพระธาตุน้อย
วัดโป่งแดง วัดศรีรัตนาราม วัดสว่างอารมณ์
วัดลานห้วยเดื่อ วัดเกศแก้วบูรพา วัดดอยมูล
วัดหนองนกปีกกา วัดแดนอาณาเขต วัดน้ำล้อม
วัดเกาะตาเถียร วัดแม่กุเหนือ วัดปากวัง
วัดเขาถ้ำ วัดใหม่สุวรรณ วัดพระพุทธบาทดอยงู
วัดไม้งามหลวง วัดดอยพระธาตุ วัดวังมะกอก
วัดท่าช้าง วัดสิลาลาด วัดสันป่าลาน
วัดวังม่วง วัดห้วยผักหละ วัดสันหนองจิก
วัดไผ่สีซอ วัดเชตพน วัดฉลอมเหนือ
วัดตลุกกลางทุ่ง วัดแม่ตาว วัดฉลอมใต้
วัดคลองสัก วัดดอนแก้ว วัดท้องฟ้าเหนือ
วัดอรัญญาวาส วัดศรีเกิด วัดแม่ไข
วัดโคกเจดีย์ วัดศรีบุญเรือง วัดดงยาง
วัดส้มเกลี้ยง วัดเวฬุวัน วัดดอยเจดีย์
วัดอัมพวัน วัดแม่ปะเหนือ วัดทุ่งกระเชาะ
วัดเชียงทอง วัดโพธิคุณ วัดบ้านล้อง
วัดโพธาราม วัดใหม่คำมา วัดเกาะลาน
วัดไผ่ล้อม วัดห้วยแก้ว วัดโพธิ์งาม
วัดมณีบรรพต วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดวิเศษวานิช
วัดมะเขือแจ้ วัดชุมพลคีรี วัดช่องแคบ
วัดสีตลาราม วัดดอนแก้ว วัดพบพระ
วัดแก่งหิน วัดดอนไชย วัดพบพระเหนือ
วัดลานเต็ง วัดบุญญาวาส วัดวาเล่ย์เหนือ
วัดลานสอ วัดภาวนานิยมาราม วัดวาเลย์ใต้
วัดวังประจบ วัดมณีไพรสณฑ์ วัดเชียงทอง
วัดสะแกเครือ วัดสุนทรีกาวาส วัดสบยม
วัดท่าไม้แดง วัดอรัญญเขต วัดนาโบสถ์
วัดทุ่งพระชัย วัดชัยมงคล วัดลาดยาวใหม่
วัดวังศิลาราม วัดฐิตราม วัดโตงเตง
วัดบ้านเด่น วัดห้วยพลู วัดท่าตะคร้อ
วัดปากห้วยไม้งาม วัดไตรรัตนาราม วัดประดาง
วัดหนองบัวเหนือ วัดไทยวัฒนาราม วัดแม่เชียงราย
วัดดงปู วัดท่าสายโทรเลข วัดท่าไผ่
วัดท่านา วัดท่าอาจใหม่ วัดบ้านแม่ระวาน
วัดหนองปรือ วัดวังตะเคียน วัดสองแคว
วัดห้วยทรายสอง วัดอมราวดี วัดหนองเชียงคา
วัดโคกพลู วัดชลประทาน วัดป่าพระสามเงา
วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง วัดดอนมูล วัดป่ายางตก
วัดดอนแก้ว วัดถ้ำอินทนิล วัดสามเงา
วัดปทุมคีรี วัดสว่างอารมณ์ วัดดงลาน
วัดพร้าว วัดเชตวันคีรี วัดนาตาโพ
วัดดอนมูลชัย วัดสว่างอารมณ์ วัดวังโพ
วัดดอยคีรี วัดสุวรรณบรรพต วัดวังน้ำผึ้ง
วัดสันป่าพง วัดห้วยไม้แป้น วัดปากเขื่อนภูมิพล
วัดแม่จะเรา วัดห้วยมหาวงก์ วัดปากทางเขื่อนภูมิพล
วัดบ้านวังผา วัดแม่ต้านเหนือ วัดพระเจดีย์วังไคร้
วัดศรีมณีวัน วัดอรัญญาวาส วัดวังไคร้
วัดสิทธาวาส วัดแม่หละ วัดวังหมัน
วัดอภัยคีรี วัดมงคลคีรีเขต วัดวังหวาย
วัดอุดมสามัคคี วัดแม่พะยวบ วัดชลประทานรังสรรค์
วัดดอนแก้ว วัดแม่ยะ วัดถ้ำดอยลาน
วัดดอนมูล วัดบ้านปูน วัดท่าปุย
วัดภุมราวาส วัดพระบรมธาตุ วัดป่าภาวนาราม
วัดศรีบุญเรือง วัดวังหม้อ วัดป่ายางใต้
วัดเทพนิมิตร วัดศรีค้ำ วัดสามเงาออก
วัดแม่ระมาดน้อย วัดเด่นไม้ซุง วัดไพรสณฑ์สุนทร
วัดป่าขะเนจื้อ วัดเวฬุวัน วัดมหาวันวิเวก
วัดทุ่งมะขามป้อม วัดยางโองน้ำ วัดเอนกสิงขร
วัดทุ่งมะขามป้อม วัดยางโองบน วัดหนองหลวง
วัดศรีมงคล วัดยางโองสันกลาง วัดพานิชย์นิรมล
วัดแม่กาษา วัดโบสถ์ วัดอุ้มผาง

 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×