|

พวงหรีด ช่อดอกไม้
 

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 061-378-9211,083-940-8255 เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

ร้านดอกไม้ พนัสนิคม ชลบุรี,ร้านพวงหรีด พนัสนิคม ชลบุรี โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255

ร้านดอกไม้.name บริการส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ ในอำเภอ พนัสนิคม  จังหวัด ชลบุรี  
สั่งซื้อพวงหรีด หรือช่อดอกไม้ โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255
 

แบบฟอร์มสั่งซื้อ ช่อดอกไม้ และ พวงหรีด
ในการสั่งซื้อสินค้านั้น รายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงินทุกกรณี

ในการจัดส่งสินค้า หากทีมงานจัดส่งสินค้าไม่ทันในวันนั้น เราจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรุณาชำระเงินค่าบริการก่อนเวลา 11.00 น.
 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ
วันที่จัดส่ง  
จังหวัด
สถานที่จัดส่ง
ข้อความ
ชื่อผู้รับ  
 
 
เบอร์โทร  
 
ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า
โทรศัพท์ลูกค้า
อีเมล์ลูกค้า
หมายเหตุ
สำหรับรายการสั่งซื้อรายการใดที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันในวันนั้น ทีมงานจะจัดส่งให้ในวันถัดไป
 

 
 
วัดในอำเภอ พนัสนิคม  
วัดเกาะแก้วคลองหลวง (ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม) วัดท่ากระดาน (ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม)
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ (ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม) วัดทุ่งเหียง (ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม)
วัดเขาคีรีรมย์ (ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม) วัดทุ่งขวาง (ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม)
วัดเขาดิน (ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม) วัดนากระรอก (ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม)
วัดเขาดินญาณนิมิต (ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม) วัดนามะตูม (ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม)
วัดเซิดสำราญ (ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม) วัดบ้านในบน (ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม)
วัดเนินแร่ (ต.นาเริก อ.พนัสนิคม) วัดบ้านใหม่ (ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม)
วัดเนินตามาก (ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม) วัดบ้านกลาง (ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม)
วัดเนินสัก (ต.นาเริก อ.พนัสนิคม) วัดบ้านช้าง (ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม)
วัดเนินสังข์สฤษฎาราม (ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม) วัดบ้านศาลา (ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม)
วัดเนินหลังเต่า (ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม) วัดป่าแก้ว (ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม)
วัดเนินหิน (ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม) วัดพรหมรัตนาราม (ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม)
วัดแก้วน้อย (ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม) วัดพลับ (ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม)
วัดแก้วศิลาราม (ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม) วัดพิมพฤฒาราม (ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม)
วัดแปลงเกตุศรีนิคม (ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม) วัดลิงงอย (ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม)
วัดแปลงกระถิน (ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม) วัดศาลาแดง (ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม)
วัดแหลมประดู่ (ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม) วัดสระลอย(สระลอยปทุมาวาส) (ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม)
วัดโคกพนมดี (ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม) วัดสำเภา (ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม)
วัดโคกพระศิลาราม (ต.นาเริก อ.พนัสนิคม) วัดหนองเม็ก (ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม)
วัดโคกพุทธา (ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม) วัดหนองไก่เถื่อน (ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม)
วัดโบสถ์ (ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม) วัดหนองไทร (ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม)
วัดโป่งปากดง (ต.นาเริก อ.พนัสนิคม) วัดหนองไผ่ (ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม)
วัดโพธาราม (ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม) วัดหนองไผ่แก้ว (ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม)
วัดใต้ต้นลาน (ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม) วัดหนองกระดูกควาย (ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม)
วัดใหม่เชิงเนิน (ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม) วัดหนองขยาด (ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม)
วัดใหม่โคกเพลาะ (ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม) วัดหนองข่า (ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม)
วัดใหม่ทรายมูล (ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม) วัดหนองปรือ (ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม)
วัดใหม่ท่าโพธิ์ (ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม) วัดหนองม่วงเก่า (ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม)
วัดใหม่นาวังหิน (ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม) วัดหนองม่วงใหม่ (ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม)
วัดไร่หลักทอง (ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม) วัดหนองสังข์ประชาบำรุง (ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม)
วัดกลางคลองหลวง (ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม) วัดหน้าพระธาตุ (ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม)
วัดกลางทุมมาวาส (ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม) วัดหมอนนาง (ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม)
วัดกุฎโง้ง (ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม) วัดหลวงพรหมมาวาส (ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม)
วัดชุมแสงศรีวนาราม (ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม) วัดห้วยสูบ (ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม)
วัดดอนทอง (ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม) วัดหัวถนน (ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม)
วัดตระพังทอง (ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม) วัดอัมพวนาราม (ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม)
วัดทรงธรรม (ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม) วัดอุทก(อุทกเขปสีมาราม) (ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม)
 
 
ตัวอย่างผลงานที่เคยจัดส่งให้กับลูกค้า |
ช่อดอกไม้ F07   ช่อดอกไม้ F08   ช่อดอกไม้ F09
ช่อดอกไม้ F10   ช่อดอกไม้ F11   ช่อดอกไม้ F12
พวงหรีด WR07   พวงหรีด WR08   พวงหรีด WR09
พวงหรีด WR10   พวงหรีด WR11   พวงหรีด WR12
         
 
 
 
 
ร้านดอกไม้    หน้าแรก 
 ร้านดอกไม้ ชลบุรี 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้.name    ส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด   sitemap
  ร้านดอกไม้.name ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด ,โบสถ์ หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น  
  ร้านดอกไม้.name บริการ ส่งพวงหรีด และ ส่งดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร โทร. 061-378-9211 , 083-940-8255  
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)  
   
กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×