ไลน์แอด @535qujrc
เพิ่มเพื่อน สั่งซื้อ

ร้านดอกไม้.name ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งพวงหรีด และ ช่อดอกไม้ ทั่วราชอาณาจักร
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. (ร้านหยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุด)

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ใน จ.กาฬสินธุ์

ร้านดอกไม้ กาฬสินธุ์ โทร.สั่งซื้อทางไลน์ @535qujrc

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณาแชท "เลขที่อ้างอิง" ที่ท่านได้รับ ไว้ใน Line@ ให้กับเรา

Line Id: @535qujrc หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน ด้านล่างนี้
เพิ่มเพื่อน
เพื่อที่ทางร้านของเราจะได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ท่านได้

** หลังจาก เพิ่มเพื่อนใน Line@ แล้ว กรุณาแจ้งเลขที่อ้างอิง ไว้ใน Line ให้กับทีมงานด้วยนะคะ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ): หมายเลขโทรศัพท์:
email:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ร้านดอกไม้ เขาวง ร้านดอกไม้ ฆ้องชัย ร้านดอกไม้ ยางตลาด ร้านดอกไม้ สามชัย
ร้านดอกไม้ เมืองกาฬสินธุ์ ร้านดอกไม้ ดอนจาน ร้านดอกไม้ ร่องคำ ร้านดอกไม้ หนองกุงศรี
ร้านดอกไม้ กมลาไสย ร้านดอกไม้ ท่าคันโท ร้านดอกไม้ สมเด็จ ร้านดอกไม้ ห้วยเม็ก
ร้านดอกไม้ กุฉินารายณ์ ร้านดอกไม้ นาคู ร้านดอกไม้ สหัสขันธ์ ร้านดอกไม้ ห้วยผึ้ง
ร้านดอกไม้ คำม่วง ร้านดอกไม้ นามน
 

รายชื่อวัดในจังหวัด กาฬสินธุ์

วัดโพธิ์ชัยบ้านค้อ วัดบูรพาภิรมย์ วัดสว่างคำแมด
วัดกุดปลาค้าว วัดบูรพาภิรมย์ วัดสว่างบ้านเหล่า
วัดทรงศิลา วัดศรีบูรพา วัดสามัคคีพัฒนาบ้านแดง
วัดโพนวิมาน วัดสว่างคงคา วัดสายทองโคกก่อง
วัดโพนสว่าง วัดสว่างหงษ์ทอง วัดกลางโคกค้อ
วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่ วัดโนนสวรรค์ วัดชัยเจริญ
วัดบูรพากุดสิมคุ้มใหม่ วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้า วัดชุมทาง
วัดโพธิ์ไทร วัดธงชัยศรีอำนวย วัดดอนตาปู่
วัดกลางกุดสิมตคุ้มเก่า วัดบ้านกกตาล วัดยางน้อยสามัคคี
วัดบูรพาคุ้มเก่า วัดบุญฑริกาวาส วัดศรีนวลหัวงัว
วัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรมบวขาว วัดสว่างอุทัยดอนยูง
วัดอินทรนิมิตร วัดอัมพวันบ้านดอน วัดสามัคคีดงบ่อ
วัดกกต้อง วัดบ้านหนองบัวทอง วัดอร่ามมงคล
วัดบ้านนาวี วัดป่าราษฎร์บำรุงคงมัน วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
วัดวังคำ วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ วัดสว่างอุทัย
วัดหนองแสง วัดสมสะอาด วัดโนนตาล
วัดโพธิ์ชัย วัดแสงอรุณวราราม วัดโพธิ์ศรีดงน้อย
วัดกุดกอก วัดโพธิ์ชัยสามขา วัดบรมผาสุข
วัดส้มป่อยโพธาราม วัดศรีสมสนุกบ้านคุย วัดป่าบุญญาวาส
วัดโพนนาดี วัดสว่างบึงทอง วัดสว่างโนนชาติ
วัดดาวดึงส์ วัดโพธิ์ชัย วัดสว่างโนนทัน
วัดหนองผือ วัดโพธิ์ศรีแก้วห้วยม่วง วัดสว่างคำน้อย
วัดเทพคีรี วัดบ้านหนองสระพัง วัดสุธรรมาราม
วัดโพธิ์ศรีสะอาด วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ วัดเจริญธรรม
วัดชูเถาวัลย์ วัดโพธิ์ชัยปฐมพร วัดโคกคันจ้อง
วัดอัมพวันแกน้อย วัดโพธิ์ชัยศรีทองโคกน้อย วัดโคกคันจ้องบุญมี
วัดเศวตวันวนาราม วัดโพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน วัดท่าพระงาม
วัดดอน(ประชาอุทิศ) วัดศรีจันทร์สว่างคงคา วัดบึงบ้านเสียว
วัดป่าไม้แดง วัดหนองยางเหนือ วัดป่าสันติวาสอินทาราม
วัดสว่างโพธิ์ชัย วัดหนองยางใต้ วัดศรีธาตุกุดสังข์
วัดสว่างชัยศรี วัดโพธิ์ชัย วัดสว่างท่าไฮหนองโจด
วัดสว่างสามัคคี วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
วัดสว่างอรุณ วัดโพธิ์ศรีวิลัย วัดทุ่งสว่างดอนกลาง
วัดสว่างประทุม วัดรังษีปาลิวัน วัดป่าดงบัง
วัดสุมังคลาราม วัดโพธิ์ชัยดินจี่ วัดป่าอัมพวัน
วัดสุวรรณาราม วัดป่าศรีไพรวัลย์โพนแพง วัดสระบัวโพนสิม
วัดห้วยสีทน วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง วัดสร้างหิน
วัดโนนไฮวนาราม วัดบูรพาสีหราษฎร์ วัดสวนพร้าวดงบัง
วัดคำเม็กโนนทอง วัดภูผักหวาน วัดสว่างหัวนาคำ
วัดศรีสุมังคลาราม วัดศรีสันเมือง วัดโพธิ์ศรีบ้านแก
วัดสุมังคลาราม วัดศรีสุมังคลาราม วัดโพธิ์ศรียางคำ
วัดหนองโพน วัดสว่างโพธิ์ศรีทอง วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย วัดสว่างคงคา วัดหนองแวงใต้
วัดปฐมปฎิมากร วัดสะอาดสมศรี วัดหนองแวงบ่อแก้ว
วัดพุทธปฎิมากร วัดอุทัยทิพพาวาส วัดโพธิ์ชัยโคกศรี
วัดเหนือ วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน วัดโพธิ์ชัยคำม่วง
วัดใต้โพธิ์ค้ำ วัดจำปาทอง วัดโพธิ์ศรีท่างาม
วัดกลาง วัดนาตาล วัดบูรพาโคกเครือ
วัดชัยสุนทร วัดศรีษะเกษวราราม วัดสระทองดอนดู่
วัดดงปอ วัดสีดาวราราม วัดสว่างอารมณ์
วัดประชานิยม วัดอุทัยธาราม วัดหนองขาม
วัดสว่างคงคา วัดเทพรังษีศิลาราม วัดกระยอม
วัดหอไตรปิฎการาม วัดโพธิ์ไทรนาบอน วัดดงเมือง
วัดเขตตาราม วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง(โพธิ์ไชยศรีสว่าง) วัดด่านใต้
วัดโพธิ์ไชยาราม วัดจอมศรีอัมพวัน วัดสว่างเหล่าอ้อย
วัดคำมัจฉาราม วัดทิพพาวาสทุ่งมน วัดปฐมแพงศรี
วัดหาฤทธาราม วัดสว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์ วัดร่องคำ
วัดอนุหาฤทธาราม วัดอรุณราษฎร์บำรุง วัดสว่างใต้
วัดคำหงษา วัดโนนเปลือย วัดสองห้อง
วัดประชานิมิตร วัดโพธิ์ศรีกระเดา วัดป่านาเรียง
วัดสวนป่าสมเด็จ วัดโพธิ์ศรีบ้านตูม วัดศรีสำราญ
วัดอุดมประชาราษฎร์ วัดตลาดแคร์หัวหนอง วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
วัดมณีนพาราม วัดบวรนิเวศ(บ้านโนนทัน) วัดสว่างธรรมรังษี
วัดวิเศษไชยาราม วัดป่าเหล่ากลาง วัดสว่างสามัคคี
วัดสุนทราราม วัดหัวนาคำ วัดอุมังคละนาเรียง
วัดนทีศิลาวาส วัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์วราราม
วัดสว่างอัมพวัน วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย วัดพินีวัน
วัดสาหินชัยมัด วัดโพธิ์ศรีสะอาด วัดมุจรินทราราม
วัดชัยสิทธาราม วัดโพธิ์ศรีหนองบัว วัดวาปีปทุม
วัดท่าม่วง วัดสว่างแสงจันทร์ดอนข่า วัดศิริมงคล
วัดภูปอ วัดสว่างชัยศรีโนนชัย วัดสังวรวราราม
วัดอินทรประทานพร วัดสายทองหนองเม็ก วัดสีสุมังคลาราม
วัดชลประทานนิมิต วัดโนนศิลา วัดโพธิ์ศรีมหาไชย
วัดประสิทธิ์ไชยาราม วัดสว่างโพธิ์ทอง วัดบรรพตสันติวัน
วัดป่ากล้วย วัดสว่างรัตนาราม วัดสว่างโพธิ์ชัย
วัดมหามัจฉาราม วัดสุวรรณหงษ์ทองหนองคู วัดท่าสามัคคี
วัดศิริเจริญสุข วัดอรุณรัตนสีสุก วัดศรีนวลเจริญ
วัดสะอาดนาทม วัดเหล่าแดง วัดสระทอง
วัดอนุมัจฉาราม วัดเหล่าใหญ่ วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
วัดอัมพวัน วัดโพธิ์ศรีท่าแห่ วัดกลางโสภณ
วัดอัมพวันม่วงน้อย วัดดอนแคน วัดตลาดม่วง
วัดเกาะแก้วพิศดาร วัดบ้านชาด วัดรังษีชัชวาลย์
วัดแดนนาบุญ วัดหัวบึง วัดวีรวงศาวาส
วัดคลองรังสิตท่าแสง วัดอุทัยโนนขวา วัดสร้างแสน
วัดบ้านโนนแพง วัดโนนแดงเหนือ วัดสายทอง
วัดมัชฌิมวาส วัดโนนแดงใต้ วัดสี่แยกสมเด็จ
วัดสะอาดไชยศรี วัดโพธิ์สว่างนาราม วัดเวฬุวนาราม
วัดสุวรรณวารี วัดกุดฆ้องชัย วัดนิมิตเมธาวาส
วัดเวฬุวนาราม วัดทุ่งสว่างสาคร วัดวงศ์สว่างธิวราราม
วัดโสภาราม วัดบวรดิตถาราม(บวรติดถาราม) วัดสระเกษ
วัดกุดลาย วัดลำชีศรีวนาราม วัดสว่างอารีย์โนนชาด
วัดรัตนาราม วัดศิริอัมพวันวังยาง วัดหนองแวงศิลาราม
วัดสวัสดิ์โสภาราม วัดหนองหวาย วัดหนองแวงศิลาราม
วัดหนองกุงเหนือ วัดอนงคาราม วัดเหนือหมูม่น
วัดโพธิ์ชัยดอนเรียบ วัดสุวรรณคีรีวงค์ วัดแก่งพิชัย
วัดโพธิ์ชัยหลุบใน(โพธิ์ชัย) วัดบูรพาด่านแต้ วัดโพธิ์ชัย
วัดกุดอ้อ วัดมณีนพรัตน์ วัดโพธิวราราม
วัดดอนนาแก วัดวิเศษไชยศรี วัดโพธิ์ศรีแสงสว่าง
วัดดอนสนวน วัดสะอาดไชยศรี วัดบึงพฤาชัย
วัดทัศนารามเตาไห วัดอนงคาศรี วัดป่ามัชฌิมวาส
วัดป่าพุทธมงคล วัดเขตตาราม วัดวารีวัน
วัดสว่างโคกกลาง วัดเทวาประสิทธิ์ วัดศรีเมืองจันทร์
วัดสว่างอัมพวัน วัดคำป่าหว่าน วัดอินทรวิหาร
วัดเหล่าสูง วัดชัยมงคล วัดโคกไส
วัดโพธิ์ศรีสว่างดอนม่วง วัดบูรพา วัดโป่งแดง
วัดดงกระยอมอุดมคุณ วัดป่าอัมพวัน วัดคำเชียงวัน
วัดดงบังเก่า วัดอนุเขตตาราม วัดนามน
วัดดงสวางใต้ วัดโคกกัมภ์ วัดสว่างเทพนาวราราม
วัดดงสว่างใน วัดกุงเก่า วัดสังข์ปทุมมาลา
วัดพุทธฉิมพลี วัดขอนแก่น วัดฉันทนิมิตร
วัดสว่างโพธิ์ศรีอรุณ วัดคำแคน วัดห้วยเสือเต้น
วัดสว่างบุรีดงน้อย วัดถ้ำไม้รัง วัดเจริญธรรม
วัดแจ้งจม วัดสร้างแก้ว วัดไตรภูมิ
วัดท่าเพลิง วัดแสนสุข วัดกลางมาลัย
วัดท่าเหมือดแอ่ วัดกุดจิก วัดกัลยาณบริหาร
วัดท่ากลาง วัดศิริธรรม วัดนาแก้วนิเวศน์
วัดบ้านเก่าน้อย วัดสันติธรรม วัดสักกวัน
วัดบ้านโจด วัดหนองหลวงโคกกลาง วัดไสยทอง(ไสยทองโคกก่อง)
วัดบุญญวาสวนาราม วัดไทยเจริญ วัดชัยศรี(ชัยศรีบ้านแก)
วัดปทุมเกษรหนองบัว วัดคำจันทร์เพ็ญ วัดดงสวาง
วัดศรีสุมังคาราม วัดดงกลาง วัดดอนผึ้ง
วัดหนองคอนสวรรค์ วัดดงจันทร์ วัดบ้านโนนศิลา
วัดสระแคนนามล วัดดงสวรรค์ วัดม่วงกุญชร
วัดหนองไผ่ วัดสว่างอรุณดงบัง วัดโนนอุดม
วัดหนองอีกุ้ม วัดคลองน้ำไหล วัดบูรพาภิรมย์
วัดโนนไฮ วัดชัยวงษ์จันทร์ วัดพุทธมงคล
วัดโพนงาม วัดถ้ำเกิ้ง(ถ้ำเกิง) วัดสว่างอัมพวัน
วัดโพนทอง วัดท่าเมือง วัดเวฬุวัน
วัดคำโพนทอง วัดท่าคันโท วัดเสริมชัยศรี
วัดดอนหัน วัดสามัคคีธรรม วัดอรุณรังษีวราราม
วัดประชาศรัทธาธรรม วัดโนนอำนวย วัดคำชมภู
วัดป่ารัตนธรรมคุณ วัดถ้ำไทรทอง วัดมณีศิลาราม
วัดศรีสว่างไพบูลย์ วัดถ้ำน้ำทิพย์ วัดสันติธรรม
วัดสุวรรณนิคคลี วัดทรงธรรม วัดถ้ำปลา
วัดโนนไผ่ล้อม วัดนาตาล วัดนาสีนวล
วัดโปโล วัดนิมิตสามัคคี วัดพุทธนิมิต
วัดข้าวหลาม วัดบุตรอินทราราม วัดสระปทุม
วัดชัยมงคล วัดเขาน้อย วัดคำสร้างเที่ยง
วัดดอนเปลือย วัดโพธิ์ศรีสว่าง วัดดำแคน
วัดดอนยางจันทาราม วัดคำบอน วัดนาเจริญ
วัดดอนยุง วัดดงสมบูรณ์ วัดราษฎร์บำรุงโนนสมบูรณ์
วัดน้ำจั้น วัดบ้านยางอู้ม วัดศรีสง่าท่านาจาน
วัดสงยาง วัดโนนสูง วัดท่างาม
วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ วัดบ้านจาน วัดหนองแซง
วัดสะอาดชัยศรี วัดบ้านนายอ วัดหนองกุงใหญ่
วัดโคกล่าม วัดบ้านม่วงนาดี วัดหนองกุงกลาง
วัดโคกศรี วัดม่วงนาดี วัดห้วยยาง
วัดโนนเมือง วัดสว่างคงคา วัดโพธิ์ศรีสว่างกุดแห่
วัดบ้านเมย วัดหนองห้าง วัดท่าช้าง
วัดบ้านแวง วัดโพธิ์ศรีแก้ว วัดนาแก้ว
วัดป่าเครือวัลย์ วัดนาคูเหนือ วัดบูรพารามหนองแสง
วัดป่าวิเวกสามัคคีธรรม วัดนาคูใต้ วัดสะอาดโพธิ์ชัย
วัดสวนโคก วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด วัดสะอาดชัยศรี
วัดสีถาน วัดนางาม วัดหนองยอ
วัดอัมพปาลิการาม วัดบ่อแก้ว วัดอโศกธรรมมาราม
วัดแพงศรีบ้านบ่อ วัดบ้านม่วงกุล วัดโพธิ์ชัยศรีบุญเรือง
วัดโพธิ์คีรีสว่างริมทุ่ง วัดป่าตาลอุดม วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง
วัดโพธิ์ทองสงเปลือย วัดป่าอัมพวันบ้านหินลาด วัดชมศิริ
วัดทิพวัน วัดหินลาด วัดสว่างศรีบุญเรือง
วัดบ้านแก วัดอินทราราม วัดสะอาดชัยศรีดงตาว
วัดสง่าอรุณ วัดกลางภูแล่นช้าง วัดโคกเครือ
วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดคูหาผานิพพาน วัดหนองโน
วัดสว่างดอนแก้ว วัดน้ำปุ้น วัดหนองไม้ตาย
วัดสว่างอารมณ์ วัดปทุมรังษี วัดห้วยยางดง
วัดสะอาดสมศรี วัดศรีวิชัย วัดคำขาม
วัดหนองตุ วัดกุดตาใกล้ วัดโพธิ์ทอง
วัดแสงจันทร์นาเชือก วัดจอมศรี วัดหนองริวหนัง
วัดโนนโพธิ์ศรี วัดนากระเดา วัดหนองหอไตร
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม วัดนากุดสิน วัดเทพญาณนิมิตร
วัดโพธิ์ชัยโนนสูง วัดศรีสะอาดนามน วัดแสงทองบูรณราม
วัดดอนกู่ วัดสะอาดสมศรี วัดคำไฮ
วัดสว่างอรุณนาบึง วัดหนองหญ้าปล้อง วัดพวงมณีวรรณ
วัดหนองแปน วัดอโศการาม วัดสว่างกุงศรี
วัดหนองคู วัดดงสวาง วัดสะอาดนาดี
วัดเกษมาคม วัดศรีสุมังคลาราม วัดไชยวาร
วัดแพงศรีเมือง วัดสว่างวารีหนองน้อย วัดมงคลคำศรี
วัดโพธิ์โนนสว่าง วัดสุวรรณวารีหนองแวง วัดหนองบัว
วัดโพธิ์ชัย วัดอนงค์สงเปลือย วัดหนองสามขา
วัดโพธิ์บึงไฮ วัดโนนยิ่งสันต์ วัดอรุณเรืองศรี
วัดบ้านเล้า วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง วัดป่าสนามชัย(สนามชัย)
วัดบ้านบึง วัดโพธิ์ชัยหนองบัวนอก วัดป่าอรัญญิกาวาส
วัดบ้านลาด วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน วัดสว่างศรีคงคา
วัดปฐมเกษาราม วัดจินดามณี วัดหนองสวง(หนองสรวง)
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม วัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยม วัดหนองหิน
วัดศิริสว่าง วัดสังคมพัฒนา วัดบูรพาหนองกุง
วัดอนุสาวรีย์โพธิ์ชัย วัดจอมทอง วัดป่าเรไลนาค้อ
วัดเหล่าใหญ่เหนือ วัดพิกุลเจริญ วัดสะอาดศิลป์หนองปะโอ
วัดโพธิ์ชัยดงเหนือ วัดมณีสมบูรณ์ วัดหนองแวงดง
วัดสีสุกกุดฝั่งแดง วัดป่าสว่างอารมณ์ วัดหนองแวงศรีสวัสดิ์
วัดหอไตรเหล่าใหญ่ วัดป่าห้วยเตย วัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วง
วัดหอคำกั้ง วัดผลาผล วัดอุทัยกุดโดน
วัดโพธิ์ชัยศรี วัดวารีราษฎร์หนองกุง วัดเหนือคำมันปลา
วัดท่าสินเธาว์เหล่าไฮงาม วัดศรีวิริยสัมมาราม วัดบูรพาคำมะโฮ
วัดบ้านโนนยาง วัดสว่างศรีบุญเรือง วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
วัดบ้านหนองเม็ก วัดโนนสูงใต้ วัดโพธิ์ชัยคำใหญ่
วัดป่าท่าแสงจันทร์ วัดโพธิ์หนองจาน วัดบูรพาห้วยยาง
วัดสันติการาม วัดบูรพาสร้างมิ่ง วัดเพิ่มวิลัยยางเนียม
วัดแจนแลนเหนือ วัดสว่างโนนสูง วัดนางนวล
วัดแจนแลนใต้ วัดอุดมผลหนองไผ่ วัดบุบผานาสีนวล
วัดแช่มชื่นพรมประสิทธิ์ วัดบูรพาโคกสี วัดมงคลหนองแสง
วัดบ้านหนองโง้ง วัดปทุมคงคา วัดมุจรินทาราม
วัดหนองฟ้าเลื่อน วัดสระบัวบ้านสา วัดสว่างชัยศรี
วัดโนนศิลา วัดสว่างโพธิ์ศรี(สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี) วัดอุดมผลพิมูล
วัดกกต้อง วัดสามัคคีบ้านขาม วัดกลางห้วยเม็ก
วัดบ้านโคกโก่ง วัดดงเค็ง วัดธรรมพิทักษ์
วัดบ้านวังมน วัดดอนยานาง วัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ
วัดป่ากุดหว้า วัดป่าแดง วัดสุวรรณาราม
วัดศิลาลาดติการาม วัดสว่างโพธิ์ทอง(ดอนยานาง) วัดบูรพาโคกล่าม
วัดอุปถัมภ์โพธารามกุดค้าว วัดราษฎร์บำรุงหนองกาว วัดศรีบุญเรืองโคกกลาง
วัดโคกกลาง วัดสว่างนิวรณ์ วัดศรีสะอาดห้วยมะทอ
วัดจุมจังเหนือ วัดอุดมคงคาท่าเรือ วัดอินเขียนหนองโน
วัดบูระพาภิรมย์ วัดโนนสะอาดวารี วัดทุ่งสว่างโพธิ์ไทร
วัดป่านาเหนือ วัดกลางสีมาราม วัดปิยะมงคล
วัดป่านาคำ วัดสว่างชัยศรี วัดอัมพวันบ้านผึ้ง
วัดพร้าวศรีสำราญ วัดอัมพวันหนองม่วง วัดตลาดม่วง
วัดโพธิ์ชัยบ้านหวาย วัดโพธิ์ชัยเชียงงาม วัดบ้านคำม่วง
วัดกลางอุดมวารี(กลาง) วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย
วัดสิมนาโก วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อ วัดพรหมวิหาร
วัดอรัญญิกาเสนานิคม วัดโพธิ์ชัยบ้านตูม วัดสุทธาวาส
วัดอัมพวันบ้านชาด วัดบุญเรืองศรี วัดหนองอีบุตร
วัดโนนฟองแก้ว วัดศรีสว่างอารมณ์ วัดนิคมห้วยผึ้ง
วัดโพธิสมพร วัดสระบัวเชียงสา วัดสว่างนภา

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง
ในกรณีจัดส่งในกรุงเทพมหานครฯ :ไม่มีค่าขนส่ง (ยกเว้นเขตหนองจอก ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าขนส่ง 500 บาท)
ในกรณีจัดส่งต่างจังหวัด :หากสถานที่จัดส่งที่อยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัด จะไม่มีค่าขนส่ง แต่หากอยู่ต่างอำเภอ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งประมาณ 500-1,500 บาท (อนึ่งจะทราบอัตราค่าขนส่งที่ชัดเจนก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งสถานที่จัดส่งที่แน่นอนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
กรุณารอสักครู่ ....