|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ เลาขวัญ กาญจนบุรี,ร้านพวงหรีด เลาขวัญ กาญจนบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ เลาขวัญ  จังหวัด กาญจนบุรี  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ เลาขวัญ  
วัดเขาแยง (ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ) วัดพรหมณี (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ)
วัดเขากาญจนาเขต (ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ) วัดพุบอน (ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ)
วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน (ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ) วัดมะลังกา (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ)
วัดเขาพ่อปู่ราษฎร์บำรุง (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ) วัดราษฎร์บำรุงธรรม (ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ)
วัดเขาวงพระจันทร์ (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ) วัดวังไพรศิลาทอง (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ)
วัดเขาวัง (ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ) วัดศรีพนมเทียน (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ)
วัดเขื่อนห้วยเทียนวนาราม (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ) วัดสี่กั๊กราษฏร์บำรุง (ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ)
วัดเฉลิมชัยมงคลสามัคคี (ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ) วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) (ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ)
วัดเลาขวัญ (ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ) วัดหนองเค็ด (ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ)
วัดแสลบเขต (ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ) วัดหนองแกแดง (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ)
วัดโป่งไหม (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ) วัดหนองโพธิ์คีรีเขต (ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ)
วัดโพธิ์เอน (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ) วัดหนองใหญ่ (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ)
วัดโสนงาม (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ) วัดหนองไก่เหลือง (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ)
วัดใหม่เจริญสุข (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ) วัดหนองไก่ต่อ (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ)
วัดใหม่คีรีวงษ์ (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ) วัดหนองกระทุ่ม (ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ)
วัดใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์ (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ) วัดหนองกระหนาก (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ)
วัดใหม่ภูมิเจริญ (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ) วัดหนองขบ (ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ)
วัดใหม่รุ่งเรืองธรรม (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ) วัดหนองงูเหลือม (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ)
วัดกรับใหญ่ (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ) วัดหนองจั่น (ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ)
วัดชมรมพระ (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ) วัดหนองตาก้าย (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ)
วัดช่องกลิ้ง (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ) วัดหนองนกแก้ว (ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ)
วัดชัฏดงพลับ (ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ) วัดหนองประดู่ (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ)
วัดตรอกสะเดา (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ) วัดหนองปรือ (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ)
วัดตลุงเหนือ (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ) วัดหนองปลิง (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ)
วัดทุ่งกระบ่ำ (ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ) วัดหนองฝ้ายเล็ก (ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ)
วัดนางาม (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ) วัดหนองพลอง (ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ)
วัดน้ำโจนกาญจนาราม (ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ) วัดหนองม่วง (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ)
วัดน้ำคลุ้ง (ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ) วัดหนองมะสัง (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ)
วัดน้ำลาด (ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ) วัดหนองหวาย (ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ)
วัดประดู่เหลี่ยม (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ) วัดหนองอำเภอจีน (ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ)
วัดผาแดง (ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F19   ช่อดอกไม้ F20   ช่อดอกไม้ F21
ช่อดอกไม้ F23   ช่อดอกไม้ F24   ช่อดอกไม้ F25
พวงหรีด WR19   พวงหรีด WR20   พวงหรีด WR21
พวงหรีด WR22   พวงหรีด WR23   พวงหรีด WR24
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×